’ಸ್ಪೇಸ್ ಸೂಟ್’ ಅಂದರೇನು?

ದೂರದ ಬಾನಂಗಳದಲ್ಲಿ ಪಯಣಿಸುತ್ತ ನೆಲದಾಚೆಗಿನ ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ತಮ್ಮದಾಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಹವಣಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯರು ಚಂದ್ರನಲ್ಲಿ ಇಳಿಯುವಲ್ಲಿ ಗೆಲುವು ಕಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆಗಸವನ್ನು ಅರಸುವ ಕೆಲಸಕ್ಕಾಗಿ ನೆಲದಿಂದ ಸುಮಾರು 400 ಕಿ.ಮೀ. ಎತ್ತರದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮದೊಂದು ಬಾನ್ನೆಲೆಯನ್ನೂ (space station) ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ತುಸು ಹೆಚ್ಚಿನ ಚಳಿ ಇಲ್ಲವೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಸಾಗುವಾಗ ಆಗುವ ತೊಡಕುಗಳನ್ನು ತಾಳಿಕೊಳ್ಳಲು ಹೆಣಗಾಡುವ ಮನುಷ್ಯರ ಮೈ, ಬಾನಿನಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೊಂದು ಎತ್ತರದಲ್ಲಿ, ಚಳಿ-ಬಿಸಿ ಎಲ್ಲೆ ಮೀರಿದ ಹೊಯ್ದಾಟದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿಯಿರಬಲ್ಲದು? ಗಾಳಿ-ಚಳಿ-ಬಿಸಿ-ಒತ್ತಡಗಳ ಏರುಪೇರುಗಳ ನಡುವೆ ಬಾನದೆರವಿನಲ್ಲಿ (space) ಬಾನಾಡಿಗರನ್ನು ಕಾಪಾಡುವುದೇ ಅವರು ತೊಡುವ ಉಡುಪು. ಬನ್ನಿ, ಬಾನುಡುಪುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಬರಹದಲ್ಲಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ.

apollo_moonwalk2_space_suit

ನೆಲದಿಂದ ಸುಮಾರು 15-19 ಕಿ.ಮೀ. ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದಂತೆ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗುವ ಏರುಪೇರುಗಳು ಮನುಷ್ಯರ ಮೈ ತಾಳಿಕೊಳ್ಳಲಾಗದ ಮಟ್ಟವನ್ನು ತಲುಪುತ್ತವೆ. ನೆಲದಿಂದ 19 ಕಿ.ಮೀ. ಎತ್ತರವನ್ನುಆರ‍್ಮಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಗೆರೆ (Armstrong line) ಇಲ್ಲವೇ ಆರ‍್ಮಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಎಲ್ಲೆ (Armstrong limit) ಅಂತಾ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿ ಗಾಳಿಯೊತ್ತಡ ತುಂಬಾನೇ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ 0.0618 bar ಒತ್ತಡ ತಲುಪುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ನೆಲದ ಮೇಲ್ಮೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 1 bar ಇರುವ ಗಾಳಿಯೊತ್ತಡ ಆರ‍್ಮಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಎಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಅದರ ಬರೀ 6% ಒತ್ತಡವನ್ನು ತಲುಪುತ್ತದೆ. ಈ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮೈ ಕಾವಳತೆ ಅಂದರೆ ಸುಮಾರು 37°C ನಲ್ಲೂ ನೀರು ಕುದಿಯುವ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಮುಟ್ಟುತ್ತದೆ.

[ಗಮನಕ್ಕೆ: 1 bar ನಷ್ಟು ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಕುದಿಯುವ ಮಟ್ಟ 100°C ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಒತ್ತಡ ಹೆಚ್ಚಾಂದತೆ ಅದರ ಕುದಿಯುವ ಮಟ್ಟ ಏರುತ್ತಾ ಹೋದರೆ, ಒತ್ತಡ ಇಳಿದಂತೆ ಕುದಿಯುವ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇಳಿತವಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ದಿನಬಳಕೆಯಲ್ಲಿ ನೀರು ಕುದಿಯುವಂತೆ ಮಾಡಲು 100°C ಕಾವಳತೆ (temperature) ಬೇಕಾದರೆ ಆ ನೀರನ್ನೇ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ, ಕಡಿಮೆ ಒತ್ತಡದ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಒಯ್ದದಂತೆಲ್ಲಾ ಅದನ್ನು ಕುದಿಯುವಂತೆ ಮಾಡಲು ಕಡಿಮೆ ಕಾವಳತೆ ಸಾಕಾಗುತ್ತದೆ.]

ಇಷ್ಟೊಂದು ಕಡಿಮೆ ಗಾಳಿಯೊತ್ತಡಕ್ಕೆ ಒಡ್ಡಿದಾಗ ಮನುಷ್ಯರ ಮೈಯಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಳಗಿನ ತೊಂದರೆಗಳು ಉಂಟಾಗಬಲ್ಲವು,

1. ಮೈಯಲ್ಲಿ ನೀರ‍್ಬಗೆಯಲ್ಲಿರುವ ಉಗುಳು, ಕಣ್ಣೀರು, ಗಾಳಿಗೂಡಿನಲ್ಲಿರುವ ನೀರಿನಂಶ ಕುದಿಯತೊಡಗುತ್ತವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ವಿಷಯವೆಂದರೆ ರಕ್ತನಾಳದಲ್ಲಿನ ಒತ್ತಡದಿಂದಾಗಿ ರಕ್ತ ಕುದಿಯದೇ ಎಂದಿನ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತದೆ.

2. ಹೊರಗೆ ಕಡಿಮೆ ಒತ್ತಡ, ಮೈಯೊಳಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನೊತ್ತಡದಿಂದಾಗಿ ಮಾಂಸಖಂಡಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಳತೆಗಿಂತ ಸುಮಾರು ಎರಡು ಪಟ್ಟು ಉಬ್ಬುತ್ತವೆ.

3. ಕಡಿಮೆ ಒತ್ತಡದಿಂದಾಗಿ ಉಸಿರುಚೀಲಗಳು ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ತೊಂದರೆಗೆ ಈಡಾಗುತ್ತವೆ. ಕಡುಕಡಿಮೆ ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿ ಉಸಿರನ್ನು ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದು ಸಾಧ್ಯವಾಗದೇ, ಉಸಿರು ಬಿಡುವಾಗ ಉಂಟಾಗುವ ಸಿಡಿಯುವಂತಹ ಒತ್ತಡದ ಇಳಿತದಿಂದಾಗಿ ಉಸಿರುಚೀಲಗಳು ಹಾನಿಗೊಳಗಾಗುತ್ತವೆ. ಕಡಿಮೆ ಗಾಳಿಯೊತ್ತಡದ ಇಂತಹ ಪಾಡನ್ನು ತಾಳಿಕೊಂಡು ಮನುಷ್ಯರು ಹೆಚ್ಚೆಂದರೆ 15 ಸೆಕೆಂಡುಗಳಷ್ಟೇ ಬದುಕಬಲ್ಲರು.

ಆರ‍್ಮಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಎಲ್ಲೆಯಷ್ಟು ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಏರಿದಾಗ ಕಡುಕಡಿಮೆ ಒತ್ತಡವಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಬಿಸುಪಿನಲ್ಲಾಗುವ ಏರುಪೇರುಗಳು, ಬಾನಲ್ಲಿ ಸಿಡಿಲಿನಂತೆ ಅಪ್ಪಳಿಸುವ ಚೂರುಗಳು, ಅತಿ ನೇರಳೆ ಕೆಡುಕದಿರುಗಳು ಬಾನಾಡಿಗರಿಗೆ ತೊಂದರೆಯನ್ನು ಒಡ್ಡುತ್ತವೆ. ಇವೆಲ್ಲ ತೊಡಕುಗಳನ್ನು ಮೀರಿ ಬಾನಾಡಿಗರು ಬಾನಬಂಡಿಯಾಚೆ ತಮ್ಮ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡುವಂತೆ ಬಾನುಡುಪುಗಳನ್ನು ಅಣಿಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಬಾನಬಂಡಿಯಲ್ಲಿ (space craft) ಸರಿಯಾದ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಬಾನಾಡಿಗರು ಬಾನಬಂಡಿಯಾಚೆಗೆ ಬಂದಾಗಲಷ್ಟೇ ಬಾನುಡುಪು ತೊಡುವುದು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಬಾನುಡುಪು (space suit), ಒತ್ತಡದ ಉಡುಪು (pressure suit) ಇಲ್ಲವೇ ಬಂಡಿಯಾಚೆ ಬಳಸುವ ಉಡುಪು (Extravehicular Mobility Unit- EMU) ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುವ ಬಾನಾಡಿಗರು ತೊಟ್ಟ ಉಡುಪು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತದೆ,

space_suit

1. ಒತ್ತಡವನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುವುದು:
ಬಾನಾಡಿಗರಿಗೆ ಉಸಿರಾಡಲು ಮತ್ತು ಮೇಲೆ ತಿಳಿಸಿದ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ನೀಗಲು ಬೇಕಾದ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಬಾನುಡುಪಿನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 0.32 bar ನಷ್ಟು ಗಾಳಿಯೊತ್ತಡವನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ನೆಲದ ಮೇಲ್ಮೆಯ ಸುಮಾರು 32% ನಷ್ಟು ಒತ್ತಡ. ನೆಲದ ಮೇಲ್ಮೆಯ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಹೆಚ್ಚಿರುವುದರಿಂದ ಗಾಳಿಯೊತ್ತಡ ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಮನುಷ್ಯರು ಉಸಿರಾಡಲು ಉಸಿರ‍್ಗಾಳಿ (oxygen) ಇದ್ದರಷ್ಟೇ ಸಾಕು, ನೈಟ್ರೋಜನ್‍ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆದುದರಿಂದ ಬಾನುಡುಪಿನಲ್ಲಿ ನೆಲದ 32% ನಷ್ಟು ಒತ್ತಡವಿದ್ದರೂ ಬಾನಾಡಿಗರು ಸರಿಯಾಗಿ ಉಸಿರಾಡಬಲ್ಲರು.

2. ಉಸಿರ‍್ಗಾಳಿಯ ಪೂರೈಕೆ:
ಬಾನದೆರವು (space), ಗಾಳಿಯಿಲ್ಲದ ಬರಿದು ನೆಲೆಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಬಾನಾಡಿಗರಿಗೆ ಬಾನಬಂಡಿಯಾಚೆ ಉಸಿರಾಡಲು ಬೇಕಾದ ಉಸಿರ‍್ಗಾಳಿಯನ್ನು ಬಾನುಡುಪುಗಳ ಮೂಲಕ ಒದಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಬಾನಬಂಡಿಯೊಳಗೆ ಉಸಿರ‍್ಗಾಳಿಯನ್ನು ಕೂಡಿಡಲಾಗಿದ್ದು, ಬಾನುಡುಪಿನ ಹಿಂದಿನ ಭಾಗದಿಂದ ಕೊಳವೆಗಳ ಮೂಲಕ ಉಸಿರ‍್ಗಾಳಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಬಾನಾಡಿಗರ ಉಸಿರಾಟದಿಂದ ಹೊರಡುವ ಕಾರ‍್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್‍ನ್ನು ಕೊಳವೆಗಳ ಮೂಲಕ ಬಾನಬಂಡಿಯೊಳಗೆ ಸಾಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

3. ಕದಲುವಿಕೆ (mobility):

ಬಾನಾಡಿಗರು ಸರಾಗವಾಗಿ ನಡೆದಾಡಲು ಬಾನುಡುಪಿನಲ್ಲಿರುವ ಒತ್ತಡವು ತಡೆಯೊಡ್ಡಬಲ್ಲದು. ಈ ತಡೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆಗೊಳಿಸುವಂತೆ ಬಾನುಡುಪನ್ನು ತಯಾರಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಬಾನುಡುಪಿನ ಕಟ್ಟಣೆಯಲ್ಲಿ ಕದಲುವಿಕೆಯನ್ನು ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಗಮನದಲ್ಲಿಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಬಾನಾಡಿಗರು ಬಾನುಡುಪನ್ನು ತೊಟ್ಟು ಒಂದು ನೆಲೆಯಿಂದ ಕದಲಿ ಮತ್ತೆ ಮರಳಿ ಅದೇ ನೆಲೆಗೆ ಬರಬೇಕಾದರೆ, ಅವರು ಮಾಡಬೇಕಾದ ಕೆಲಸ ಆದಷ್ಟು ಕಡಿಮೆಯಿರಬೇಕು. ಇಲ್ಲವಾದರೆ ಅವರಿಗೆ ತುಂಬಾ ದಣಿವಾಗಬಲ್ಲದು. ಇದನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ಬಗೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು. ದಪ್ಪನೆಯ ಕೋಟೊಂದನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಬಾಗುವುದು, ಏಳುವುದು ಎಶ್ಟೊಂದು ಕಷ್ಟವಲ್ಲವೇ? ಹಾಗೆನೇ ಬಾನುಡುಪು ಬಾನಾಡಿಗರಿಗೆ ಹೊರೆಯಾಗಬಲ್ಲದು.

ಬಾನುಡುಪನ್ನು ಕದಲಿಸಲು ಬೇಕಾದ ಕೆಲಸದ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಕೆಳಗಿನ ಗಣಿತದ ನಂಟಿನಿಂದ ಲೆಕ್ಕಹಾಕಬಹುದು.

work relation

ಇಲ್ಲಿ, W = ಕೆಲಸ (Work), P = ಒತ್ತಡ (Pressure), V = ಆಳವಿ (Volume), Vi = ಮೊದಲಿದ್ದ ಆಳವಿ, Vf = ಬಳಿಕದ ಆಳವಿ, dV = ಆಳವಿಯಲ್ಲಾದ ಮಾರ‍್ಪಾಟು (Change in Volume)

ಮೇಲಿನ ಗಣಿತದ ನಂಟಿನಿಂದ ತಿಳಿದುಬರುವುದೇನೆಂದರೆ, ಕೆಲಸವನ್ನು ಕಡಿಮೆಗೊಳಿಸಬೇಕೆಂದರೆ ಉಡುಪಿನಲ್ಲಿರುವ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕು ಇಲ್ಲವೇ ಆಳವಿಯ ಮಾರ‍್ಪಾಟನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಒತ್ತಡವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದರೆ ಉಸಿರಾಟಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆಯಾಗಬಲ್ಲದು ಹಾಗಾಗಿ ಇನ್ನು ಉಳಿದದ್ದು ಆಳವಿಯ ಮಾರ‍್ಪಾಟನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದು. ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಾನುಡುಪಗಳು ’ಆಳವಿಯ ಮಾರ‍್ಪಾಟನ್ನು’ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದರ ಅಡಿಪಾಯದ ಮೇಲೆಯೇ ಅಣಿಗೊಂಡಿರುತ್ತವೆ.
ಹಾಗಾದರೆ ಆಳವಿಯ ಮಾರ‍್ಪಾಟನ್ನು ಕಡಿಮೆಗೊಳಿಸುವುದು ಹೇಗೆ?

ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಬಾನುಡುಪುಗಳನ್ನು ಹಲವು ಪದರುಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಣೆಯಲಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಪದರುಗಳೊಳೆಗೆ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿ ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಕಿಂಡಿಯಂತಹ ವಿನ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಬಾನಾಡಿಗರು ಬಾಗಿದಾಗ ಅವರ ಇಡಿಯಾದ ಉಡುಪು ಬಾಗದೇ ಅದರೊಳಗಿನ ಪದರಗಳಷ್ಟೇ ಬಾಗುವುದರಿಂದ ಅವರಿಗಾಗುವ ದಣಿವು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

4. ಕಾವಳತೆಯನ್ನು ಹಿಡಿತದಲ್ಲಿಡುವುದು: ಬಾನಿನಲ್ಲಿ ಕಾವಳತೆ (temperature) ಎಲ್ಲೆ ಮೀರಿದ ಏರಿಳಿತವನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ಕಾವಳತೆಯಲ್ಲಿ −150°C ಇಂದ +120°C ನಷ್ಟು ಬದಲಾವಣೆಯಾಗಬಹುದು. ಕಾವಳತೆಯ ಇಂತಹ ಏರಿಳಿತದಿಂದ ಬಾನಾಡಿಗರನ್ನು ಕಾಪಾಡಲು ಬಾನುಡುಪುಗಳನ್ನು ತಡೆವೆ (insulators) ವಸ್ತುಗಳಿಂದ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ ಜತೆಗೆ ತಂಪಾಗಿಸುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಗಾಳಿ ಹೊಯ್ದಾಟಕ್ಕೆ ಒಳಪದರವೊಂದನ್ನು ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ ಒಳಪದರದಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಕೊಳವೆಗಳ ಹಲವು ಸುತ್ತುಗಳಿರುತ್ತವೆ. ಬಾನಾಡಿಗರ ಮೈಯಿಂದ ಹೊಮ್ಮುವ ಕಾವನ್ನು ಇವು ತಂಪಾಗಾಗಿಸುತ್ತವೆ.

5. ಕಾಪುವಿಕೆ: ಅತಿ ನೇರಳೆ ಮತ್ತು ಇತರ ಕೆಡು ಕದಿರುಗಳಿಂದ ಬಾನಾಡಿಗರನ್ನು ಕಾಪಾಡಲು ಬಾನುಡುಪುಗಳ ಹೊರಪದರನ್ನು ಮ್ಯಾಲಾರ‍್(Mylar)ನಂತಹ ವಿಷೇಶ ವಸ್ತುಗಳಿಂದ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆನೇ ಬಾನಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಸಲ ಎಲ್ಲಿಂದಲೋ ಚಿಮ್ಮಿ ಬರುವ ತುಣುಕುಗಳು ಬಾನಾಡಿಗರ ಮೈ ಸೋಕದಂತೆ, ಬಾನುಡುಪಗಳ ಮತ್ತೊಂದು ಹೊರಪದರನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಗುಂಡುತಡೆ ಅಂಗಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ಬಳಸುವ ಕೆವ್ಲಾರ್‍ (Kevlar)ನಂತಹ ವಸ್ತುಗಳಿಂದ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ.

6. ಕೊಳೆತೆಗೆತ: ಬಾನಾಡಿಗರ ಮೈಯಿಂದ ಹೊರಬರುವ ಉಚ್ಚೆ ಮತ್ತು ಇನ್ನಿತರ ಕೊಳೆಯನ್ನು ಬಾನುಡುಪು ತನ್ನಲ್ಲೇ ಹಿಡಿದುಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಅಣಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ.

7. ಒಡನಾಟ: ಬಾನಾಡಿಗರು ಬಾನಬಂಡಿಯಾಚೆ ಇರುವಾಗ ಇತರರೊಡನೆ ಒಡನಾಡಲು ರೆಡಿಯೋ ಅಲೆಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವ/ಕಳಿಸುವ ಸಲಕರಣೆ, ಮೈಕ್ರೋಪೋನ್ ಮುಂತಾದ ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನು ಬಾನುಡುಪಿನ ಬಾಗವಾಗಿ ಅಣಿಗೊಳಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಹೀಗೆ ಹಲವು ಅಡೆತಡೆಗಳ ನಡುವೆಯೂ ಬಾನಾಡಿಗರನ್ನು ಕಾಪಾಡಲು ಬಾನುಡುಪುಗಳು ಸಜ್ಜಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಅಂದ ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲ ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಒಂದು ಬಾನುಡುಪಿನ ಬೆಲೆ ಸುಮಾರು 12 ಮಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ (ಸುಮಾರು 72 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳು)

(ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಚಿತ್ರಸೆಲೆಗಳು: wikipedia.org, science.howstuffworks,proxy.flss.edu.hkstyleguise.net)

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail
Bookmark the permalink.

553 Comments

 1. Pingback: cheap albion online gold

 2. Pingback: Chaos orbs

 3. Pingback: cheap PoE currency

 4. Pingback: cheap PoE orbs

 5. Pingback: buy NHL 18 Coins

 6. Pingback: Buy discount viagra online

 7. Pingback: cialis from india

 8. Pingback: cialis on line

 9. Pingback: Buy cheap viagra online us

 10. Pingback: Overnight delivery viagra

 11. Pingback: buy generic viagra online usa

 12. Pingback: generic albuterol inhaler for sale

 13. Pingback: cialis online

 14. Pingback: ciprofloxacin 500mg antibiotics

 15. Pingback: buy cialis online safely

 16. Pingback: over the counter viagra

 17. Pingback: naltrexone rx

 18. Pingback: goodrx cialis

 19. Pingback: coupon for cialis

 20. Pingback: generic cialis cost

 21. Pingback: buy careprost

 22. Pingback: hydroxychloroquine cost canada

 23. Pingback: buy tylenol

 24. Pingback: where to buy chloroquine

 25. Pingback: cialis 5 mg

 26. Pingback: cialis 20mg vs viagra 100mg

 27. Pingback: chloroquine tablets cost

 28. Pingback: viagra generic

 29. Pingback: online pharmacy viagra

 30. Pingback: sildenafil online

 31. Pingback: viagra for sale

 32. Pingback: Google

 33. Pingback: how to win at roulette

 34. Pingback: make money fast

 35. Pingback: DR. MANPREET BAJWA CBD Fraud

 36. Pingback: cheap erectile dysfunction pills

 37. Pingback: best roulette software

 38. Pingback: win at roulette

 39. Pingback: knight rider kitt

 40. Pingback: online ed pills

 41. Pingback: CBD oil for arthritis

 42. Pingback: best CBD oil UK

 43. Pingback: buy CBD oil

 44. Pingback: best CBD oils

 45. Pingback: CBD oils UK

 46. Pingback: best CBD oil

 47. Pingback: best CBD oils UK

 48. Pingback: Xanax bars for sale cheap

 49. Pingback: websites

 50. Pingback: canadian online pharmacy

 51. Pingback: linkedin

 52. Pingback: Make Money Fast

 53. Pingback: Work from home

 54. Pingback: cialis generic

 55. Pingback: free download for pc windows

 56. Pingback: apps download for windows 7

 57. Pingback: apk for pc download

 58. Pingback: pc games free download for windows 10

 59. Pingback: pc games for windows 10

 60. Pingback: free download for windows xp

 61. Pingback: disposable vape nz

 62. Pingback: levitra generic

 63. Pingback: видео раскрепощенное можно увидеть здесь на VIDEO

 64. Pingback: Jed Fernandez

 65. Pingback: viagra without rx viagra without doctor prescription

 66. Pingback: AC maintenance dubai

 67. Pingback: cialis vs viagra

 68. Pingback: comprar seguidores tiktok

 69. Pingback: free app for pc download

 70. Pingback: Toronto Jobs

 71. Pingback: maine coon kittens for sale

 72. Pingback: Buy counterfeit money online

 73. Pingback: Sonia Randhawa

 74. Pingback: kratom near me

 75. Pingback: cbd cats

 76. Pingback: Sonia Randhawa

 77. Pingback: Sonia Randhawa

 78. Pingback: free slots online

 79. Pingback: Sonia Randhawa

 80. Pingback: viagra original pfizer order

 81. Pingback: careprost eyelash growth solution

 82. Pingback: cialis without doctor prescription

 83. Pingback: Buy spice online

 84. Pingback: payday loans online

 85. Pingback: consultant seo

 86. Pingback: Women Taking Steroids

 87. Pingback: Pills for Men

 88. Pingback: Cutting Steroids

 89. Pingback: Phen375

 90. Pingback: Diet Pills for Women

 91. Pingback: زن سفید ‌ایرانی با شورت قرمز

 92. Pingback: testogen near me

 93. Pingback: dr oz keto bhb

 94. Pingback: canadian generic viagra online

 95. Pingback: سكس مص 2021

 96. Pingback: Medical and health information

 97. Pingback: CBD for sale

 98. Pingback: ثقة

 99. Pingback: حلوه خيال

 100. Pingback: Amsterdam escorts

 101. Pingback: Kratom near me

 102. Pingback: buy chloroquine phosphate

 103. Pingback: RoyalCBD

 104. Pingback: RoyalCBD

 105. Pingback: https://royalcbd.com/terpenes/

 106. Pingback: Royal CBD

 107. Pingback: Royal CBD

 108. Pingback: https://royalcbd.com/benefits-of-cbd-edibles/

 109. Pingback: Royal CBD

 110. Pingback: Royal CBD

 111. Pingback: RoyalCBD.com

 112. Pingback: RoyalCBD.com

 113. Pingback: https://royalcbd.com/cbd-oil-without-thc/

 114. Pingback: RoyalCBD

 115. Pingback: Royal CBD

 116. Pingback: Royal CBD

 117. Pingback: Royal CBD

 118. Pingback: cbd oil wisconsin

 119. Pingback: cbd washington dc

 120. Pingback: virginia

 121. Pingback: RoyalCBD

 122. Pingback: cbd oklahoma

 123. Pingback: washington state cbd

 124. Pingback: https://royalcbd.com/utah/

 125. Pingback: https://royalcbd.com/north-dakota/

 126. Pingback: cbd oil tennessee

 127. Pingback: is cbd legal in texas

 128. Pingback: RoyalCBD

 129. Pingback: cbd oregon

 130. Pingback: Royal CBD

 131. Pingback: RoyalCBD.com

 132. Pingback: RoyalCBD

 133. Pingback: new york

 134. Pingback: is cbd legal in new hampshire

 135. Pingback: cbd new jersey

 136. Pingback: RoyalCBD

 137. Pingback: cbd montana

 138. Pingback: RoyalCBD

 139. Pingback: cbd oil missouri

 140. Pingback: RoyalCBD

 141. Pingback: is cbd legal in minnesota

 142. Pingback: cbd oil massachusetts

 143. Pingback: cbd oil kentucky

 144. Pingback: https://royalcbd.com/maine/

 145. Pingback: is cbd legal in illinois

 146. Pingback: Royal CBD

 147. Pingback: georgia

 148. Pingback: florida cbd

 149. Pingback: Royal CBD

 150. Pingback: RoyalCBD.com

 151. Pingback: is cbd legal in arkansas

 152. Pingback: cbd colorado

 153. Pingback: cbd arizona

 154. Pingback: https://royalcbd.com/california/

 155. Pingback: https://royalcbd.com/alabama/

 156. Pingback: https://royalcbd.com/alaska/

 157. Pingback: RoyalCBD

 158. Pingback: beginner guide cbd oil

 159. Pingback: RoyalCBD

 160. Pingback: RoyalCBD.com

 161. Pingback: RoyalCBD

 162. Pingback: https://royalcbd.com/cbd-oil-recipes/

 163. Pingback: RoyalCBD

 164. Pingback: https://royalcbd.com/vaping-cbd-oil-e-liquid/

 165. Pingback: Royal CBD

 166. Pingback: RoyalCBD.com

 167. Pingback: Royal CBD

 168. Pingback: https://royalcbd.com/cbd-oil-hemp-vs-marijuana/

 169. Pingback: why cbd oil not certified organic

 170. Pingback: RoyalCBD

 171. Pingback: cbd legal status

 172. Pingback: https://royalcbd.com/states-marijuana-laws-map/

 173. Pingback: https://royalcbd.com/how-does-cbd-work/

 174. Pingback: CBD gummies for pain

 175. Pingback: Royal CBD

 176. Pingback: اغاني

 177. Pingback: lesbian porn

 178. Pingback: MILF

 179. Pingback: er sucht ihn berlin

 180. Pingback: rust hapis map

 181. Pingback: MALWAREBYTES FREE

 182. Pingback: commercial real estate

 183. Pingback: Electrician SEO

 184. Pingback: cheap viagra online

 185. Pingback: free download for laptop

 186. Pingback: free download for windows 7

 187. Pingback: pc games for windows 7

 188. Pingback: free download for windows 10

 189. Pingback: pc apps free download

 190. Pingback: Fakaza

 191. Pingback: London escorts

 192. Pingback: Escort amsterdam

 193. Pingback: Life Coach

 194. Pingback: anvelope chisinau

 195. Pingback: options trading

 196. Pingback: Online Impacts

 197. Pingback: Laptop support

 198. Pingback: tadalafil cialis

 199. Pingback: news websites without ads

 200. Pingback: affiliate link

 201. Pingback: Pug Puppies

 202. Pingback: louvre cheap hotel deals

 203. Pingback: dank cartridge Flavors

 204. Pingback: Cannabis THC Oil

 205. Pingback: Morkie Puppies for sale near me

 206. Pingback: Pc support meilen

 207. Pingback: Escorts amsterdam

 208. Pingback: gamer

 209. Pingback: Stage Hypnotist

 210. Pingback: colorful striped tank top

 211. Pingback: TOURS

 212. Pingback: buy counterfeit money

 213. Pingback: سکسی قدیمی

 214. Pingback: https://sharadadvertising.com/

 215. Pingback: question game for couples

 216. Pingback: buy fake money

 217. Pingback: Yorkshire Terrier puppies for sale

 218. Pingback: Buy Cocaine Online

 219. Pingback: undetectable counterfeit money for sale

 220. Pingback: اغاني

 221. Pingback: cialistodo.com

 222. Pingback: Venice photography

 223. Pingback: STUDY IN CANADA FOR INDIAN STUDENTS

 224. Pingback: games for pc download

 225. Pingback: app download for windows 10

 226. Pingback: Group health insurance plans

 227. Pingback: health insurance broker

 228. Pingback: Employee health insurance plans

 229. Pingback: droga5.net

 230. Pingback: health insurance broker

 231. Pingback: Employee benefits

 232. Pingback: Thailand Grown

 233. Pingback: tierphysiotherapie

 234. Pingback: cannabis4homes.com

 235. Pingback: подростковая литература

 236. Pingback: radio

 237. Pingback: dual layer dildo

 238. Pingback: gamdom

 239. Pingback: gel nail set

 240. Pingback: Шины в Кишиневе

 241. Pingback: bitsler

 242. Pingback: stake bitcoins

 243. Pingback: wolfbet

 244. Pingback: Website

 245. Pingback: cialis online usa

 246. Pingback: Working Capital

 247. Pingback: job

 248. Pingback: Visa

 249. Pingback: exchange crypto

 250. Pingback: canadian pharmacy cialis

 251. Pingback: pocket vagina

 252. Pingback: marketing your internet business

 253. Pingback: Denver SEO expert

 254. Pingback: seo agency colorado

 255. Pingback: Top Shelf Electric Heating & Air

 256. Pingback: اغانى شعبى

 257. Pingback: christian digital marketing

 258. Pingback: event bartenders

 259. Pingback: online viagra

 260. Pingback: it disposal reading

 261. Pingback: viagra cost

 262. Pingback: pubg lite hile satın al

 263. Pingback: Plastic Surgery in Turkey

 264. Pingback: apex legends hile satın al

 265. Pingback: crypto shop

 266. Pingback: Bengal Kittens For Sale Near Me

 267. Pingback: Poodle Puppies for sale

 268. Pingback: kittens for adoption

 269. Pingback: Puppies for adoption near me

 270. Pingback: THC VAPE OIL

 271. Pingback: FAKE MONEY FOR SALE ONLINE.

 272. Pingback: Credit Sweep scam

 273. Pingback: small realistic dildo

 274. Pingback: viagra online

 275. Pingback: bullet massager

 276. Pingback: dinh cu canada

 277. Pingback: cheap viagra

 278. Pingback: marmaris rodos

 279. Pingback: thy uçak bileti

 280. Pingback: hat macca

 281. Pingback: sua hat macca

 282. Pingback: برنده شدن بازی انفجار

 283. Pingback: sweetiehouse

 284. Pingback: tapchiphunuvn

 285. Pingback: viagra jelly uk

 286. Pingback: sex ed

 287. Pingback: blogcaodep.com

 288. Pingback: find more info ΠΑΝΟΣ ΓΕΡΜΑΝΟΣ

 289. Pingback: page ΠΑΝΟΣ ΓΕΡΜΑΝΟΣ

 290. Pingback: cialis sale online

 291. Pingback: Damiana

 292. Pingback: witgoed reparatie

 293. Pingback: cheapest online vape store

 294. Pingback: www.youtube.com

 295. Pingback: tabaksvervanger

 296. Pingback: buy hemp oil online

 297. Pingback: order viagra 100mg

 298. Pingback: solar inverter online price

 299. Pingback: https://www.telocard.com/

 300. Pingback: Gerüstbau

 301. Pingback: Aussie Puppies for sale near me

 302. Pingback: cialis 20mg effects

 303. Pingback: havuz malzemeleri

 304. Pingback: Bodrum havuz kimyasallarý

 305. Pingback: ev dizayný

 306. Pingback: toz klor

 307. Pingback: other ΑΠΟΦΡΑΞΕΙΣ

 308. Pingback: capath.vn

 309. Pingback: best kamado grill

 310. Pingback: sweetiehouse.vn

 311. Pingback: Beretta 92fs for sale

 312. Pingback: sniper rifle for sale

 313. Pingback: GLOCK 39 Gen 3 .45 GAP

 314. Pingback: fluorococaine

 315. Pingback: cialis jelly sachet

 316. Pingback: Magic Mushrooms

 317. Pingback: BERETTA M9A3 FOR SALE

 318. Pingback: https://montanagunsforsale.com/product/glock-19-gen5-mos-fs-semi-auto-pistol-for-sale-2/

 319. Pingback: Gun Shop Near Me

 320. Pingback: Magic Mush Rooms

 321. Pingback: pitbull puppies for sale in sc

 322. Pingback: buy liquid viagra

 323. Pingback: Blackberry Kush

 324. Pingback: hard sex video

 325. Pingback: Plot for sale in Gulberg

 326. Pingback: virtual credit card buy

 327. Pingback: dinhcucandadientaynghe.mystrikingly.com

 328. Pingback: hat macca co tot cho ba bau khong

 329. Pingback: thc vape juice

 330. Pingback: virtual credit card buy

 331. Pingback: mont

 332. Pingback: saç ekimi

 333. Pingback: oksb

 334. Pingback: https://apnews.com/press-release/newmediawire/lifestyle-diet-and-exercise-exercise-2d988b50b0b680bee24da8e46047df20

 335. Pingback: en iyi su arıtma cihazı

 336. Pingback: ziraat bankası borç kapatma kredisi

 337. Pingback: vibrating penis ring

 338. Pingback: güncel haberler

 339. Pingback: google marketing Hrdf training

 340. Pingback: borç kapatma kredisi veren bankalar

 341. Pingback: Muha Meds Blue Raspberry 1000mg

 342. Pingback: u2store.blogspot.com

 343. Pingback: Nahrungsergänzungsmittel

 344. Pingback: canada pharmacy

 345. Pingback: HRDF Digital Marketing

 346. Pingback: medications online

 347. Pingback: Tenuate retard

 348. Pingback: vardenafil versus viagra

 349. Pingback: o-dsmt

 350. Pingback: 1000mg thc vape juice

 351. Pingback: Pure Colombian Cocaine

 352. Pingback: Fish scale coke

 353. Pingback: Change DMT

 354. Pingback: Education kenya

 355. Pingback: Maltipoo puppies

 356. Pingback: K2 spray for sale

 357. Pingback: Fire Herbal Incense

 358. Pingback: Buy Subutex online

 359. Pingback: THC Vape Oil

 360. Pingback: brazzers

 361. Pingback: film

 362. Pingback: Buy brand viagra

 363. Pingback: T-shirt printing Bristol

 364. Pingback: film

 365. Pingback: buying viagra online forums

 366. Pingback: canada pharmacist

 367. Pingback: Gold shell jewels

 368. Pingback: contextual

 369. Pingback: app download for pc

 370. Pingback: pubg mobile hile

 371. Pingback: bitcoin canada

 372. Pingback: generic viagra ireland

 373. Pingback: What song is this?

 374. Pingback: viagra buy

 375. Pingback: best bitcoin exchange

 376. Pingback: Buy Viagra gold online

 377. Pingback: monkeys for sale

 378. Pingback: parrots for sale

 379. Pingback: indian ringneck for sale

 380. Pingback: toucan for sale

 381. Pingback: magazin haberleri

 382. Pingback: Buy Lortab 5/500, 7.5/325

 383. Pingback: generic cialis safe

 384. Pingback: generic cialis

 385. Pingback: FRAIS IMPORTATION

 386. Pingback: Buy Ketamine online

 387. Pingback: canadian people

 388. Pingback: viagra grapefruit

 389. Pingback: thesisbyd.com

 390. Pingback: uk dissertation

 391. Pingback: https://essaywritingservicesjy.com

 392. Pingback: https://writemypaperbuyhrd.com/

 393. Pingback: custom my essay

 394. Pingback: help with writing essays for college applications

 395. Pingback: buy runtz online

 396. Pingback: research paper writing services in india

 397. Pingback: writing with a thesis

 398. Pingback: BUY ADVIL PM

 399. Pingback: kurumlar arasý geçiþ

 400. Pingback: vac u lock dildo

 401. Pingback: 우리카지노

 402. Pingback: 샌즈카지노

 403. Pingback: 퍼스트카지노

 404. Pingback: 메리트카지노

 405. Pingback: accounting services

 406. Pingback: 코인카지노

 407. Pingback: فیلم سکسی ایرانی

 408. Pingback: BUY OPANA 40 MG ONLINE

 409. Pingback: Hulkberry strain review

 410. Pingback: Jungle boys Orange Daiquiri

 411. Pingback: Buy Percocet 7.5/325 mg

 412. Pingback: does viagra make you bigger

 413. Pingback: viagra and alcohol

 414. Pingback: sign ups guaranteed

 415. Pingback: Percocet for sale online

 416. Pingback: psilocybe cubensis grow kit usa

 417. Pingback: детские аудиокниги слушать бесплатно

 418. Pingback: loan broker singapore

 419. Pingback: fentanyl powder for sale

 420. Pingback: prescription drug assistance

 421. Pingback: buy viagra belgium 155

 422. Pingback: خرید لایک خارجی

 423. Pingback: private investigators spain

 424. Pingback: private detectives spain

 425. Pingback: Wedding Cake Strain

 426. Pingback: Cialis Oral Jelly (Orange)

 427. Pingback: Lisa Ann Porn

 428. Pingback: Angela White Porn

 429. Pingback: Women’s Crocodile Leather Patterned Shoulder Bag

 430. Pingback: best site buy viagra online

 431. Pingback: viagra

 432. Pingback: printing of gifts

 433. Pingback: LG mi Samsung mu

 434. Pingback: Mink Eyelashes Set

 435. Pingback: Women’s 3D Thick False Eyelashes 5 Pair Set

 436. Pingback: Women`s Professional Make up Tool Set

 437. Pingback: Soft Faux Mink Individual Lashes

 438. Pingback: Colorful Waterproof Silicone Face Cleansing Brush

 439. Pingback: Waterproof Eyebrow Pen

 440. Pingback: Reusable Mink Eyelashes

 441. Pingback: Makeup Brushes 12 pcs Set

 442. Pingback: Soft Makeup Brushes

 443. Pingback: Champagne Makeup Brushes Set

 444. Pingback: Professional Champagne Color Makeup Brushes

 445. Pingback: Natural Soft Mink Eyelashes

 446. Pingback: Waterproof Eyelash Glue

 447. Pingback: Nail Polish Remover Wipes

 448. Pingback: Magnetic False Eyelashes and Eyeliner Set

 449. Pingback: Professional Ceramic Triple Barrel Hair Curler

 450. Pingback: Colorful Nail Art Dotting Pens Set

 451. Pingback: Mink Magnetic Eyelashes

 452. Pingback: Women’s Mink 3D Faux Eyelashes Set 5 Pcs

 453. Pingback: Eyeshadow Palette Makeup

 454. Pingback: Coðrafya Bilimi Konu Anlatýmý

 455. Pingback: where can i buy viagra without a prescription

 456. Pingback: Waterproof Lipstick Set

 457. Pingback: Aloe Lip Balm For Women

 458. Pingback: Flower Nail Stickers

 459. Pingback: Colorful UV and LED Nail Gel

 460. Pingback: Anti Aging Face Steamer

 461. Pingback: Waterproof Shimmer Lipstick

 462. Pingback: Disposable Eyelash Brushes 50 pcs Set

 463. Pingback: Goat Hair Eye Makeup Brushes Set

 464. Pingback: Pearls Hairband for Women

 465. Pingback: Metal Alligator Hair Clips

 466. Pingback: Double-headed Gradient Color Nail Art Brush

 467. Pingback: Mink Hair False Eyelashes Set

 468. Pingback: Disposable Lipgloss Brush Set

 469. Pingback: Y Shaped Facial Massage Roller

 470. Pingback: Aluminium Foil Nail Polish Remover Wraps Set

 471. Pingback: Eyelash Brushes Disposable

 472. Pingback: Crystal Nail Art Brushes

 473. Pingback: best place to order generic cialis

 474. Pingback: viagra sales online

 475. Pingback: nytimes

 476. Pingback: norwaytoday

 477. Pingback: dutchnews

 478. Pingback: cphpost

 479. Pingback: aftonbladet

 480. Pingback: over night cialis

 481. Pingback: spiegel

 482. Pingback: postimees

 483. Pingback: can you buy viagra online legally

 484. Pingback: lemonde

 485. Pingback: gayhub

 486. Pingback: is cialis from india safe ?

 487. Pingback: 1xbet app

 488. Pingback: helsinkitimes

 489. Pingback: remote control dildo

 490. Pingback: anal ease

 491. Pingback: icelandreview

 492. Pingback: thesouthafrican

 493. Pingback: mature porn

 494. Pingback: تحميل اغانى

 495. Pingback: Japanese Porn Land

 496. Pingback: how to use a g spot vibrator

 497. Pingback: Trans Hub Porn

 498. Pingback: eporner

 499. Pingback: cialis with dapoxetine or viagra with dapoxetine better

 500. Pingback: Buy oxycodone Online

 501. Pingback: plumber langley

 502. Pingback: can you buy viagra over the counter in dubai

 503. Pingback: GayHub

 504. Pingback: maltipoo puppies for sale

 505. Pingback: Belgian malinois puppies for sale

 506. Pingback: thc oil cartridges shipped anywhere

 507. Pingback: buy cialis pay with paypal

 508. Pingback: Mining

 509. Pingback: Mining

 510. Pingback: miqyfqep

 511. Pingback: Twink

 512. Pingback: MILF Porn

 513. Pingback: Best Digital Marketing Services

 514. Pingback: Mountain bike clothing

 515. Pingback: how is viagra taken

 516. Pingback: kratom for sale

 517. Pingback: hoe lang werkt sildenafil

 518. Pingback: what is in my cat's ivermectin injection

 519. Pingback: viagra similar products

 520. Pingback: GELATO DANK VAPES

 521. Pingback: 샌즈카지노

 522. Pingback: 메리트카지노

 523. Pingback: 우리카지노

 524. Pingback: 퍼스트카지노

 525. Pingback: 코인카지노

 526. Pingback: Kingpen

 527. Pingback: can you break a cialis pill

 528. Pingback: AnaGlobal

 529. Pingback: click here

 530. Pingback: voyage en cargo

 531. Pingback: best cbd oil

 532. Pingback: cbd oil near me

 533. Pingback: cialis

 534. Pingback: cbd oil for anxiety

 535. Pingback: cbd for dogs

 536. Pingback: best cbd for dogs

 537. Pingback: cbd for dogs

 538. Pingback: sex workout exercises

 539. Pingback: best cbd gummies

 540. Pingback: sphynx cat

 541. Pingback: male prostate vibrator

 542. Pingback: condominium in singapore for rent

 543. Pingback: red maeng da kratom

 544. Pingback: green maeng da kratom

 545. Pingback: generic viagra vs

 546. Pingback: dependent visa hong kong

 547. Pingback: buy instagram followers

 548. Pingback: cbd for sale

 549. Pingback: virtual credit card buy

 550. Pingback: Purchase Marijuana Online

 551. Pingback: 레플리카 쇼핑몰

 552. Pingback: إعلانات مبوبة مجانية في عُمان

 553. Pingback: cheap tadalafil

Comments are closed

 • ಹಂಚಿ

  facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail