ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್‍ಗಳ ಸುತ್ತುಹಾದಿಗಳು

ಮುಂಚಿನ ಬರಹವೊಂದರಲ್ಲಿ, ವಸ್ತುಗಳು ಮತ್ತು ಜೀವಿಗಳ ಮೂಲ ಘಟಕವಾದ ಅಣುವಿನ ರಚನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದೆವು. ಅದನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸುತ್ತಾ ಈ ಬರಹದಲ್ಲಿ ಅಣುವಿನ ಒಳರಚನೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್‍ಗಳು ಹೇಗೆ ಸುತ್ತುತ್ತವೆ ಎಂದು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳೋಣ.

ಈ ಹಿಂದಿನ ಬರಹದಲ್ಲಿ ತಿಳಿದುಕೊಂಡಂತೆ, ಅಣುವಿನ ನಡುವಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಟಾನ್‍ಗಳು ಮತ್ತು ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್‍ಗಳು ಇರುತ್ತವೆ. ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್‍ಗಳು ನಡುವಣದ ಸುತ್ತ ಸುತ್ತುತ್ತಿರುತ್ತವೆ. ಅಣುವಿನ ಕುರಿತ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಶುರುವಾದಾಗಿನ ಮೊದಲ ಕೆಲವು ದಶಕಗಳವರೆಗೆ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್‍ಗಳು ನಡುವಣದ ಸುತ್ತ ಬರೀ ದುಂಡನೆಯ ಹಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಸುತ್ತುತ್ತವೆ ಅಂತಾ ಅಂದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಹೊಸ ಹೊಸ ಅರಕೆಗಳು ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದುದರಿಂದ ಕಂಡುಬಂದಿದ್ದೇನೆಂದರೆ,

ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್‍ಗಳು ಸುತ್ತುವ ನೆಲೆಯನ್ನು 100% ರಷ್ಟು ನಿಕ್ಕಿಯಾಗಿ ಹೇಳಲು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ, ಗಣಿತ ಸೂತ್ರಗಳ ತಳಹದಿಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 90% ರಷ್ಟು ನಿರ್ದಿಷ್ಟತೆಯಿಂದ ಇಂತಲ್ಲಿ ಇರಬಹುದು ಅಂತಾ ಹೇಳಬಹುದಷ್ಟೆ.

ಜರ್ಮನಿಯ ವಾರ್ನರ್ ಹಯ್ಸನ್‍ಬರ್ಗ್ (Werner Heisenberg) ಎಂಬ ವಿಜ್ಞಾನಿಯು 1927 ರಲ್ಲಿ ಮುಂದಿಟ್ಟಿದ್ದ, ಹಯ್ಸನ್‍ಬರ್ಗ್ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಲ್ಲದ ನಿಯಮ (Heisenberg uncertainty principle) ತಳಹದಿಯ ಮೇಲೆ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್‍ಗಳ ನೆಲೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸಬಹುದು.

ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್‍ಗಳು ನಡುವಣದ ಸುತ್ತ ಸುತ್ತಲು ಬಳಸುವ ದಾರಿಗಳನ್ನು ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ (Orbitals) ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಇವುಗಳನ್ನು ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್‍ಗಳ ಸುತ್ತುಹಾದಿಗಳು ಎನ್ನಬಹುದು. ಸುತ್ತುಹಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾಲ್ಕು ಬಗೆಗಳಿವೆ. ಆ ಬಗೆಗಳನ್ನು ಕೆಳಗಿನ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು,

orbitals‘s’ ಬಗೆಯ ಸುತ್ತುಹಾದಿಗಳು ಗುಂಡನೆಯ ಆಕಾರದಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ‘p’ ಮತ್ತು ‘d’ ಸುತ್ತುಹಾದಿಗಳು ಬಲೂನಿನ ರೂಪವನ್ನು ಹೋಲುತ್ತವೆ. ಅದೇ ‘f’ ಸುತ್ತುಹಾದಿಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಸುತ್ತಿ ಬಳಸಿದ ದಾರಿಯಾಗಿರುತ್ತವೆ.
ಇನ್ನೊಂದು ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ವಿಷಯವೆಂದರೆ, ಈ ನಾಲ್ಕು ಬಗೆಯ ಸುತ್ತುಹಾದಿಗಳು, ಹಾದಿಯೊಂದರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚೆಂದರೆ 2 ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್‍ಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಹೊಂದಿರಬಹುದು.

ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್‍ಗಳು ಗಳಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಶಕ್ತಿಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಅವುಗಳ ಸುತ್ತುಹಾದಿಗಳು ತೀರ್ಮಾನವಾಗುತ್ತವೆ. ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಶಕ್ತಿಹೊಂದಿರುವ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್‍ಗಳು ’1s’ ಸುತ್ತುಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಿದರೆ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಶಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್‍ಗಳು ’2s’ ಸುತ್ತುಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಸುತ್ತುತ್ತವೆ. ಹೀಗೆ ಮುಂದುವರೆಯುತ್ತಾ ಶಕ್ತಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ 2p, 3s, 3p… ಮುಂತಾದ ಸುತ್ತುಹಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್‍ಗಳು ಸುತ್ತುತ್ತವೆ.

ಇಲ್ಲಿ s,p,d,f ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಅಂಕಿಗಳಾದ 1, 2, 3, 4… ಶಕ್ತಿಯ ಮಟ್ಟಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ (ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಮಾಣದಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದ ಶಕ್ತಿಯೆಡೆಗೆ)

ಅಣುವೊಂದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್‍ಗಳಿವೆ ಅನ್ನುವುದರ ಮೇಲೆ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸುತ್ತುಹಾದಿಗಳಿವೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಲೆಕ್ಕಹಾಕಬಹುದು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಅಣುವೊಂದರಲ್ಲಿ 10 ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್‍ಗಳಿದ್ದರೆ ಮೊದಲಿಗೆ ’1s’ ಬಗೆಯ ಸುತ್ತುಹಾದಿಯಲ್ಲಿ 2 ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್‍ಗಳು ಮತ್ತು ’2s’ ಸುತ್ತುಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೆರಡು ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್‍ಗಳಿರುತ್ತವೆ. ಇನ್ನುಳಿದ 6 ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್‍ಗಳಲ್ಲಿ 2 ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್‍ಗಳು 2px ಸುತ್ತುಹಾದಿಯಲ್ಲಿ, 2 ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್‍ಗಳು 2py ಸುತ್ತುಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು 2 ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್‍ಗಳು 2pz ಸುತ್ತುಹಾದಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ.

10 ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್‍ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ ಈ ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ಕೆಳಗಿನಂತೆ ಸೂಚಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ,

1s2 2s2 2p6

(ಇಲ್ಲಿ 1 ನೇ ಶಕ್ತಿ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ 2 ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್‍ಗಳು ಮತ್ತು 2 ನೇ ಶಕ್ತಿ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ 2+6= 8 ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್‍ಗಳಿರುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸಬಹುದು)

ನೆನಪಿರಲಿ: ಒಂದು ಸುತ್ತುಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚೆಂದರೆ 2 ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್‍ಗಳಷ್ಟೇ ಇರಬಹುದು. ಕಡಿಮೆ ಶಕ್ತಿಯ ಸುತ್ತುಹಾದಿಗಳಿಂದ ಶುರುವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಶಕ್ತಿಯ ಸುತ್ತುಹಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್‍ಗಳು ಸುತ್ತುತ್ತವೆ.

ಚಿಪ್ಪುಗಳು (Shells):

ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್‍ಗಳ ಸುತ್ತುವಿಕೆಯನ್ನು ಅವುಗಳ ಸುತ್ತುಹಾದಿಗಳಲ್ಲದೇ, ಚಿಪ್ಪುಗಳು (shells) ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುವ ಬಗೆಯಲ್ಲೂ ಸೂಚಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್‍ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಅವುಗಳು ಇಂತಿಷ್ಟು ಚಿಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ ಎಂದು ಸೂಚಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಬಗೆಯು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅಣುವೊಂದರ ವಿದ್ಯುತ್ ಗುಣವನ್ನು ತಿಳಿಯಲು ನೆರವಾಗುತ್ತದೆ.
ಚಿಪ್ಪುಗಳನ್ನು ’n’ ನಿಂದ ಸೂಚಿಸಿದರೆ, 2*(n)2 ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್‍ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಉದಾಹರಣೆಗೆ,
ಚಿಪ್ಪು 1 –> 2*(1)2 = 2 ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್‍ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ.
ಚಿಪ್ಪು 2 –> 2*(2)2 = 8 ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್‍ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ.
ಚಿಪ್ಪು 3 –> 2*(3)2 = 18 ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್‍ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ಬಗೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕೆಂದರೆ, ಅಣುವೊಂದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್‍ಗಳಿವೆ ಎನ್ನುವುದರ ಮೇಲೆ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಚಿಪ್ಪುಗಳಿವೆ (shells) ಇವೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಬಹುದು.
ಉದಾ: 10 ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್‍ಗಳಿದ್ದರೆ ಮೇಲೆ ತೋರಿಸಿದಂತೆ, 2 (ಚಿಪ್ಪು1) + 8 (ಚಿಪ್ಪು2) ಒಟ್ಟು 2 ಚಿಪ್ಪುಗಳಿರುತ್ತವೆ.

ಚಿಪ್ಪುಗಳು ಮತ್ತು ಅಣುವಿನ ಗುಣ:
ಮೇಲೆ ತಿಳಿಸಿದಂತೆ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್‍ಗಳನ್ನು ಹೊಂದುವ ಚಿಪ್ಪಿನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು 2*(n)2 ರಿಂದ ಲೆಕ್ಕಹಾಕಬಹುದು. ಅಣುವೊಂದರಲ್ಲಿ ಚಿಪ್ಪೊಂದರ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್‍ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದರೆ ಅಂತಹ ಅಣುವಿನಲ್ಲಿ ಬೇರೊಂದು ಅಣುವಿನೊಂದಿಗೆ ಒಡನಾಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತದೆ.

ಉದಾಹರಣೆಗೆ: ಅಣುವೊಂದರಲ್ಲಿ 12 ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್‍ಗಳಿವೆ ಎಂದುಕೊಳ್ಳೋಣ. ಅದರಲ್ಲಿ ಚಿಪ್ಪುಗಳು ಮತ್ತು ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್‍ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೀಗಿರುತ್ತದೆ.
ಚಿಪ್ಪು 1 –> 2*(1)2 = 2 ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್‍ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ.
ಚಿಪ್ಪು 2 –> 2*(2)2 = 8 ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್‍ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ.
ಚಿಪ್ಪು 3 –> 2*(3)2 = 18 ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್‍ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರಬಹುದು ಆದರೆ ಉಳಿದವು 2 ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್‍ಗಳಷ್ಟೇ (12-2-8=2) ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ಚಿಪ್ಪು3 ರ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಕ್ಕಿಂತ (18) ಕಡಿಮೆ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ (2) ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್‍ಗಳಿರುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸಬಹುದು. ಇಂತಹ ಅಣು ಬೇರೊಂದು ಅಣುವಿನೊಂದಿಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಒಡನಾಡಬಲ್ಲದ್ದಾಗಿರುತ್ತದೆ.

(ಮುಂದಿನ ಬರಹದಲ್ಲಿ ಅಣುಗಳ ಇನ್ನಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ)

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail
Bookmark the permalink.

555 Comments

 1. Pingback: madden 18 coins

 2. Pingback: buy Cheap NHL 18 Coins

 3. Pingback: poe currency buy

 4. Pingback: Cheap NHL 18 Coins

 5. Pingback: Sales viagra

 6. Pingback: cialis for sale

 7. Pingback: generic cialis india

 8. Pingback: cialis 20 mg price

 9. Pingback: Lowest price for viagra

 10. Pingback: US viagra sales

 11. Pingback: order viagra online

 12. Pingback: albuterol inhaler

 13. Pingback: cheap cialis online pharmacy

 14. Pingback: buy ciprofloxacin

 15. Pingback: viagra without a doctor prescription

 16. Pingback: buy naltrexone

 17. Pingback: viagra cialis

 18. Pingback: cialis generic best price

 19. Pingback: generic for cialis

 20. Pingback: lumigan 0.01% eye drops price

 21. Pingback: buy tylenol

 22. Pingback: cialis cost

 23. Pingback: viagra substitute

 24. Pingback: chloroquin

 25. Pingback: viagra generic

 26. Pingback: cheap viagra

 27. Pingback: viagra generic

 28. Pingback: pills for erection

 29. Pingback: best erection pills

 30. Pingback: ed medications

 31. Pingback: hydroxychloroquine covid

 32. Pingback: walmart pharmacy

 33. Pingback: cialis visa

 34. Pingback: levitra pills

 35. Pingback: levitra for sale

 36. Pingback: where to buy cialis

 37. Pingback: best casino online

 38. Pingback: pala casino online

 39. Pingback: buy viagra online cheap

 40. Pingback: when will lumigan become generic

 41. Pingback: how long does cialis last

 42. Pingback: cash advance online

 43. Pingback: instant loans

 44. Pingback: viagra 100mg 100 tabs $100

 45. Pingback: viagra mail order us

 46. Pingback: cheap viagra online

 47. Pingback: buy chloroquine phosphate

 48. Pingback: free casino games

 49. Pingback: brand viagra

 50. Pingback: cheapest viagra

 51. Pingback: buy viagra cheap

 52. Pingback: cheap viagra online

 53. Pingback: buy cialis online

 54. Pingback: viagra price

 55. Pingback: buy viagra uk

 56. Pingback: buy viagra on line

 57. Pingback: ed meds online without doctor prescription

 58. Pingback: propecia generic

 59. Pingback: viagra

 60. Pingback: can you buy viagra in ireland

 61. Pingback: cialis buy online

 62. Pingback: http://droga5.net

 63. Pingback: generic sildenafil

 64. Pingback: viagra without a doctor prescription

 65. Pingback: buy viagra online

 66. Pingback: buy sildenafil online

 67. Pingback: is there a generic cialis

 68. Pingback: viagra cheap

 69. Pingback: cialis prices

 70. Pingback: generic cialis

 71. Pingback: viagra generic

 72. Pingback: viagra pills

 73. Pingback: generic viagra

 74. Pingback: viagra 100mg

 75. Pingback: canadian pharmacy vikky

 76. Pingback: viagra pills

 77. Pingback: online pharmacy

 78. Pingback: viagra dosage

 79. Pingback: sildenafil

 80. Pingback: viagra achat en france

 81. Pingback: viagra without doctor prescription

 82. Pingback: how long does viagra 100 mg last

 83. Pingback: cialis for sale

 84. Pingback: where to buy cialis in bangkok

 85. Pingback: meds without a doctor prescription

 86. Pingback: how to order viagra online

 87. Pingback: viagra without a doctor prescription

 88. Pingback: cialis risks

 89. Pingback: sildenafil citrate

 90. Pingback: cialis drug interactions

 91. Pingback: brand viagra offers

 92. Pingback: order cialis generic

 93. Pingback: generic viagra trusted pharmacy

 94. Pingback: viagra without a doctor prescription

 95. Pingback: canadian drug prices

 96. Pingback: buy viagra generic

 97. Pingback: cialis price

 98. Pingback: ED Pills

 99. Pingback: how were guys steal viagra and dump in in well

 100. Pingback: buy cialis

 101. Pingback: how much does viagra cost in the uk

 102. Pingback: ed cures

 103. Pingback: erectile dysfunction pills review

 104. Pingback: ed pills online pharmacy

 105. Pingback: get a viagra prescription online

 106. Pingback: how to get amoxicillin over the counter

 107. Pingback: viagra gel online

 108. Pingback: payday loans no credit check instant approval

 109. Pingback: buy viagra from china

 110. Pingback: cialis 20mg price

 111. Pingback: buy generic drugs online from india

 112. Pingback: help with essays assignments

 113. Pingback: cialis online

 114. Pingback: dissertationhelpvfh.com

 115. Pingback: i don't want to write my paper

 116. Pingback: https://thesiswritinghelpsjj.com/

 117. Pingback: https://customessaywriterbyz.com/

 118. Pingback: viagra atlanta

 119. Pingback: essay help

 120. Pingback: essay customer service

 121. Pingback: buy research paper

 122. Pingback: thesis assistance

 123. Pingback: viagra

 124. Pingback: viagra pill viagra

 125. Pingback: ed vacuum pump

 126. Pingback: generic Doxycyline

 127. Pingback: cheap drugs

 128. Pingback: cialis price

 129. Pingback: buy cialis online

 130. Pingback: viagra prices

 131. Pingback: how does viagra work

 132. Pingback: international viagra online

 133. Pingback: womens viagra

 134. Pingback: is viagra over the counter

 135. Pingback: canadian online pharmacies

 136. Pingback: buy zithromax 500mg online

 137. Pingback: viagra generic for sale

 138. Pingback: cheap generic viagra

 139. Pingback: best ed drugs

 140. Pingback: red viagra

 141. Pingback: prescription drugs without prior prescription

 142. Pingback: drugs from canada

 143. Pingback: buy Plaquenil

 144. Pingback: fda approved canadian online pharmacies

 145. Pingback: canadian pharmacies top best

 146. Pingback: canada online pharmacy

 147. Pingback: viagra

 148. Pingback: viagra prices

 149. Pingback: online viagra

 150. Pingback: vancomycin antibiotic

 151. Pingback: order viagra online cheap

 152. Pingback: buy periactin online uk

 153. Pingback: benadryl 1462

 154. Pingback: how much will generic viagra cost

 155. Pingback: buy viagra

 156. Pingback: daily cialis generic

 157. Pingback: where can you buy zithromax

 158. Pingback: viagra for girls

 159. Pingback: amoxicillin from canada

 160. Pingback: canadian drugs pharmacy

 161. Pingback: buy viagra generic

 162. Pingback: cialis 80mg

 163. Pingback: buy cialis online overnight shipping

 164. Pingback: generic cialis tadalafil

 165. Pingback: buy cialis

 166. Pingback: generic viagra for ed

 167. Pingback: female viagra porn

 168. Pingback: best price on generic cialis

 169. Pingback: viagra is used to treat erectile dysfunction. it works by helping to increase blood flow into the penis during sexual st..

 170. Pingback: cheap sildenafil tablets

 171. Pingback: cialis nova scotia

 172. Pingback: buy cheap viagra

 173. Pingback: can anybody buy viagra over the counter without a prescription

 174. Pingback: 141genericExare

 175. Pingback: generic tadalafil 20mg

 176. Pingback: zkphfcfp

 177. Pingback: erectile dysfunction drugs

 178. Pingback: dfhwmeot

 179. Pingback: medication for ed dysfunction

 180. Pingback: top erection pills

 181. Pingback: generic ed pills

 182. Pingback: how to get a viagra prescription australia

 183. Pingback: when is the best time to take cialis

 184. Pingback: how much is viagra

 185. Pingback: wat kost cialis 20 mg bij de apotheek

 186. Pingback: wat zijn de beste viagra pillen

 187. Pingback: how many doses of ivermectin do you need to cure scabies

 188. Pingback: how long after taking azithromycin for chlamydia

 189. Pingback: lasix

 190. Pingback: order cefixime

 191. Pingback: order tetracycline online

 192. Pingback: cefadroxil for sale

 193. Pingback: buy zithromax

 194. Pingback: predam original cialis

 195. Pingback: cialis precio oficial espaГ±a

 196. Pingback: cialis prescription

 197. Pingback: how much does generic viagra cost

 198. Pingback: generic cialis tadalafil

 199. Pingback: current cost of cialis 5mg cvs

 200. Pingback: donde se puede comprar viagra

 201. Pingback: viagra jamaica

 202. Pingback: research paper writing service

 203. Pingback: research paper writing help

 204. Pingback: write my essay cheap

 205. Pingback: can someone help me with my essay

 206. Pingback: essay on issue business ethics theories

 207. Pingback: drugs without doctor script

 208. Pingback: over the counter viagra

 209. Pingback: buy cheap amoxicillin online

 210. Pingback: where to buy furosemide

 211. Pingback: zithromax purchase canada

 212. Pingback: ivermectin for sale

 213. Pingback: ivermectin 2

 214. Pingback: albuterol mexico pharmacy

 215. Pingback: albuterol for sale usa

 216. Pingback: viagra online usa

 217. Pingback: buy viagra online canada

 218. Pingback: how much is viagra

 219. Pingback: viagra from india

 220. Pingback: order zithromax over the counter

 221. Pingback: buy viagra online canada

 222. Pingback: how much doxycycline

 223. Pingback: prednisolone and tylenol

 224. Pingback: clomid bodybuilding

 225. Pingback: priligy fiyat

 226. Pingback: dapoxetine analog us

 227. Pingback: diflucan posologia

 228. Pingback: magnesium synthroid

 229. Pingback: synthroid vs levothyroxine

 230. Pingback: buy custom essays online

 231. Pingback: best natural cure for ed

 232. Pingback: thesis paper writing

 233. Pingback: what is the best custom essay writing service

 234. Pingback: dissertation proposal writing service

 235. Pingback: cheap zithromax pills

 236. Pingback: thesis for dummies

 237. Pingback: custom essays for sale

 238. Pingback: neurontin without prescription

 239. Pingback: top ten essay writing services

 240. Pingback: zithromax tablets for sale

 241. Pingback: dissertation statistics help

 242. Pingback: propecia experiences

 243. Pingback: cheap custom essays

 244. Pingback: buy college papers online

 245. Pingback: can i buy cialis without prescription pay pal

 246. Pingback: cheap online pharmacies from india

 247. Pingback: all generic meds from india

 248. Pingback: neurontin generic

 249. Pingback: too much metformin

 250. Pingback: metformin reddit

 251. Pingback: ssri paxil

 252. Pingback: paxil for kids

 253. Pingback: plaquenil en espaГ±ol

 254. Pingback: plaquenil and depression

 255. Pingback: erectile dysfunction pills

 256. Pingback: viagra without a prescription

 257. Pingback: buying clomid online

 258. Pingback: amoxicillin brand name

 259. Pingback: metformin price

 260. Pingback: average cost of metformin

 261. Pingback: cheap propecia pills

 262. Pingback: Coversyl

 263. Pingback: ed treatments

 264. Pingback: differences between cialis levitra and viagra

 265. Pingback: cialis 20 mg cost

 266. Pingback: ed medications

 267. Pingback: Malegra FXT plus

 268. Pingback: lasix sale

 269. Pingback: trustworthy online pharmacy

 270. Pingback: northwest pharmaceuticals canada

 271. Pingback: buy cialis very cheap prices fast delivery

 272. Pingback: Zakhar Berkut hd

 273. Pingback: canadianpharmacymeds

 274. Pingback: cheap cialis pills

 275. Pingback: cost of cialis without insurance

 276. Pingback: cialis with dapoxetine

 277. Pingback: cialis cheap

 278. Pingback: taking cialis soft tabs

 279. Pingback: buy online viagra

 280. Pingback: buy canadian

 281. Pingback: viagra coupons

 282. Pingback: http://tinderentrar.com/

 283. Pingback: first cash advance overland park

 284. Pingback: street value of viagra

 285. Pingback: lisinopril in india

 286. Pingback: 60 mg lisinopril

 287. Pingback: cialis 20 mg soft

 288. Pingback: free dating call

 289. Pingback: cialis available in walgreens over counter??

 290. Pingback: cialis 20 mg price canada

 291. Pingback: buy cialis cheaper online

 292. Pingback: world pharmacy store reviews

 293. Pingback: what happens when you take cialis

 294. Pingback: pharmacy tech courses online

 295. Pingback: how long before sex to take cialis

 296. Pingback: buy cialis very cheap prices fast delivery

 297. Pingback: Levitra Soft

 298. Pingback: ordering cialis online australia

 299. Pingback: cheap generic cialis

 300. Pingback: cost of cialis without insurance

 301. Pingback: buy cialis ebay

 302. Pingback: buy cialis online cheap

 303. Pingback: pet meds without vet prescription canada

 304. Pingback: canadian valtrex otc

 305. Pingback: tadalafil 10mg cost

 306. Pingback: valtrex medicine for sale

 307. Pingback: viagra prescription

 308. Pingback: online pharmacy usa

 309. Pingback: ed dysfunction treatment

 310. Pingback: cialis without prescription

 311. Pingback: online drugstore

 312. Pingback: viagra on sale

 313. Pingback: cialis 200mg

 314. Pingback: whats viagra

 315. Pingback: where to buy viagra online

 316. Pingback: cialis dapoxetine australia

 317. Pingback: viagra without script

 318. Pingback: generic amoxil 500 mg

 319. Pingback: doxycycline hydrochloride 100mg

 320. Pingback: viagra without a doctor prescription

 321. Pingback: where to buy viagra

 322. Pingback: solutions for ed

 323. Pingback: ed treatment review

 324. Pingback: buying ed pills online

 325. Pingback: cialis without doctor prescription

 326. Pingback: stromectol order

 327. Pingback: ivermectin 10 ml

 328. Pingback: dapoxetine 120 mg

 329. Pingback: plaquenil for sarcoidosis

 330. Pingback: hydroxychloroquine 40 mg

 331. Pingback: ivermectin syrup

 332. Pingback: purchase ivermectin

 333. Pingback: ivermectin online

 334. Pingback: ed drugs over the counter

 335. Pingback: is hydroxychloroquine working

 336. Pingback: drugs causing ed

 337. Pingback: does hydroxychloroquine cause gas

 338. Pingback: viagra without doctor prescription amazon

 339. Pingback: where to buy viagra

 340. Pingback: best place to buy viagra online

 341. Pingback: when will viagra be generic

 342. Pingback: buy cialis online overnight

 343. Pingback: canadian pharmacy cialis 20mg

 344. Pingback: hydroxychloroquine pinworms treatment humans

 345. Pingback: where to buy hydroxychloroquine tablets

 346. Pingback: hydroxychloroquine plaquenil cost

 347. Pingback: dgeneric cialis

 348. Pingback: when will generic cialis be available hvtsgeahdTieceBtjpootte

 349. Pingback: hydroxychloroquine stock cost

 350. Pingback: marley generics viagra reviews

 351. Pingback: female viagra over the counter

 352. Pingback: cheaper alternative to cialis

 353. Pingback: viagra in india

 354. Pingback: viagra alternatives over the counter

 355. Pingback: viagra from your doctor

 356. Pingback: buy viagra 100 mg

 357. Pingback: zithromax 250 mg

 358. Pingback: zithromax buy online

 359. Pingback: your rx pharmacy grapevine tx

 360. Pingback: regcialist.com

 361. Pingback: canada drugs spring hill florida

 362. Pingback: does ivermectil work the first time

 363. Pingback: buy stromectol pills

 364. Pingback: buy stromectol

 365. Pingback: dysfunction erectile

 366. Pingback: cure ed

 367. Pingback: where to buy plaquenil

 368. Pingback: plaquenil price

 369. Pingback: cialis and high blood pressure

 370. Pingback: priligy erectile before and after

 371. Pingback: order cialis canada

 372. Pingback: prednisone 20mg tablets where to buy

 373. Pingback: price of prednisone tablets

 374. Pingback: otc prednisone cream

 375. Pingback: stromectol for ulcer

 376. Pingback: amlodipine and grapefruit

 377. Pingback: rosuvastatin to atorvastatin

 378. Pingback: is omeprazole the same as prilosec

 379. Pingback: what does quetiapine do to the brain?

 380. Pingback: how does sertraline work for anxiety

 381. Pingback: canadian approved online pharmacies

 382. Pingback: ed pills from canada

 383. Pingback: benefits of lexapro

 384. Pingback: lyrica package insert

 385. Pingback: withdrawal symptoms of cymbalta

 386. Pingback: viagra for sale online

 387. Pingback: buy ivermectin cream

 388. Pingback: lisinopril hydrochlorothiazide

 389. Pingback: online viagra

 390. Pingback: ivermectin cream uk

 391. Pingback: ivermectin syrup

 392. Pingback: where to buy sildenafil

 393. Pingback: order viagra

 394. Pingback: sildenafil 20mg

 395. Pingback: best medication for ed

 396. Pingback: prescription drugs canada buy online

 397. Pingback: free cialis

 398. Pingback: where can i buy cialis cheap

 399. Pingback: lexapro 40 mg side effects

 400. Pingback: cialis 10

 401. Pingback: hydroxychloroquinnea potassium antimalaria

 402. Pingback: buy cialis

 403. Pingback: generic cialis tadalafil

 404. Pingback: where to get cialis

 405. Pingback: deltasone 20mg online

 406. Pingback: online viagra prescription

 407. Pingback: cheap viagra buy uk

 408. Pingback: cost of viagra

 409. Pingback: generic viagra cheap india

 410. Pingback: 1

 411. Pingback: sildenafil online

 412. Pingback: cheap levitra in canada

 413. Pingback: eli lilly cialis

 414. Pingback: viagra without a doctor prescription

 415. Pingback: sildenafil 100mg cost

 416. Pingback: use of stromectol and potassium antiparasitic

 417. Pingback: stromectol 125mg

 418. Pingback: how to buy genuine viagra online

 419. Pingback: amoxicillin and ibuprofen for toothache

 420. Pingback: cialis substitute

 421. Pingback: viagra

 422. Pingback: purchase clomid

 423. Pingback: purchase clomiphene

 424. Pingback: online clomid

 425. Pingback: ivermectin 5 mg

 426. Pingback: ivermectin 1 cream 45gm

 427. Pingback: ivermectin pills canada

 428. Pingback: cost of propecia

 429. Pingback: cialis for women

 430. Pingback: odering doxycycline

 431. Pingback: prednisone buying

 432. Pingback: doxycycline 100mg capsules

 433. Pingback: buy viagra online usa

 434. Pingback: generic for doxycycline

 435. Pingback: where to purchase cialis

 436. Pingback: generic viagra price uk

 437. Pingback: ivermectin tablets for head lice

 438. Pingback: viagra no prescription uk

 439. Pingback: where can i buy cialis 20mg

 440. Pingback: stromectol e coli

 441. Pingback: can you give ivermectin orally

 442. Pingback: ed viagra

 443. Pingback: cialis on line overnight

 444. Pingback: buy dapoxetine with cialis

 445. Pingback: cialis free trial phone #

 446. Pingback: ivermectin study

 447. Pingback: ivermectin sheep drench for goats

 448. Pingback: cialis online no prescription

 449. Pingback: ivermectin for goats

 450. Pingback: zithramax and wine

 451. Pingback: viagra connect outside uk

 452. Pingback: what does 100 mg viagra cost

 453. Pingback: canadian pharmacy cialis

 454. Pingback: canadian online drugstore

 455. Pingback: what causes ed

 456. Pingback: generic cialis cost

 457. Pingback: 20 mg cialis

 458. Pingback: zithromax otc

 459. Pingback: buy herbal viagra paypal

 460. Pingback: viagra

 461. Pingback: walmart viagra

 462. Pingback: ed meds online without doctor prescription

 463. Pingback: what happens if you take a double dose of lisinopril

 464. Pingback: red erectile dysfunction pills

 465. Pingback: viagra canada

 466. Pingback: what is dapoxetine used for

 467. Pingback: tamoxifen alternatives

 468. Pingback: tamoxifen menopause

 469. Pingback: hysterectomy after breast cancer tamoxifen

 470. Pingback: prednisone 10mg canada

 471. Pingback: prednisone pharmacy prices

 472. Pingback: ivermectin nz

 473. Pingback: ivermectin 12 mg

 474. Pingback: buy azithromycin over the counter

 475. Pingback: best ed pills non prescription

 476. Pingback: ed meds online without prescription or membership

 477. Pingback: generic z pack over the counter

 478. Pingback: where to order viagra

 479. Pingback: canadian medications

 480. Pingback: viagra sans ordonnance

 481. Pingback: where can i buy viagra online without a prescription

 482. Pingback: where can i buy prednisone without a prescription

 483. Pingback: prednisone 80 mg daily

 484. Pingback: prescription prednisone cost

 485. Pingback: cheap viagra prescription

 486. Pingback: cheap online viagra

 487. Pingback: viagra sildenafil

 488. Pingback: stromectol ivermectin 3 mg

 489. Pingback: ivermectin 12

 490. Pingback: buy stromectol online uk

 491. Pingback: amoxicillin sleep

 492. Pingback: buy amoxicillin

 493. Pingback: viagra tablets

 494. Pingback: buy lasix online usa

 495. Pingback: furosemide 20mg

 496. Pingback: buy viagra pills

 497. Pingback: cheap gabapentin

 498. Pingback: gabapentin pharmacy

 499. Pingback: chloroquine

 500. Pingback: plaquenil brand name

 501. Pingback: buy prednisone mexico

 502. Pingback: prednisone 5mg pills

 503. Pingback: viagra in india

 504. Pingback: buy priligy

 505. Pingback: avana 522

 506. Pingback: provigil order

 507. Pingback: 200mg provigil

 508. Pingback: ivermectin virus

 509. Pingback: stromectol order

 510. Pingback: albuterol 1.25 mg

 511. Pingback: viagra dosage

 512. Pingback: ipratropium albuterol

 513. Pingback: what is zithromax

 514. Pingback: azithromycin buy

 515. Pingback: over counter viagra alternative gnc

 516. Pingback: walgreens viagra

 517. Pingback: visual viagra

 518. Pingback: buying valtrex in mexico

 519. Pingback: valtrex 250 mg 500 mg

 520. Pingback: buy generic valtrex online canada

 521. Pingback: viagra tablet

 522. Pingback: pfizer viagra price

 523. Pingback: order valtrex online canada

 524. Pingback: cheap online generic drugs

 525. Pingback: free adult sex games for pc

 526. Pingback: cheap generic pills

 527. Pingback: generic pills

 528. Pingback: normal dosage of cialis

 529. Pingback: normal dosage of cialis

 530. Pingback: cialis strength levels

 531. Pingback: side effects of cialis 5mg

 532. Pingback: cvs viagra

 533. Pingback: hydroxychloroquine over the counter

 534. Pingback: cost of plaquenil uk

 535. Pingback: cialis or viagra

 536. Pingback: plaquenil generic price

 537. Pingback: cheap viagra

 538. Pingback: sildenafil price

 539. Pingback: stromectol australia

 540. Pingback: ivermectin 8 mg

 541. Pingback: sildenafil 50mg coupon

 542. Pingback: plaquenil generic coupon

 543. Pingback: ivermectin pill cost

 544. Pingback: stromectol online

 545. Pingback: ivermectin 18mg

 546. Pingback: cialis overnight shipping

 547. Pingback: buy cialis from cananda

 548. Pingback: stromectol 3mg cost

 549. Pingback: gnc ed pills

 550. Pingback: the best ed pill

 551. Pingback: internet slots machines

 552. Pingback: men's health pills that contain sildenafil

 553. Pingback: natural viagra

 554. Pingback: cialis daily cost

 555. Pingback: tadalafil

Comments are closed

 • ಹಂಚಿ

  facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail