ಮಯ್ಯರಿಮೆಯ ಪದಪಟ್ಟಿ

ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹಲವು ಬಗೆಯ ಅರಿವಿನ ಕವಲುಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟ ಬೇಕಾದರೆ ಪದಕಟ್ಟಣೆ ಮಾಡುವುದು ಅಗತ್ಯ. ಡಾ.ಡಿ.ಎಸ್.ಶಿವಪ್ಪ ಅವರು 1970 ರಷ್ಟು ಮುಂಚೆನೇ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯ ಪದಕೋಶವನ್ನು ಅಣಿಗೊಳಿಸಿದ್ದರು. ಡಾ. ಶಿವಪ್ಪ ಅವರಲ್ಲದೇ ಇನ್ನೂ ಹಲವು ಮಹನೀಯರು ಈ ಕುರಿತು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಬೇಕಿದೆ.

ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿದ ಮಯ್ಯರಿಮೆಯ ಪದಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಕೆಳಗಿನ ಕಡತದಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು.

medical_dictionary_horaputa

 

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail
Bookmark the permalink.

62 Comments

 1. Pingback: viagra without rx

 2. Pingback: cialis prices

 3. Pingback: cialis 20

 4. Pingback: cialis discount

 5. Pingback: levitra vs cialis

 6. Pingback: Viagra 50 mg

 7. Pingback: Viagra next day delivery

 8. Pingback: generic ventolin

 9. Pingback: best cialis online

 10. Pingback: generic viagra usa no prescription

 11. Pingback: buy naltrexone

 12. Pingback: order cialis online

 13. Pingback: buy generic cialis

 14. Pingback: cialis without prescription

 15. Pingback: buy careprost

 16. Pingback: cialis for sale

 17. Pingback: chloroquine tablet prescription

 18. Pingback: how long does viagra last

 19. Pingback: viagra for sale

 20. Pingback: cheap viagra

 21. Pingback: viagra 100mg

 22. Pingback: ed drugs

 23. Pingback: buy ed pills

 24. Pingback: pharmacy online

 25. Pingback: Buy cialis

 26. Pingback: levitra vardenafil

 27. Pingback: buy cialis online

 28. Pingback: wind creek casino online play

 29. Pingback: viagra sildenafil

 30. Pingback: casinos

 31. Pingback: cialis cialis

 32. Pingback: lumigan coupons from allergan

 33. Pingback: viagra prescription

 34. Pingback: generic viagra 100mg pills erections

 35. Pingback: new cialis

 36. Pingback: viagra overnight shipping

 37. Pingback: 5 mg cialis

 38. Pingback: cialis 20

 39. Pingback: buy hydroxychloroquine online

 40. Pingback: sildenafil vs tadalafil

 41. Pingback: cheap cialis

 42. Pingback: buy cialis online reddit

 43. Pingback: hollywood casino

 44. Pingback: where to buy cialis

 45. Pingback: buy cialis online india

 46. Pingback: buy cialis online

 47. Pingback: sildenafil

 48. Pingback: generic viagra cost

 49. Pingback: online viagra

 50. Pingback: online viagra

 51. Pingback: viagra orders

 52. Pingback: dapoxetine cialis

 53. Pingback: viagra cialis

 54. Pingback: cialis prices cvs

 55. Pingback: cialis daily generic

 56. Pingback: viagra pay with paypal

 57. Pingback: viagra perth

 58. Pingback: Best price for viagra

 59. Pingback: online viagra reviews

 60. Pingback: viagra vision loss

 61. Pingback: sildenaflex viagra alternative

 62. Pingback: cialis prescription

Comments are closed

 • ಹಂಚಿ

  facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail