’ಸ್ಪೇಸ್ ಸೂಟ್’ ಅಂದರೇನು?

ದೂರದ ಬಾನಂಗಳದಲ್ಲಿ ಪಯಣಿಸುತ್ತ ನೆಲದಾಚೆಗಿನ ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ತಮ್ಮದಾಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಹವಣಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯರು ಚಂದ್ರನಲ್ಲಿ ಇಳಿಯುವಲ್ಲಿ ಗೆಲುವು ಕಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆಗಸವನ್ನು ಅರಸುವ ಕೆಲಸಕ್ಕಾಗಿ ನೆಲದಿಂದ ಸುಮಾರು 400 ಕಿ.ಮೀ. ಎತ್ತರದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮದೊಂದು ಬಾನ್ನೆಲೆಯನ್ನೂ (space station) ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ತುಸು ಹೆಚ್ಚಿನ ಚಳಿ ಇಲ್ಲವೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಸಾಗುವಾಗ ಆಗುವ ತೊಡಕುಗಳನ್ನು ತಾಳಿಕೊಳ್ಳಲು ಹೆಣಗಾಡುವ ಮನುಷ್ಯರ ಮೈ, ಬಾನಿನಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೊಂದು ಎತ್ತರದಲ್ಲಿ, ಚಳಿ-ಬಿಸಿ ಎಲ್ಲೆ ಮೀರಿದ ಹೊಯ್ದಾಟದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿಯಿರಬಲ್ಲದು? ಗಾಳಿ-ಚಳಿ-ಬಿಸಿ-ಒತ್ತಡಗಳ ಏರುಪೇರುಗಳ ನಡುವೆ ಬಾನದೆರವಿನಲ್ಲಿ (space) ಬಾನಾಡಿಗರನ್ನು ಕಾಪಾಡುವುದೇ ಅವರು ತೊಡುವ ಉಡುಪು. ಬನ್ನಿ, ಬಾನುಡುಪುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಬರಹದಲ್ಲಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ.

apollo_moonwalk2_space_suit

ನೆಲದಿಂದ ಸುಮಾರು 15-19 ಕಿ.ಮೀ. ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದಂತೆ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗುವ ಏರುಪೇರುಗಳು ಮನುಷ್ಯರ ಮೈ ತಾಳಿಕೊಳ್ಳಲಾಗದ ಮಟ್ಟವನ್ನು ತಲುಪುತ್ತವೆ. ನೆಲದಿಂದ 19 ಕಿ.ಮೀ. ಎತ್ತರವನ್ನುಆರ‍್ಮಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಗೆರೆ (Armstrong line) ಇಲ್ಲವೇ ಆರ‍್ಮಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಎಲ್ಲೆ (Armstrong limit) ಅಂತಾ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿ ಗಾಳಿಯೊತ್ತಡ ತುಂಬಾನೇ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ 0.0618 bar ಒತ್ತಡ ತಲುಪುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ನೆಲದ ಮೇಲ್ಮೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 1 bar ಇರುವ ಗಾಳಿಯೊತ್ತಡ ಆರ‍್ಮಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಎಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಅದರ ಬರೀ 6% ಒತ್ತಡವನ್ನು ತಲುಪುತ್ತದೆ. ಈ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮೈ ಕಾವಳತೆ ಅಂದರೆ ಸುಮಾರು 37°C ನಲ್ಲೂ ನೀರು ಕುದಿಯುವ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಮುಟ್ಟುತ್ತದೆ.

[ಗಮನಕ್ಕೆ: 1 bar ನಷ್ಟು ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಕುದಿಯುವ ಮಟ್ಟ 100°C ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಒತ್ತಡ ಹೆಚ್ಚಾಂದತೆ ಅದರ ಕುದಿಯುವ ಮಟ್ಟ ಏರುತ್ತಾ ಹೋದರೆ, ಒತ್ತಡ ಇಳಿದಂತೆ ಕುದಿಯುವ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇಳಿತವಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ದಿನಬಳಕೆಯಲ್ಲಿ ನೀರು ಕುದಿಯುವಂತೆ ಮಾಡಲು 100°C ಕಾವಳತೆ (temperature) ಬೇಕಾದರೆ ಆ ನೀರನ್ನೇ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ, ಕಡಿಮೆ ಒತ್ತಡದ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಒಯ್ದದಂತೆಲ್ಲಾ ಅದನ್ನು ಕುದಿಯುವಂತೆ ಮಾಡಲು ಕಡಿಮೆ ಕಾವಳತೆ ಸಾಕಾಗುತ್ತದೆ.]

ಇಷ್ಟೊಂದು ಕಡಿಮೆ ಗಾಳಿಯೊತ್ತಡಕ್ಕೆ ಒಡ್ಡಿದಾಗ ಮನುಷ್ಯರ ಮೈಯಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಳಗಿನ ತೊಂದರೆಗಳು ಉಂಟಾಗಬಲ್ಲವು,

1. ಮೈಯಲ್ಲಿ ನೀರ‍್ಬಗೆಯಲ್ಲಿರುವ ಉಗುಳು, ಕಣ್ಣೀರು, ಗಾಳಿಗೂಡಿನಲ್ಲಿರುವ ನೀರಿನಂಶ ಕುದಿಯತೊಡಗುತ್ತವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ವಿಷಯವೆಂದರೆ ರಕ್ತನಾಳದಲ್ಲಿನ ಒತ್ತಡದಿಂದಾಗಿ ರಕ್ತ ಕುದಿಯದೇ ಎಂದಿನ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತದೆ.

2. ಹೊರಗೆ ಕಡಿಮೆ ಒತ್ತಡ, ಮೈಯೊಳಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನೊತ್ತಡದಿಂದಾಗಿ ಮಾಂಸಖಂಡಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಳತೆಗಿಂತ ಸುಮಾರು ಎರಡು ಪಟ್ಟು ಉಬ್ಬುತ್ತವೆ.

3. ಕಡಿಮೆ ಒತ್ತಡದಿಂದಾಗಿ ಉಸಿರುಚೀಲಗಳು ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ತೊಂದರೆಗೆ ಈಡಾಗುತ್ತವೆ. ಕಡುಕಡಿಮೆ ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿ ಉಸಿರನ್ನು ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದು ಸಾಧ್ಯವಾಗದೇ, ಉಸಿರು ಬಿಡುವಾಗ ಉಂಟಾಗುವ ಸಿಡಿಯುವಂತಹ ಒತ್ತಡದ ಇಳಿತದಿಂದಾಗಿ ಉಸಿರುಚೀಲಗಳು ಹಾನಿಗೊಳಗಾಗುತ್ತವೆ. ಕಡಿಮೆ ಗಾಳಿಯೊತ್ತಡದ ಇಂತಹ ಪಾಡನ್ನು ತಾಳಿಕೊಂಡು ಮನುಷ್ಯರು ಹೆಚ್ಚೆಂದರೆ 15 ಸೆಕೆಂಡುಗಳಷ್ಟೇ ಬದುಕಬಲ್ಲರು.

ಆರ‍್ಮಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಎಲ್ಲೆಯಷ್ಟು ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಏರಿದಾಗ ಕಡುಕಡಿಮೆ ಒತ್ತಡವಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಬಿಸುಪಿನಲ್ಲಾಗುವ ಏರುಪೇರುಗಳು, ಬಾನಲ್ಲಿ ಸಿಡಿಲಿನಂತೆ ಅಪ್ಪಳಿಸುವ ಚೂರುಗಳು, ಅತಿ ನೇರಳೆ ಕೆಡುಕದಿರುಗಳು ಬಾನಾಡಿಗರಿಗೆ ತೊಂದರೆಯನ್ನು ಒಡ್ಡುತ್ತವೆ. ಇವೆಲ್ಲ ತೊಡಕುಗಳನ್ನು ಮೀರಿ ಬಾನಾಡಿಗರು ಬಾನಬಂಡಿಯಾಚೆ ತಮ್ಮ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡುವಂತೆ ಬಾನುಡುಪುಗಳನ್ನು ಅಣಿಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಬಾನಬಂಡಿಯಲ್ಲಿ (space craft) ಸರಿಯಾದ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಬಾನಾಡಿಗರು ಬಾನಬಂಡಿಯಾಚೆಗೆ ಬಂದಾಗಲಷ್ಟೇ ಬಾನುಡುಪು ತೊಡುವುದು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಬಾನುಡುಪು (space suit), ಒತ್ತಡದ ಉಡುಪು (pressure suit) ಇಲ್ಲವೇ ಬಂಡಿಯಾಚೆ ಬಳಸುವ ಉಡುಪು (Extravehicular Mobility Unit- EMU) ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುವ ಬಾನಾಡಿಗರು ತೊಟ್ಟ ಉಡುಪು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತದೆ,

space_suit

1. ಒತ್ತಡವನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುವುದು:
ಬಾನಾಡಿಗರಿಗೆ ಉಸಿರಾಡಲು ಮತ್ತು ಮೇಲೆ ತಿಳಿಸಿದ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ನೀಗಲು ಬೇಕಾದ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಬಾನುಡುಪಿನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 0.32 bar ನಷ್ಟು ಗಾಳಿಯೊತ್ತಡವನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ನೆಲದ ಮೇಲ್ಮೆಯ ಸುಮಾರು 32% ನಷ್ಟು ಒತ್ತಡ. ನೆಲದ ಮೇಲ್ಮೆಯ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಹೆಚ್ಚಿರುವುದರಿಂದ ಗಾಳಿಯೊತ್ತಡ ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಮನುಷ್ಯರು ಉಸಿರಾಡಲು ಉಸಿರ‍್ಗಾಳಿ (oxygen) ಇದ್ದರಷ್ಟೇ ಸಾಕು, ನೈಟ್ರೋಜನ್‍ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆದುದರಿಂದ ಬಾನುಡುಪಿನಲ್ಲಿ ನೆಲದ 32% ನಷ್ಟು ಒತ್ತಡವಿದ್ದರೂ ಬಾನಾಡಿಗರು ಸರಿಯಾಗಿ ಉಸಿರಾಡಬಲ್ಲರು.

2. ಉಸಿರ‍್ಗಾಳಿಯ ಪೂರೈಕೆ:
ಬಾನದೆರವು (space), ಗಾಳಿಯಿಲ್ಲದ ಬರಿದು ನೆಲೆಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಬಾನಾಡಿಗರಿಗೆ ಬಾನಬಂಡಿಯಾಚೆ ಉಸಿರಾಡಲು ಬೇಕಾದ ಉಸಿರ‍್ಗಾಳಿಯನ್ನು ಬಾನುಡುಪುಗಳ ಮೂಲಕ ಒದಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಬಾನಬಂಡಿಯೊಳಗೆ ಉಸಿರ‍್ಗಾಳಿಯನ್ನು ಕೂಡಿಡಲಾಗಿದ್ದು, ಬಾನುಡುಪಿನ ಹಿಂದಿನ ಭಾಗದಿಂದ ಕೊಳವೆಗಳ ಮೂಲಕ ಉಸಿರ‍್ಗಾಳಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಬಾನಾಡಿಗರ ಉಸಿರಾಟದಿಂದ ಹೊರಡುವ ಕಾರ‍್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್‍ನ್ನು ಕೊಳವೆಗಳ ಮೂಲಕ ಬಾನಬಂಡಿಯೊಳಗೆ ಸಾಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

3. ಕದಲುವಿಕೆ (mobility):

ಬಾನಾಡಿಗರು ಸರಾಗವಾಗಿ ನಡೆದಾಡಲು ಬಾನುಡುಪಿನಲ್ಲಿರುವ ಒತ್ತಡವು ತಡೆಯೊಡ್ಡಬಲ್ಲದು. ಈ ತಡೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆಗೊಳಿಸುವಂತೆ ಬಾನುಡುಪನ್ನು ತಯಾರಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಬಾನುಡುಪಿನ ಕಟ್ಟಣೆಯಲ್ಲಿ ಕದಲುವಿಕೆಯನ್ನು ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಗಮನದಲ್ಲಿಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಬಾನಾಡಿಗರು ಬಾನುಡುಪನ್ನು ತೊಟ್ಟು ಒಂದು ನೆಲೆಯಿಂದ ಕದಲಿ ಮತ್ತೆ ಮರಳಿ ಅದೇ ನೆಲೆಗೆ ಬರಬೇಕಾದರೆ, ಅವರು ಮಾಡಬೇಕಾದ ಕೆಲಸ ಆದಷ್ಟು ಕಡಿಮೆಯಿರಬೇಕು. ಇಲ್ಲವಾದರೆ ಅವರಿಗೆ ತುಂಬಾ ದಣಿವಾಗಬಲ್ಲದು. ಇದನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ಬಗೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು. ದಪ್ಪನೆಯ ಕೋಟೊಂದನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಬಾಗುವುದು, ಏಳುವುದು ಎಶ್ಟೊಂದು ಕಷ್ಟವಲ್ಲವೇ? ಹಾಗೆನೇ ಬಾನುಡುಪು ಬಾನಾಡಿಗರಿಗೆ ಹೊರೆಯಾಗಬಲ್ಲದು.

ಬಾನುಡುಪನ್ನು ಕದಲಿಸಲು ಬೇಕಾದ ಕೆಲಸದ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಕೆಳಗಿನ ಗಣಿತದ ನಂಟಿನಿಂದ ಲೆಕ್ಕಹಾಕಬಹುದು.

work relation

ಇಲ್ಲಿ, W = ಕೆಲಸ (Work), P = ಒತ್ತಡ (Pressure), V = ಆಳವಿ (Volume), Vi = ಮೊದಲಿದ್ದ ಆಳವಿ, Vf = ಬಳಿಕದ ಆಳವಿ, dV = ಆಳವಿಯಲ್ಲಾದ ಮಾರ‍್ಪಾಟು (Change in Volume)

ಮೇಲಿನ ಗಣಿತದ ನಂಟಿನಿಂದ ತಿಳಿದುಬರುವುದೇನೆಂದರೆ, ಕೆಲಸವನ್ನು ಕಡಿಮೆಗೊಳಿಸಬೇಕೆಂದರೆ ಉಡುಪಿನಲ್ಲಿರುವ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕು ಇಲ್ಲವೇ ಆಳವಿಯ ಮಾರ‍್ಪಾಟನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಒತ್ತಡವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದರೆ ಉಸಿರಾಟಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆಯಾಗಬಲ್ಲದು ಹಾಗಾಗಿ ಇನ್ನು ಉಳಿದದ್ದು ಆಳವಿಯ ಮಾರ‍್ಪಾಟನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದು. ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಾನುಡುಪಗಳು ’ಆಳವಿಯ ಮಾರ‍್ಪಾಟನ್ನು’ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದರ ಅಡಿಪಾಯದ ಮೇಲೆಯೇ ಅಣಿಗೊಂಡಿರುತ್ತವೆ.
ಹಾಗಾದರೆ ಆಳವಿಯ ಮಾರ‍್ಪಾಟನ್ನು ಕಡಿಮೆಗೊಳಿಸುವುದು ಹೇಗೆ?

ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಬಾನುಡುಪುಗಳನ್ನು ಹಲವು ಪದರುಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಣೆಯಲಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಪದರುಗಳೊಳೆಗೆ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿ ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಕಿಂಡಿಯಂತಹ ವಿನ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಬಾನಾಡಿಗರು ಬಾಗಿದಾಗ ಅವರ ಇಡಿಯಾದ ಉಡುಪು ಬಾಗದೇ ಅದರೊಳಗಿನ ಪದರಗಳಷ್ಟೇ ಬಾಗುವುದರಿಂದ ಅವರಿಗಾಗುವ ದಣಿವು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

4. ಕಾವಳತೆಯನ್ನು ಹಿಡಿತದಲ್ಲಿಡುವುದು: ಬಾನಿನಲ್ಲಿ ಕಾವಳತೆ (temperature) ಎಲ್ಲೆ ಮೀರಿದ ಏರಿಳಿತವನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ಕಾವಳತೆಯಲ್ಲಿ −150°C ಇಂದ +120°C ನಷ್ಟು ಬದಲಾವಣೆಯಾಗಬಹುದು. ಕಾವಳತೆಯ ಇಂತಹ ಏರಿಳಿತದಿಂದ ಬಾನಾಡಿಗರನ್ನು ಕಾಪಾಡಲು ಬಾನುಡುಪುಗಳನ್ನು ತಡೆವೆ (insulators) ವಸ್ತುಗಳಿಂದ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ ಜತೆಗೆ ತಂಪಾಗಿಸುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಗಾಳಿ ಹೊಯ್ದಾಟಕ್ಕೆ ಒಳಪದರವೊಂದನ್ನು ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ ಒಳಪದರದಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಕೊಳವೆಗಳ ಹಲವು ಸುತ್ತುಗಳಿರುತ್ತವೆ. ಬಾನಾಡಿಗರ ಮೈಯಿಂದ ಹೊಮ್ಮುವ ಕಾವನ್ನು ಇವು ತಂಪಾಗಾಗಿಸುತ್ತವೆ.

5. ಕಾಪುವಿಕೆ: ಅತಿ ನೇರಳೆ ಮತ್ತು ಇತರ ಕೆಡು ಕದಿರುಗಳಿಂದ ಬಾನಾಡಿಗರನ್ನು ಕಾಪಾಡಲು ಬಾನುಡುಪುಗಳ ಹೊರಪದರನ್ನು ಮ್ಯಾಲಾರ‍್(Mylar)ನಂತಹ ವಿಷೇಶ ವಸ್ತುಗಳಿಂದ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆನೇ ಬಾನಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಸಲ ಎಲ್ಲಿಂದಲೋ ಚಿಮ್ಮಿ ಬರುವ ತುಣುಕುಗಳು ಬಾನಾಡಿಗರ ಮೈ ಸೋಕದಂತೆ, ಬಾನುಡುಪಗಳ ಮತ್ತೊಂದು ಹೊರಪದರನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಗುಂಡುತಡೆ ಅಂಗಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ಬಳಸುವ ಕೆವ್ಲಾರ್‍ (Kevlar)ನಂತಹ ವಸ್ತುಗಳಿಂದ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ.

6. ಕೊಳೆತೆಗೆತ: ಬಾನಾಡಿಗರ ಮೈಯಿಂದ ಹೊರಬರುವ ಉಚ್ಚೆ ಮತ್ತು ಇನ್ನಿತರ ಕೊಳೆಯನ್ನು ಬಾನುಡುಪು ತನ್ನಲ್ಲೇ ಹಿಡಿದುಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಅಣಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ.

7. ಒಡನಾಟ: ಬಾನಾಡಿಗರು ಬಾನಬಂಡಿಯಾಚೆ ಇರುವಾಗ ಇತರರೊಡನೆ ಒಡನಾಡಲು ರೆಡಿಯೋ ಅಲೆಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವ/ಕಳಿಸುವ ಸಲಕರಣೆ, ಮೈಕ್ರೋಪೋನ್ ಮುಂತಾದ ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನು ಬಾನುಡುಪಿನ ಬಾಗವಾಗಿ ಅಣಿಗೊಳಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಹೀಗೆ ಹಲವು ಅಡೆತಡೆಗಳ ನಡುವೆಯೂ ಬಾನಾಡಿಗರನ್ನು ಕಾಪಾಡಲು ಬಾನುಡುಪುಗಳು ಸಜ್ಜಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಅಂದ ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲ ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಒಂದು ಬಾನುಡುಪಿನ ಬೆಲೆ ಸುಮಾರು 12 ಮಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ (ಸುಮಾರು 72 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳು)

(ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಚಿತ್ರಸೆಲೆಗಳು: wikipedia.org, science.howstuffworks,proxy.flss.edu.hkstyleguise.net)

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail
Bookmark the permalink.

1,098 Comments

 1. Pingback: cheap albion online gold

 2. Pingback: Chaos orbs

 3. Pingback: cheap PoE currency

 4. Pingback: cheap PoE orbs

 5. Pingback: buy NHL 18 Coins

 6. Pingback: Buy discount viagra online

 7. Pingback: cialis from india

 8. Pingback: cialis on line

 9. Pingback: Buy cheap viagra online us

 10. Pingback: Overnight delivery viagra

 11. Pingback: buy generic viagra online usa

 12. Pingback: generic albuterol inhaler for sale

 13. Pingback: cialis online

 14. Pingback: ciprofloxacin 500mg antibiotics

 15. Pingback: buy cialis online safely

 16. Pingback: over the counter viagra

 17. Pingback: naltrexone rx

 18. Pingback: goodrx cialis

 19. Pingback: coupon for cialis

 20. Pingback: generic cialis cost

 21. Pingback: buy careprost

 22. Pingback: hydroxychloroquine cost canada

 23. Pingback: buy tylenol

 24. Pingback: where to buy chloroquine

 25. Pingback: cialis 5 mg

 26. Pingback: cialis 20mg vs viagra 100mg

 27. Pingback: chloroquine tablets cost

 28. Pingback: viagra generic

 29. Pingback: online pharmacy viagra

 30. Pingback: sildenafil online

 31. Pingback: viagra for sale

 32. Pingback: Google

 33. Pingback: how to win at roulette

 34. Pingback: make money fast

 35. Pingback: DR. MANPREET BAJWA CBD Fraud

 36. Pingback: cheap erectile dysfunction pills

 37. Pingback: best roulette software

 38. Pingback: win at roulette

 39. Pingback: knight rider kitt

 40. Pingback: online ed pills

 41. Pingback: CBD oil for arthritis

 42. Pingback: best CBD oil UK

 43. Pingback: buy CBD oil

 44. Pingback: best CBD oils

 45. Pingback: CBD oils UK

 46. Pingback: best CBD oil

 47. Pingback: best CBD oils UK

 48. Pingback: Xanax bars for sale cheap

 49. Pingback: websites

 50. Pingback: canadian online pharmacy

 51. Pingback: linkedin

 52. Pingback: Make Money Fast

 53. Pingback: Work from home

 54. Pingback: cialis generic

 55. Pingback: free download for pc windows

 56. Pingback: apps download for windows 7

 57. Pingback: apk for pc download

 58. Pingback: pc games free download for windows 10

 59. Pingback: pc games for windows 10

 60. Pingback: free download for windows xp

 61. Pingback: disposable vape nz

 62. Pingback: levitra generic

 63. Pingback: видео раскрепощенное можно увидеть здесь на VIDEO

 64. Pingback: Jed Fernandez

 65. Pingback: viagra without rx viagra without doctor prescription

 66. Pingback: AC maintenance dubai

 67. Pingback: cialis vs viagra

 68. Pingback: comprar seguidores tiktok

 69. Pingback: free app for pc download

 70. Pingback: Toronto Jobs

 71. Pingback: maine coon kittens for sale

 72. Pingback: Buy counterfeit money online

 73. Pingback: Sonia Randhawa

 74. Pingback: kratom near me

 75. Pingback: cbd cats

 76. Pingback: Sonia Randhawa

 77. Pingback: Sonia Randhawa

 78. Pingback: free slots online

 79. Pingback: Sonia Randhawa

 80. Pingback: viagra original pfizer order

 81. Pingback: careprost eyelash growth solution

 82. Pingback: cialis without doctor prescription

 83. Pingback: Buy spice online

 84. Pingback: payday loans online

 85. Pingback: consultant seo

 86. Pingback: Women Taking Steroids

 87. Pingback: Pills for Men

 88. Pingback: Cutting Steroids

 89. Pingback: Phen375

 90. Pingback: Diet Pills for Women

 91. Pingback: زن سفید ‌ایرانی با شورت قرمز

 92. Pingback: testogen near me

 93. Pingback: dr oz keto bhb

 94. Pingback: canadian generic viagra online

 95. Pingback: سكس مص 2021

 96. Pingback: Medical and health information

 97. Pingback: CBD for sale

 98. Pingback: ثقة

 99. Pingback: حلوه خيال

 100. Pingback: Amsterdam escorts

 101. Pingback: Kratom near me

 102. Pingback: buy chloroquine phosphate

 103. Pingback: RoyalCBD

 104. Pingback: RoyalCBD

 105. Pingback: https://royalcbd.com/terpenes/

 106. Pingback: Royal CBD

 107. Pingback: Royal CBD

 108. Pingback: https://royalcbd.com/benefits-of-cbd-edibles/

 109. Pingback: Royal CBD

 110. Pingback: Royal CBD

 111. Pingback: RoyalCBD.com

 112. Pingback: RoyalCBD.com

 113. Pingback: https://royalcbd.com/cbd-oil-without-thc/

 114. Pingback: RoyalCBD

 115. Pingback: Royal CBD

 116. Pingback: Royal CBD

 117. Pingback: Royal CBD

 118. Pingback: cbd oil wisconsin

 119. Pingback: cbd washington dc

 120. Pingback: virginia

 121. Pingback: RoyalCBD

 122. Pingback: cbd oklahoma

 123. Pingback: washington state cbd

 124. Pingback: https://royalcbd.com/utah/

 125. Pingback: https://royalcbd.com/north-dakota/

 126. Pingback: cbd oil tennessee

 127. Pingback: is cbd legal in texas

 128. Pingback: RoyalCBD

 129. Pingback: cbd oregon

 130. Pingback: Royal CBD

 131. Pingback: RoyalCBD.com

 132. Pingback: RoyalCBD

 133. Pingback: new york

 134. Pingback: is cbd legal in new hampshire

 135. Pingback: cbd new jersey

 136. Pingback: RoyalCBD

 137. Pingback: cbd montana

 138. Pingback: RoyalCBD

 139. Pingback: cbd oil missouri

 140. Pingback: RoyalCBD

 141. Pingback: is cbd legal in minnesota

 142. Pingback: cbd oil massachusetts

 143. Pingback: cbd oil kentucky

 144. Pingback: https://royalcbd.com/maine/

 145. Pingback: is cbd legal in illinois

 146. Pingback: Royal CBD

 147. Pingback: georgia

 148. Pingback: florida cbd

 149. Pingback: Royal CBD

 150. Pingback: RoyalCBD.com

 151. Pingback: is cbd legal in arkansas

 152. Pingback: cbd colorado

 153. Pingback: cbd arizona

 154. Pingback: https://royalcbd.com/california/

 155. Pingback: https://royalcbd.com/alabama/

 156. Pingback: https://royalcbd.com/alaska/

 157. Pingback: RoyalCBD

 158. Pingback: beginner guide cbd oil

 159. Pingback: RoyalCBD

 160. Pingback: RoyalCBD.com

 161. Pingback: RoyalCBD

 162. Pingback: https://royalcbd.com/cbd-oil-recipes/

 163. Pingback: RoyalCBD

 164. Pingback: https://royalcbd.com/vaping-cbd-oil-e-liquid/

 165. Pingback: Royal CBD

 166. Pingback: RoyalCBD.com

 167. Pingback: Royal CBD

 168. Pingback: https://royalcbd.com/cbd-oil-hemp-vs-marijuana/

 169. Pingback: why cbd oil not certified organic

 170. Pingback: RoyalCBD

 171. Pingback: cbd legal status

 172. Pingback: https://royalcbd.com/states-marijuana-laws-map/

 173. Pingback: https://royalcbd.com/how-does-cbd-work/

 174. Pingback: CBD gummies for pain

 175. Pingback: Royal CBD

 176. Pingback: اغاني

 177. Pingback: lesbian porn

 178. Pingback: MILF

 179. Pingback: er sucht ihn berlin

 180. Pingback: rust hapis map

 181. Pingback: MALWAREBYTES FREE

 182. Pingback: commercial real estate

 183. Pingback: Electrician SEO

 184. Pingback: cheap viagra online

 185. Pingback: free download for laptop

 186. Pingback: free download for windows 7

 187. Pingback: pc games for windows 7

 188. Pingback: free download for windows 10

 189. Pingback: pc apps free download

 190. Pingback: Fakaza

 191. Pingback: London escorts

 192. Pingback: Escort amsterdam

 193. Pingback: Life Coach

 194. Pingback: anvelope chisinau

 195. Pingback: options trading

 196. Pingback: Online Impacts

 197. Pingback: Laptop support

 198. Pingback: tadalafil cialis

 199. Pingback: news websites without ads

 200. Pingback: affiliate link

 201. Pingback: Pug Puppies

 202. Pingback: louvre cheap hotel deals

 203. Pingback: dank cartridge Flavors

 204. Pingback: Cannabis THC Oil

 205. Pingback: Morkie Puppies for sale near me

 206. Pingback: Pc support meilen

 207. Pingback: Escorts amsterdam

 208. Pingback: gamer

 209. Pingback: Stage Hypnotist

 210. Pingback: colorful striped tank top

 211. Pingback: TOURS

 212. Pingback: buy counterfeit money

 213. Pingback: سکسی قدیمی

 214. Pingback: https://sharadadvertising.com/

 215. Pingback: question game for couples

 216. Pingback: buy fake money

 217. Pingback: Yorkshire Terrier puppies for sale

 218. Pingback: Buy Cocaine Online

 219. Pingback: undetectable counterfeit money for sale

 220. Pingback: اغاني

 221. Pingback: cialistodo.com

 222. Pingback: Venice photography

 223. Pingback: STUDY IN CANADA FOR INDIAN STUDENTS

 224. Pingback: games for pc download

 225. Pingback: app download for windows 10

 226. Pingback: Group health insurance plans

 227. Pingback: health insurance broker

 228. Pingback: Employee health insurance plans

 229. Pingback: droga5.net

 230. Pingback: health insurance broker

 231. Pingback: Employee benefits

 232. Pingback: Thailand Grown

 233. Pingback: tierphysiotherapie

 234. Pingback: cannabis4homes.com

 235. Pingback: подростковая литература

 236. Pingback: radio

 237. Pingback: dual layer dildo

 238. Pingback: gamdom

 239. Pingback: gel nail set

 240. Pingback: Шины в Кишиневе

 241. Pingback: bitsler

 242. Pingback: stake bitcoins

 243. Pingback: wolfbet

 244. Pingback: Website

 245. Pingback: cialis online usa

 246. Pingback: Working Capital

 247. Pingback: job

 248. Pingback: Visa

 249. Pingback: exchange crypto

 250. Pingback: canadian pharmacy cialis

 251. Pingback: pocket vagina

 252. Pingback: marketing your internet business

 253. Pingback: Denver SEO expert

 254. Pingback: seo agency colorado

 255. Pingback: Top Shelf Electric Heating & Air

 256. Pingback: اغانى شعبى

 257. Pingback: christian digital marketing

 258. Pingback: event bartenders

 259. Pingback: online viagra

 260. Pingback: it disposal reading

 261. Pingback: viagra cost

 262. Pingback: pubg lite hile satın al

 263. Pingback: Plastic Surgery in Turkey

 264. Pingback: apex legends hile satın al

 265. Pingback: crypto shop

 266. Pingback: Bengal Kittens For Sale Near Me

 267. Pingback: Poodle Puppies for sale

 268. Pingback: kittens for adoption

 269. Pingback: Puppies for adoption near me

 270. Pingback: THC VAPE OIL

 271. Pingback: FAKE MONEY FOR SALE ONLINE.

 272. Pingback: Credit Sweep scam

 273. Pingback: small realistic dildo

 274. Pingback: viagra online

 275. Pingback: bullet massager

 276. Pingback: dinh cu canada

 277. Pingback: cheap viagra

 278. Pingback: marmaris rodos

 279. Pingback: thy uçak bileti

 280. Pingback: hat macca

 281. Pingback: sua hat macca

 282. Pingback: برنده شدن بازی انفجار

 283. Pingback: sweetiehouse

 284. Pingback: tapchiphunuvn

 285. Pingback: viagra jelly uk

 286. Pingback: sex ed

 287. Pingback: blogcaodep.com

 288. Pingback: find more info ΠΑΝΟΣ ΓΕΡΜΑΝΟΣ

 289. Pingback: page ΠΑΝΟΣ ΓΕΡΜΑΝΟΣ

 290. Pingback: cialis sale online

 291. Pingback: Damiana

 292. Pingback: witgoed reparatie

 293. Pingback: cheapest online vape store

 294. Pingback: www.youtube.com

 295. Pingback: tabaksvervanger

 296. Pingback: buy hemp oil online

 297. Pingback: order viagra 100mg

 298. Pingback: solar inverter online price

 299. Pingback: https://www.telocard.com/

 300. Pingback: Gerüstbau

 301. Pingback: Aussie Puppies for sale near me

 302. Pingback: cialis 20mg effects

 303. Pingback: havuz malzemeleri

 304. Pingback: Bodrum havuz kimyasallarý

 305. Pingback: ev dizayný

 306. Pingback: toz klor

 307. Pingback: other ΑΠΟΦΡΑΞΕΙΣ

 308. Pingback: capath.vn

 309. Pingback: best kamado grill

 310. Pingback: sweetiehouse.vn

 311. Pingback: Beretta 92fs for sale

 312. Pingback: sniper rifle for sale

 313. Pingback: GLOCK 39 Gen 3 .45 GAP

 314. Pingback: fluorococaine

 315. Pingback: cialis jelly sachet

 316. Pingback: Magic Mushrooms

 317. Pingback: BERETTA M9A3 FOR SALE

 318. Pingback: https://montanagunsforsale.com/product/glock-19-gen5-mos-fs-semi-auto-pistol-for-sale-2/

 319. Pingback: Gun Shop Near Me

 320. Pingback: Magic Mush Rooms

 321. Pingback: pitbull puppies for sale in sc

 322. Pingback: buy liquid viagra

 323. Pingback: Blackberry Kush

 324. Pingback: hard sex video

 325. Pingback: Plot for sale in Gulberg

 326. Pingback: virtual credit card buy

 327. Pingback: dinhcucandadientaynghe.mystrikingly.com

 328. Pingback: hat macca co tot cho ba bau khong

 329. Pingback: thc vape juice

 330. Pingback: virtual credit card buy

 331. Pingback: mont

 332. Pingback: saç ekimi

 333. Pingback: oksb

 334. Pingback: https://apnews.com/press-release/newmediawire/lifestyle-diet-and-exercise-exercise-2d988b50b0b680bee24da8e46047df20

 335. Pingback: en iyi su arıtma cihazı

 336. Pingback: ziraat bankası borç kapatma kredisi

 337. Pingback: vibrating penis ring

 338. Pingback: güncel haberler

 339. Pingback: google marketing Hrdf training

 340. Pingback: borç kapatma kredisi veren bankalar

 341. Pingback: Muha Meds Blue Raspberry 1000mg

 342. Pingback: u2store.blogspot.com

 343. Pingback: Nahrungsergänzungsmittel

 344. Pingback: canada pharmacy

 345. Pingback: HRDF Digital Marketing

 346. Pingback: medications online

 347. Pingback: Tenuate retard

 348. Pingback: vardenafil versus viagra

 349. Pingback: o-dsmt

 350. Pingback: 1000mg thc vape juice

 351. Pingback: Pure Colombian Cocaine

 352. Pingback: Fish scale coke

 353. Pingback: Change DMT

 354. Pingback: Education kenya

 355. Pingback: Maltipoo puppies

 356. Pingback: K2 spray for sale

 357. Pingback: Fire Herbal Incense

 358. Pingback: Buy Subutex online

 359. Pingback: THC Vape Oil

 360. Pingback: brazzers

 361. Pingback: film

 362. Pingback: Buy brand viagra

 363. Pingback: T-shirt printing Bristol

 364. Pingback: film

 365. Pingback: buying viagra online forums

 366. Pingback: canada pharmacist

 367. Pingback: Gold shell jewels

 368. Pingback: contextual

 369. Pingback: app download for pc

 370. Pingback: pubg mobile hile

 371. Pingback: bitcoin canada

 372. Pingback: generic viagra ireland

 373. Pingback: What song is this?

 374. Pingback: viagra buy

 375. Pingback: best bitcoin exchange

 376. Pingback: Buy Viagra gold online

 377. Pingback: monkeys for sale

 378. Pingback: parrots for sale

 379. Pingback: indian ringneck for sale

 380. Pingback: toucan for sale

 381. Pingback: magazin haberleri

 382. Pingback: Buy Lortab 5/500, 7.5/325

 383. Pingback: generic cialis safe

 384. Pingback: generic cialis

 385. Pingback: FRAIS IMPORTATION

 386. Pingback: Buy Ketamine online

 387. Pingback: canadian people

 388. Pingback: viagra grapefruit

 389. Pingback: thesisbyd.com

 390. Pingback: uk dissertation

 391. Pingback: https://essaywritingservicesjy.com

 392. Pingback: https://writemypaperbuyhrd.com/

 393. Pingback: custom my essay

 394. Pingback: help with writing essays for college applications

 395. Pingback: buy runtz online

 396. Pingback: research paper writing services in india

 397. Pingback: writing with a thesis

 398. Pingback: BUY ADVIL PM

 399. Pingback: kurumlar arasý geçiþ

 400. Pingback: vac u lock dildo

 401. Pingback: 우리카지노

 402. Pingback: 샌즈카지노

 403. Pingback: 퍼스트카지노

 404. Pingback: 메리트카지노

 405. Pingback: accounting services

 406. Pingback: 코인카지노

 407. Pingback: فیلم سکسی ایرانی

 408. Pingback: BUY OPANA 40 MG ONLINE

 409. Pingback: Hulkberry strain review

 410. Pingback: Jungle boys Orange Daiquiri

 411. Pingback: Buy Percocet 7.5/325 mg

 412. Pingback: does viagra make you bigger

 413. Pingback: viagra and alcohol

 414. Pingback: sign ups guaranteed

 415. Pingback: Percocet for sale online

 416. Pingback: psilocybe cubensis grow kit usa

 417. Pingback: детские аудиокниги слушать бесплатно

 418. Pingback: loan broker singapore

 419. Pingback: fentanyl powder for sale

 420. Pingback: prescription drug assistance

 421. Pingback: buy viagra belgium 155

 422. Pingback: خرید لایک خارجی

 423. Pingback: private investigators spain

 424. Pingback: private detectives spain

 425. Pingback: Wedding Cake Strain

 426. Pingback: Cialis Oral Jelly (Orange)

 427. Pingback: Lisa Ann Porn

 428. Pingback: Angela White Porn

 429. Pingback: Women’s Crocodile Leather Patterned Shoulder Bag

 430. Pingback: best site buy viagra online

 431. Pingback: viagra

 432. Pingback: printing of gifts

 433. Pingback: LG mi Samsung mu

 434. Pingback: Mink Eyelashes Set

 435. Pingback: Women’s 3D Thick False Eyelashes 5 Pair Set

 436. Pingback: Women`s Professional Make up Tool Set

 437. Pingback: Soft Faux Mink Individual Lashes

 438. Pingback: Colorful Waterproof Silicone Face Cleansing Brush

 439. Pingback: Waterproof Eyebrow Pen

 440. Pingback: Reusable Mink Eyelashes

 441. Pingback: Makeup Brushes 12 pcs Set

 442. Pingback: Soft Makeup Brushes

 443. Pingback: Champagne Makeup Brushes Set

 444. Pingback: Professional Champagne Color Makeup Brushes

 445. Pingback: Natural Soft Mink Eyelashes

 446. Pingback: Waterproof Eyelash Glue

 447. Pingback: Nail Polish Remover Wipes

 448. Pingback: Magnetic False Eyelashes and Eyeliner Set

 449. Pingback: Professional Ceramic Triple Barrel Hair Curler

 450. Pingback: Colorful Nail Art Dotting Pens Set

 451. Pingback: Mink Magnetic Eyelashes

 452. Pingback: Women’s Mink 3D Faux Eyelashes Set 5 Pcs

 453. Pingback: Eyeshadow Palette Makeup

 454. Pingback: Coðrafya Bilimi Konu Anlatýmý

 455. Pingback: where can i buy viagra without a prescription

 456. Pingback: Waterproof Lipstick Set

 457. Pingback: Aloe Lip Balm For Women

 458. Pingback: Flower Nail Stickers

 459. Pingback: Colorful UV and LED Nail Gel

 460. Pingback: Anti Aging Face Steamer

 461. Pingback: Waterproof Shimmer Lipstick

 462. Pingback: Disposable Eyelash Brushes 50 pcs Set

 463. Pingback: Goat Hair Eye Makeup Brushes Set

 464. Pingback: Pearls Hairband for Women

 465. Pingback: Metal Alligator Hair Clips

 466. Pingback: Double-headed Gradient Color Nail Art Brush

 467. Pingback: Mink Hair False Eyelashes Set

 468. Pingback: Disposable Lipgloss Brush Set

 469. Pingback: Y Shaped Facial Massage Roller

 470. Pingback: Aluminium Foil Nail Polish Remover Wraps Set

 471. Pingback: Eyelash Brushes Disposable

 472. Pingback: Crystal Nail Art Brushes

 473. Pingback: best place to order generic cialis

 474. Pingback: viagra sales online

 475. Pingback: nytimes

 476. Pingback: norwaytoday

 477. Pingback: dutchnews

 478. Pingback: cphpost

 479. Pingback: aftonbladet

 480. Pingback: over night cialis

 481. Pingback: spiegel

 482. Pingback: postimees

 483. Pingback: can you buy viagra online legally

 484. Pingback: lemonde

 485. Pingback: gayhub

 486. Pingback: is cialis from india safe ?

 487. Pingback: 1xbet app

 488. Pingback: helsinkitimes

 489. Pingback: remote control dildo

 490. Pingback: anal ease

 491. Pingback: icelandreview

 492. Pingback: thesouthafrican

 493. Pingback: mature porn

 494. Pingback: تحميل اغانى

 495. Pingback: Japanese Porn Land

 496. Pingback: how to use a g spot vibrator

 497. Pingback: Trans Hub Porn

 498. Pingback: eporner

 499. Pingback: cialis with dapoxetine or viagra with dapoxetine better

 500. Pingback: Buy oxycodone Online

 501. Pingback: plumber langley

 502. Pingback: can you buy viagra over the counter in dubai

 503. Pingback: GayHub

 504. Pingback: maltipoo puppies for sale

 505. Pingback: Belgian malinois puppies for sale

 506. Pingback: thc oil cartridges shipped anywhere

 507. Pingback: buy cialis pay with paypal

 508. Pingback: Mining

 509. Pingback: Mining

 510. Pingback: miqyfqep

 511. Pingback: Twink

 512. Pingback: MILF Porn

 513. Pingback: Best Digital Marketing Services

 514. Pingback: Mountain bike clothing

 515. Pingback: how is viagra taken

 516. Pingback: kratom for sale

 517. Pingback: hoe lang werkt sildenafil

 518. Pingback: what is in my cat's ivermectin injection

 519. Pingback: viagra similar products

 520. Pingback: GELATO DANK VAPES

 521. Pingback: 샌즈카지노

 522. Pingback: 메리트카지노

 523. Pingback: 우리카지노

 524. Pingback: 퍼스트카지노

 525. Pingback: 코인카지노

 526. Pingback: Kingpen

 527. Pingback: can you break a cialis pill

 528. Pingback: AnaGlobal

 529. Pingback: click here

 530. Pingback: voyage en cargo

 531. Pingback: best cbd oil

 532. Pingback: cbd oil near me

 533. Pingback: cialis

 534. Pingback: cbd oil for anxiety

 535. Pingback: cbd for dogs

 536. Pingback: best cbd for dogs

 537. Pingback: cbd for dogs

 538. Pingback: sex workout exercises

 539. Pingback: best cbd gummies

 540. Pingback: sphynx cat

 541. Pingback: male prostate vibrator

 542. Pingback: condominium in singapore for rent

 543. Pingback: red maeng da kratom

 544. Pingback: green maeng da kratom

 545. Pingback: generic viagra vs

 546. Pingback: dependent visa hong kong

 547. Pingback: buy instagram followers

 548. Pingback: cbd for sale

 549. Pingback: virtual credit card buy

 550. Pingback: Purchase Marijuana Online

 551. Pingback: 레플리카 쇼핑몰

 552. Pingback: إعلانات مبوبة مجانية في عُمان

 553. Pingback: cheap tadalafil

 554. Pingback: best masturbation for male

 555. Pingback: Arizona Fake driver's license

 556. Pingback: 1P-LSD Blotters For Sale

 557. Pingback: Gay Porn

 558. Pingback: kratom back pain

 559. Pingback: buy kratom online

 560. Pingback: kratom for sleep

 561. Pingback: preventing payment fraud

 562. Pingback: best clit vibrator

 563. Pingback: BANANA RUNTZ CART

 564. Pingback: gambling sites no deposit

 565. Pingback: technology for business

 566. Pingback: beagle puppies for sale

 567. Pingback: Pornhome

 568. Pingback: amoxil antibiotics

 569. Pingback: furosemide 20 mg tab

 570. Pingback: azithromycin 250 price

 571. Pingback: Healthcare & Pharmaceuticals Recruitment Agency

 572. Pingback: ivermectin drug

 573. Pingback: albuterol in mexico

 574. Pingback: safestore auto

 575. Pingback: safestore auto

 576. Pingback: pc app

 577. Pingback: app download for windows 10

 578. Pingback: apps apk free download for windows 10

 579. Pingback: free download for windows 7

 580. Pingback: apps for pc download

 581. Pingback: safestore auto

 582. Pingback: doxycycline nausea

 583. Pingback: dexamethasone prednisolone

 584. Pingback: purchasing clomid online

 585. Pingback: divorce lawyer singapore

 586. Pingback: ebay dapoxetine

 587. Pingback: best free mp3 downloader

 588. Pingback: diflucan price walgreens

 589. Pingback: medication synthroid

 590. Pingback: Mississippi Fake driver's license

 591. Pingback: help my essay

 592. Pingback: bigcanvas

 593. Pingback: phd online

 594. Pingback: pseudoephedrine powder for sale

 595. Pingback: essays about community service

 596. Pingback: psilocybe cubensis grow kit usa

 597. Pingback: psychology dissertation

 598. Pingback: MAGIC MUSHROOM GROW KIT

 599. Pingback: Fingerpicking

 600. Pingback: thesis writing service

 601. Pingback: buy Etizolam powder online

 602. Pingback: https://trippydelics.ca

 603. Pingback: custom law essays

 604. Pingback: essay writer generator

 605. Pingback: click here

 606. Pingback: Website agentur

 607. Pingback: propecia 0.25 mg

 608. Pingback: thc vape juice

 609. Pingback: Herbal incense

 610. Pingback: who will write my essay for me

 611. Pingback: their usa website

 612. Pingback: best college paper writing service

 613. Pingback: cialis without prescription

 614. Pingback: Home, Garden

 615. Pingback: guns for sale online auction

 616. Pingback: shipping containers for sale washington

 617. Pingback: brand new home pinball machines

 618. Pingback: overnight pharmacy 4 u cialis

 619. Pingback: Canada Pharmacy

 620. Pingback: crypto news

 621. Pingback: purchase cialis in montreal

 622. Pingback: cerified us pharmacy

 623. Pingback: virtual visa card buy with bitcoin

 624. Pingback: virtual card buy

 625. Pingback: neurontin pain pills

 626. Pingback: metformin cholesterol

 627. Pingback: jurassic park arcade

 628. Pingback: Buy THC Edibles Online Ireland

 629. Pingback: liquid paxil

 630. Pingback: generic plaquenil cost

 631. Pingback: copper earrings

 632. Pingback: Homes For Sale In Ware Ma

 633. Pingback: cannabis prerolls for sale

 634. Pingback: ed drugs

 635. Pingback: telegram investment bot

 636. Pingback: canadian pharmacies

 637. Pingback: best delta 8 THC products

 638. Pingback: delta 8 THC near me

 639. Pingback: online pharmacy busted

 640. Pingback: BUY DEXACORTYLE ONLINE

 641. Pingback: sig sauer

 642. Pingback: no rx cialis

 643. Pingback: buy colombian cocaine online

 644. Pingback: is tadalafil and cialis the same thing?

 645. Pingback: Tron (TRX)

 646. Pingback: how to dry mushrooms

 647. Pingback: taurus g2c

 648. Pingback: siamese kittens for sale near me

 649. Pingback: where to buy guns online

 650. Pingback: Trauma Cleaning Services UK

 651. Pingback: Guns for sale

 652. Pingback: End Of Tenancy Cleaning South London

 653. Pingback: Web Design and SEO Company In Sao Tome

 654. Pingback: Used Shipping Containers for Sale

 655. Pingback: THC Oil for Sale

 656. Pingback: buy Instagram followers

 657. Pingback: tadalafil

 658. Pingback: Buy dmt online

 659. Pingback: levitra europa

 660. Pingback: storage containers for sale

 661. Pingback: drug furosemide 20 mg

 662. Pingback: online cbd shop

 663. Pingback: Latex Gloves

 664. Pingback: honda 400ex

 665. Pingback: buy ritalin online without prescription usa

 666. Pingback: minecraft cross play

 667. Pingback: seo services

 668. Pingback: vibrating panties

 669. Pingback: cheapest generic cialis australia

 670. Pingback: GOLDEN SUNRISE STRAIN

 671. Pingback: mp3 juice

 672. Pingback: buy canadian

 673. Pingback: موقع سكس

 674. Pingback: adam and eve

 675. Pingback: best strap on dildos

 676. Pingback: crypto currency virtual card

 677. Pingback: purchase retin a without a prescription

 678. Pingback: vancouver bitcoin atm

 679. Pingback: about

 680. Pingback: ab wieviel jahren darf man viagra kaufen

 681. Pingback: do boots chemist sell viagra

 682. Pingback: tinderentrar.com

 683. Pingback: SEO Los Angeles

 684. Pingback: bad credit payday loans taylorsville

 685. Pingback: twilight zone pinball for sale

 686. Pingback: viagra contraindications

 687. Pingback: from canada

 688. Pingback: nanaimo canada

 689. Pingback: female vibrators

 690. Pingback: nasstoys female sex toys

 691. Pingback: 50 Beowulf

 692. Pingback: bàn học cho bé

 693. Pingback: gas fireplace

 694. Pingback: without prescriptions canada

 695. Pingback: without prescriptions canada

 696. Pingback: gdzie kupić cialis

 697. Pingback: best free dating sites canada

 698. Pingback: cialis side effects blood pressure

 699. Pingback: Architectural design

 700. Pingback: can you buy ativan online legally

 701. Pingback: order cialis online us

 702. Pingback: Glucotrol

 703. Pingback: cvs pharmacy store timings

 704. Pingback: Kamagra Effervescent

 705. Pingback: buy cialis south africa

 706. Pingback: شركة كشف تسربات المياه بالخرج

 707. Pingback: Dildo

 708. Pingback: sex toys

 709. Pingback: umraniye saatlik escort

 710. Pingback: best bondage toys

 711. Pingback: vibrator

 712. Pingback: נערות ליווי בחיפה

 713. Pingback: d2o

 714. Pingback: cumming dildos

 715. Pingback: thrusting dildo demo

 716. Pingback: phone repair shop near me

 717. Pingback: mobile homes for sale in westmoreland county pa

 718. Pingback: porn

 719. Pingback: mobile homes for rent pinellas county

 720. Pingback: Mac 10 for sale

 721. Pingback: sex toys for couples

 722. Pingback: sex toy shopping

 723. Pingback: realistic dildo

 724. Pingback: service in canada

 725. Pingback: diy pocket pussy

 726. Pingback: springfield armory 911 380

 727. Pingback: hk vp9

 728. Pingback: create virtual card for online shopping

 729. Pingback: maltepe turk escort

 730. Pingback: bayan eskort pendik

 731. Pingback: canada pharmacy

 732. Pingback: buy sig sauer firearms online

 733. Pingback: dentalinsurancebc.com

 734. Pingback: best delta 8 gummies

 735. Pingback: slot online

 736. Pingback: cellphone repair in irvine

 737. Pingback: electric-motorcyclesvancouver.ca

 738. Pingback: best thrusting vibrator

 739. Pingback: sex and mths values

 740. Pingback: kratom powder for sale

 741. Pingback: sex toy shopping

 742. Pingback: female sex toys

 743. Pingback: Beauty Salon In Irvine

 744. Pingback: Buy Weed Online

 745. Pingback: best strap on for beginners

 746. Pingback: male prostate vibrator

 747. Pingback: adam and eve sex toys

 748. Pingback: rechargeable vibrator

 749. Pingback: best g spot vibrator

 750. Pingback: used pinball machines for sale cheap

 751. Pingback: spanish mackerel for sale

 752. Pingback: Marijuana Wax for Sale

 753. Pingback: GOLDEN RETRIEVER PUPPIES FOR SALE

 754. Pingback: PARROTS FOR SALE

 755. Pingback: Pound of Weed for Sale

 756. Pingback: Reliance Securities Login

 757. Pingback: software review

 758. Pingback: MASALA MACHINE

 759. Pingback: where to buy kratom

 760. Pingback: kratom capsules

 761. Pingback: buy real Instagram likes

 762. Pingback: best kratom

 763. Pingback: best delta 8

 764. Pingback: buy Instagram likes

 765. Pingback: best delta 8 THC vape cartridges

 766. Pingback: best delta 8 thc gummies

 767. Pingback: phone repair 92691

 768. Pingback: realistic dildo

 769. Pingback: tides today at tides.today

 770. Pingback: Company Registration Ahmedabad

 771. Pingback: cytotmeds.com

 772. Pingback: double ended dildo

 773. Pingback: Cannabis Edibles

 774. Pingback: prednisone 10 mg dosage instructions

 775. Pingback: buy delta 8 THC

 776. Pingback: hydroxychloroquine fact check

 777. Pingback: Observer

 778. Pingback: marijuana dispensaries near me

 779. Pingback: brand priligy 60mg

 780. Pingback: bachelor's degree

 781. Pingback: dani daniels pocket pal

 782. Pingback: female vibrator

 783. Pingback: rechargeable bullet vibrator

 784. Pingback: adam and eve vibrators

 785. Pingback: buy weed

 786. Pingback: Herald Net

 787. Pingback: weed near me

 788. Pingback: buy weed

 789. Pingback: how to buy weed online

 790. Pingback: buy weed online

 791. Pingback: albino shrooms

 792. Pingback: buy tiktok followers

 793. Pingback: how to buy guns online

 794. Pingback: shop ruger guns online

 795. Pingback: buy cannabis concentrates online

 796. Pingback: Ruger Firearms For Sale

 797. Pingback: Kelowna movers

 798. Pingback: liquid dapoxetine for research

 799. Pingback: Obligasi

 800. Pingback: Glock Guns for sale

 801. Pingback: Restaurant Parksville

 802. Pingback: MURANG'A UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

 803. Pingback: dosing hydroxychloroquine for covid

 804. Pingback: MILF Porn Land

 805. Pingback: istanbul eskortlar

 806. Pingback: turbanli escort

 807. Pingback: pharmacy canada

 808. Pingback: Catnapper

 809. Pingback: Sig P229

 810. Pingback: Cute Exotic Animals

 811. Pingback: Vape Carts For Sale

 812. Pingback: on demand dapoxetine dose

 813. Pingback: Squat Rack

 814. Pingback: 6.5 grendel bulk ammo

 815. Pingback: order whole alligator

 816. Pingback: how to lose belly fat

 817. Pingback: hydroxychloroquine study

 818. Pingback: tuff shed home depot

 819. Pingback: where can i buy hydroxychloroquine over the counter

 820. Pingback: adam and eve sex toys shop

 821. Pingback: sex3rabic

 822. Pingback: learn more

 823. Pingback: best software list

 824. Pingback: hbcuex.com

 825. Pingback: mango juul pods for sale

 826. Pingback: Armor Shortage

 827. Pingback: معرفة هوية المتصل

 828. Pingback: Canada pharmacy

 829. Pingback: buy weed Dubai

 830. Pingback: how to buy kush online

 831. Pingback: glo extracts

 832. Pingback: buy ruger rifles

 833. Pingback: canada pharmacy canada pharmacy

 834. Pingback: teachings of Christ

 835. Pingback: Buy Volkswagen Cocaine Online

 836. Pingback: hydroxychloroquine stock price

 837. Pingback: learn more

 838. Pingback: TREATING TYPE 1 DIABETES

 839. Pingback: pocket masturbator

 840. Pingback: dick extender

 841. Pingback: butterfly strap on

 842. Pingback: canadian pharmacy new port richey fl

 843. Pingback: electric penis pump

 844. Pingback: what is the best canadian pharmacy

 845. Pingback: pharmacy tech test online

 846. Pingback: how often can you take viagra

 847. Pingback: sex podcast

 848. Pingback: best place to buy viagra online forum

 849. Pingback: best place to buy generic cialis online

 850. Pingback: catalca escort

 851. Pingback: pharmacy in canada pharmacy in canada

 852. Pingback: Crack For Sale

 853. Pingback: sports

 854. Pingback: ทางเข้า happyluke

 855. Pingback: handheld massager

 856. Pingback: happyluke ???300

 857. Pingback: female viagra cvs

 858. Pingback: regcialist.com

 859. Pingback: adam and eve promo code

 860. Pingback: cleaning male sex toys

 861. Pingback: best male stroker

 862. Pingback: AMI Healthcare International Hospital Operations Management

 863. Pingback: kadikoy escort

 864. Pingback: goztepe escort

 865. Pingback: Local Shroom Delivery

 866. Pingback: eve thruster vibrator

 867. Pingback: how to make ivermectil head lice at home

 868. Pingback: www.canadianpharmacyking.com

 869. Pingback: prostate massager

 870. Pingback: p spot stimulation

 871. Pingback: mersin escort

 872. Pingback: buy edibles online ship anywhere

 873. Pingback: Asian Restaurant

 874. Pingback: fun88

 875. Pingback: male p spot vibrator

 876. Pingback: rechargeable panty vibrator

 877. Pingback: waterproof vibrator

 878. Pingback: male pocket masturbator

 879. Pingback: best p spot massager

 880. Pingback: portable oxygen concentrator Nairobi

 881. Pingback: Adam and Eve Masturbator

 882. Pingback: learn more

 883. Pingback: สมัคร lottovip

 884. Pingback: web hosting reviews

 885. Pingback: priligy 30 mg tablet

 886. Pingback: สมัคร lottovip

 887. Pingback: สมัคร ruay

 888. Pingback: pocket stroker

 889. Pingback: how to use the best realistic dildo

 890. Pingback: real feel dildo

 891. Pingback: alphivermecta stromectol

 892. Pingback: کلیپ سکسی جنده کوس

 893. Pingback: Bulldogs for sale

 894. Pingback: silivri escort

 895. Pingback: 99defi network - decentralized p2p

 896. Pingback: streamcomplet

 897. Pingback: car delivery to europe

 898. Pingback: amlodipine is used for

 899. Pingback: film streaming

 900. Pingback: streaming gratuit

 901. Pingback: jogar online

 902. Pingback: CTRLCOIN

 903. Pingback: atorvastatin high intensity

 904. Pingback: download tw videos

 905. Pingback: male masturbator

 906. Pingback: sex toys

 907. Pingback: masturbation tips

 908. Pingback: rechargeable penis ring

 909. Pingback: rabbit vibrator

 910. Pingback: 1xbit review

 911. Pingback: most realistic male masturbator

 912. Pingback: lexapro and ibuprofen

 913. Pingback: best in ottawa

 914. Pingback: santhome higher secondary school teachers

 915. Pingback: walther pdp compact for sale

 916. Pingback: 안전사이트

 917. Pingback: 피망슬롯머니

 918. Pingback: sildenafil 20 mg

 919. Pingback: cheapest viagra online

 920. Pingback: atorvastatin 10 mg side effects

 921. Pingback: buying viagra online

 922. Pingback: jewelry gift boxes

 923. Pingback: ivermectin in pregnancy

 924. Pingback: sildenafil online

 925. Pingback: 3 Days Murchison Falls Tour

 926. Pingback: ivermectincillin overnight no prescription

 927. Pingback: sildenafil citrate 100mg

 928. Pingback: aussie

 929. Pingback: www.cialismars.com

 930. Pingback: discount generic cialis

 931. Pingback: big chief extracts applejack

 932. Pingback: indications for stromectol

 933. Pingback: stromectol 6mg

 934. Pingback: tadalafil cialis 5mg

 935. Pingback: cockatoo for sale near

 936. Pingback: Golden Retriever Puppies For Sale

 937. Pingback: cialis tadalafil

 938. Pingback: buy cialis

 939. Pingback: viagra prices

 940. Pingback: canadian pharmacies

 941. Pingback: can you buy viagra qatar

 942. Pingback: Hillview School for Girls

 943. Pingback: generic viagra canada

 944. Pingback: clit sucking vibrator

 945. Pingback: best male sex toy

 946. Pingback: 1

 947. Pingback: aranżacja wnętrz Gdynia

 948. Pingback: بديل تروكولر

 949. Pingback: apps download for pc

 950. Pingback: apps for pc download

 951. Pingback: viagra 100mg

 952. Pingback: free app download

 953. Pingback: apps download for windows 7

 954. Pingback: how to get cialis cheaper

 955. Pingback: pc games for windows 8

 956. Pingback: apps for pc windows download

 957. Pingback: mp3juice

 958. Pingback: apk for pc download

 959. Pingback: buy viagra

 960. Pingback: sildenafil tablets for sale

 961. Pingback: Freelance communication

 962. Pingback: IT Services Bristol

 963. Pingback: buy generic viagra canadian pharmacy

 964. Pingback: Order Sig Sauer Firearms Online

 965. Pingback: tractor supply amoxicillin

 966. Pingback: how to get cialis

 967. Pingback: sildenafil 50mg

 968. Pingback: propecia and rogaine together

 969. Pingback: viagracarme

 970. Pingback: Pinball Machines for Sale

 971. Pingback: Livestock for sale

 972. Pingback: Masai Mara trips

 973. Pingback: cialis mexico

 974. Pingback: Adventure safaris Uganda

 975. Pingback: best doc johnson sex toys

 976. Pingback: buy prednisone india

 977. Pingback: FARMING EQUIPMENT LIST

 978. Pingback: buy generic viagra

 979. Pingback: shipping containers for sale

 980. Pingback: ارقام بنات

 981. Pingback: aromatherapy for sleep

 982. Pingback: generic tadalafil for sale

 983. Pingback: buy ivermectin tablets

 984. Pingback: 3 viagra pills

 985. Pingback: sildenafil 100mg gel

 986. Pingback: tadalafil 20mg in india

 987. Pingback: stromectol 12mg

 988. Pingback: average price of sildenafil in usa 100mg

 989. Pingback: website

 990. Pingback: myloweslife login

 991. Pingback: ivermectin for canaries

 992. Pingback: ivermectin for sale near me

 993. Pingback: how to use ivermectin pour-on for cattle

 994. Pingback: cheapest cialis uk

 995. Pingback: how to treat heartworms with ivermectin

 996. Pingback: zithramax coverage

 997. Pingback: free female viagra samples

 998. Pingback: uberti.45 long colt

 999. Pingback: taurus gx4

 1000. Pingback: mcx for sale

 1001. Pingback: aa12 for sale

 1002. Pingback: women using female viagra

 1003. Pingback: mossberg mvp 308 stock for sale

 1004. Pingback: bier haus slot machine for sale

 1005. Pingback: tadalafil cost walgreens

 1006. Pingback: Liquid pentobarbital for sale

 1007. Pingback: Buy STIIIZY BATTERY(BLUE)

 1008. Pingback: magic mushrooms

 1009. Pingback: can you split cialis pills in half

 1010. Pingback: tadalafil sale

 1011. Pingback: zithromax for sale no prescription

 1012. Pingback: how cheap is viagra

 1013. Pingback: can i buy viagra in the dominican republic

 1014. Pingback: background check service

 1015. Pingback: buy marijuana online

 1016. Pingback: what do viagra pills look like

 1017. Pingback: ed meds online

 1018. Pingback: lisinopril and tooth decay

 1019. Pingback: rosy boa for sale

 1020. Pingback: beretta 92fs compact for sale

 1021. Pingback: smith and wesson arms

 1022. Pingback: viagra cheap

 1023. Pingback: bohemian coffee table

 1024. Pingback: dapoxetine trade name in egypt

 1025. Pingback: exotic weed packs

 1026. Pingback: buy crypto mining machines in europe

 1027. Pingback: sugar gliders for sale

 1028. Pingback: Travelmonke Limited

 1029. Pingback: gigabyte d33006

 1030. Pingback: digital marketing agency

 1031. Pingback: G34 COMPETITION | 9X19MM

 1032. Pingback: SAVAGE MSR 10

 1033. Pingback: investment management

 1034. Pingback: buy adhd online uk

 1035. Pingback: RissMiner

 1036. Pingback: Bexley College

 1037. Pingback: Buy Sig Sauer Handguns

 1038. Pingback: vertigo

 1039. Pingback: bitcoin

 1040. Pingback: murang'a news

 1041. Pingback: azithromycin 250 mg over the counter

 1042. Pingback: buy viagra online

 1043. Pingback: Uganda Safari Tours

 1044. Pingback: Uganda Gorilla Trekking Safari

 1045. Pingback: savage grow plus

 1046. Pingback: beretta guns for sale

 1047. Pingback: azithromycin walgreens over the counter

 1048. Pingback: thc vape carts for sale

 1049. Pingback: sig sauer guns for sale europe

 1050. Pingback: buy viagra gold online

 1051. Pingback: agzimi sikin benim

 1052. Pingback: male stroker

 1053. Pingback: strokers

 1054. Pingback: Buy Ayahuasca

 1055. Pingback: polish ak 47 for sale

 1056. Pingback: Omega Seamaster

 1057. Pingback: black mamba 24 strain glo cart

 1058. Pingback: best pharmacy online

 1059. Pingback: how to get viagra without doctor

 1060. Pingback: buy raw garden cartridges online

 1061. Pingback: generic viagra without subscription

 1062. Pingback: red viagra tablets

 1063. Pingback: viagra women

 1064. Pingback: MURANG'A UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

 1065. Pingback: strongest viagra pill

 1066. Pingback: happyLuke

 1067. Pingback: buy amoxil 1000mg usa

 1068. Pingback: natural viagra recipe

 1069. Pingback: lasix 500 mg tablet

 1070. Pingback: cost of neurontin

 1071. Pingback: neurontin 100

 1072. Pingback: plaquenil 200mg

 1073. Pingback: plaquenil hair loss

 1074. Pingback: prednisone 477

 1075. Pingback: buy counterfeit money with credit card

 1076. Pingback: dapoxetine cost

 1077. Pingback: avana 100mg

 1078. Pingback: viagra ohne rezept

 1079. Pingback: where to buy provigil

 1080. Pingback: buy provigil onlinr

 1081. Pingback: ivermectin australia

 1082. Pingback: ventolin 2mg tablet

 1083. Pingback: albuterol 83

 1084. Pingback: mango jull pods

 1085. Pingback: buy azithromycin

 1086. Pingback: viagra otc united states

 1087. Pingback: best testosterone booster

 1088. Pingback: viagra pill

 1089. Pingback: Rentals car Bar

 1090. Pingback: zithromax 500 mg

 1091. Pingback: best online pharmacy for viagra

 1092. Pingback: buy youtube subscribers

 1093. Pingback: Adderall For Sale Online

 1094. Pingback: Mining Rigs

 1095. Pingback: asus-rog-strix-rtx-3060-8gb-gaming-v2-for-sale/

 1096. Pingback: viagra jokes

 1097. Pingback: Buy, Buy Banana Diesel Strain of Marijuana Online

 1098. Pingback: CableFreeTV

Comments are closed

 • ಹಂಚಿ

  facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail