ನೆಲದಾಳದ ಕೊರೆತ

ವೋಯೇಜರ್-1 ಎಂಬ ಬಾನಬಂಡಿ (spacecraft) ನಮ್ಮ ನೆಲದಿಂದ ಸರಿಸುಮಾರು 141 ಬಾನಳತೆಯ (Astronomical Unit-AU) ದೂರದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಸುಮಾರು 2.11 x 1010 km ದೂರದಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇಷ್ಟು ದೂರದವರೆಗೆ ವಸ್ತುವೊಂದನ್ನು ಸಾಗಿಸಿ ಅದನ್ನು ತನ್ನ ಹಿಡಿತದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯರ ಅರಿವಿನ ಎಲ್ಲೆ ಚಾಚಿಕೊಂಡಿದೆ. ಆದರೆ ಈ ಬರಹದಲ್ಲಿ  ಹೇಳಹೊರಟಿರುವುದು ವೋಯೇಜರ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಲ್ಲ. ಬಾನಾಳದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ದೂರ ಸಾಗಬಲ್ಲೆವಾದರೂ ನಾವು ನೆಲೆ ನಿಂತಿರುವ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಆಳವನ್ನು ತಲುಪಲು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನುವುದರ ಕುರಿತು.

ನಿಮಗೆ ಬೆರಗಾಗಬಹುದು, ಮೇಲ್ಮೈಯಿಂದ ಅದರ ನಡುವಿನವರೆಗೆ ಸುಮಾರು 6378 ಕಿ.ಮೀ. ಆಳವಿರುವ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನು ತೂರಲು ಆಗಿರುವುದು 12.26 ಕಿ.ಮೀ. ಅಷ್ಟೇ! ಅಂದರೆ ನೆಲದಾಳದ ಬರೀ 0.2%! ನೆಲದಾಳದಲ್ಲಿರುವ ಕಾವಳತೆ (temperature), ಒತ್ತಡ ಮನುಷ್ಯರು ಮಾಡಿದ ಸಲಕರಣೆಗಳು ತೂರಲಾಗದ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದು, ಬಾನಾಳವನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವಷ್ಟು ಸುಲಭವಲ್ಲ. ಆದರೆ ಎಂದಿನಂತೆ ಮನುಷ್ಯರು ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸಾಹಸವನ್ನಂತೂ ಮಾಡುತ್ತಲೇ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ.

ನೆಲದ ಆಳಕ್ಕೆ ತೂರುವ ಕೋಲಾ ಕಡು ಆಳದ ಕೊರೆತ (Kola Super-deep Borehole) ಎನ್ನುವ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ರಷ್ಯಾ 24.05.1970 ರಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಸಿತು. ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಶುರು ಮಾಡುವಾಗ ಸುಮಾರು 15 ಕಿ.ಮೀ. ಆಳಕ್ಕೆ ತೂತು ಕೊರೆಯುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದ ರಷ್ಯಾ, 19 ವರುಶಗಳ ಬಳಿಕ 1989 ರಲ್ಲಿ 12.26 ಕಿ.ಮೀ. ಆಳ ತಲುಪಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಇನ್ನೂ ಆಳಕ್ಕೆ ಇಳಿಯಲು ತನ್ನ ಸಲಕರಣೆಗಳಿಂದ ಆಗದು ಎನ್ನುವ ತೀರ್ಮಾನವನ್ನು ಕೈಗೊಂಡು ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಿತು.

1                          (ರಷ್ಯಾದ ತೂತು ಕೊರೆಯುವ ಯೋಜನೆಯ ತಾಣ)

ಅಮೇರಿಕಾ ಅದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಇಂತಹ ಆಳದ ತೂತು ಕೊರೆಯುವ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಕೈಹಾಕಿ 9.583 ಕೀ.ಮೀ. ಆಳಕ್ಕೆ ಇಳಿಯಿತಾದರೂ, ರಷ್ಯಾ ತಲುಪಿದ ಆಳವನ್ನು ತಲುಪಲು ಅದಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ರಷ್ಯಾ ಕೊರೆದ ತೂತು ಮನುಷ್ಯರು ಮಾಡಿದ ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ನೆಲದಾಳದ ತೂತು ಎಂಬ ತನ್ನ ಹಿರಿಮೆಯನ್ನು ಇಂದು ಕೂಡ ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡಿದೆ.

ರಷ್ಯಾ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಅಂದುಕೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ತೊಡಕುಗಳು ಅದಕ್ಕೆ ಎದುರಾದವು. 1984 ರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 12000 ಮೀ (12 ಕಿ.ಮೀ.) ಆಳ ತಲುಪಿದಾಗ ಕೊರೆತದ ಸಲಕರಣೆಯ ಸುಮಾರು 5000 ಮೀ ಉದ್ದದ ಎಳೆ ನೆಲದೊಳಗೆ ಮುರಿದುಹೋಯಿತು. ಆಗ ಆ ಆಳವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಸುಮಾರು 7000 ಮೀ ಆಳದಿಂದ ಬೇರೆ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ತೂತು ಕೊರೆಯುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಬೇಕಾಯಿತು. ಮುಂದೆ 1989 ರಲ್ಲಿ 12262 ಮೀ. ತಲುಪಿದ ಕೊರೆತ ಅದೇ ವರುಶ 13500 ಮೀ ಮತ್ತು 1990 ರಲ್ಲಿ 15000 ಮೀ ತಲುಪಲಿದೆಯೆಂದು ರಷ್ಯಾ ಅಂದುಕೊಂಡಿತ್ತು.

ಆದರೆ 12262 ಮೀ. ಆಳ ತಲುಪುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ನೆಲದಾಳದ ಕಾವು ಸುಮಾರು 180 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಇರುವುದು ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಈ ಮಟ್ಟದ ಕಾವು (temperature) ಮುಂದುವರೆದರೆ 15000 ಮೀ ಆಳದಲ್ಲಿ ಕಾವು ಸುಮಾರು 300 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಇರಲಿದ್ದು, ಅಷ್ಟು ಬಿಸುಪನ್ನು ತಡೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಕೊರೆತದ ಸಲಕರಣೆಗೆ ಆಗದೆನ್ನುವ ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ರಷ್ಯಾ ಬಂದಿತು. ಹಾಗಾಗಿ 12262 ಮೀ. ಆಳವೇ ಆ ಯೋಜನೆಯ ಕೊನೆಯಾಯಿತು.

2(ತೂತು ಕೊರೆಯುವ ಯೋಜನೆಯ ಚಿತ್ರ)

3 (ತೂತು ಕೊರೆಯಲು ಬಳಸಿದ ಸಲಕರಣೆ)

            ತಾನು ಅಂದುಕೊಂಡಿದ್ದ ಆಳವನ್ನು ತಲುಪಲು ಆಗದಿದ್ದರೂ, ರಷ್ಯಾ ಕೈಗೊಂಡ ಈ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಹೊಸದಾದ ವಿಷಯಗಳು ತಿಳಿದುಬಂದವು. ನೆಲದ ತೊಗಟೆಯ ಕಟ್ಟಣೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಹಲವು ವಿಷಯಗಳು ಗೊತ್ತಾದವು. ಈ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ  ಕಂಡುಕೊಂಡ ಬೆರಗುಗೊಳಿಸಿದ ವಿಷಯಗಳೆಂದರೆ,

 1. ಸುಮಾರು 7 ಕಿ.ಮೀ. ಆಳದಲ್ಲಿ ಪೆಡಸುಕಲ್ಲುಗಳ(granite) ಮೇರೆ ಕೊನೆಯಾಗಿ ಕಪ್ಪುಗಲ್ಲುಗಳ (basalt) ಹರವು ಶುರುವಾಗದಿರುವುದು. ಈ ಆಳದ ಬಳಿಕ ಪೆಡಸುಕಲ್ಲುಗಳ ಮಾರ್ಪಟ್ಟ ರೂಪದ ಕಲ್ಲುಗಳೇ ಮುಂದುವರೆದಿರುವುದು ಈ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬಂದಿತು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಮಾರ್ಪಟ್ಟ ಈ ಪೆಡಸುಕಲ್ಲುಗಳಲ್ಲಿ ಬಿರುಕುಗಳಿದ್ದು, ಅಲ್ಲಿ ನೀರು ತುಂಬಿಕೊಂಡಿರುವುದು ಅರಿಮೆಗಾರರನ್ನು ಬೆರಗುಗೊಳಿಸಿತು. ಈ ನೀರು ನೆಲದ ಮೇಲ್ಮೈಯಿಂದ ಬರದೇ ನೆಲದ ಆಳದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೆಂದು ಅರಿಗರು ಎಣಿಸಿದ್ದಾರೆ.
 1. ನೆಲದಾಳದಲ್ಲಿ ಅಂದುಕೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆವಿ ಕಂಡುಬಂದಿದ್ದು. ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದ ಅರಿಗರು ಹೇಳುವಂತೆ ಆಳದ ಕೊಳವೆಯಿಂದ ಹೊಮ್ಮುತ್ತಿದ್ದ ಮಣ್ಣು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆವಿಯಿಂದ ಕುದಿಯುತ್ತಿರುವಂತೆ ಕಂಡುಬಂದಿತಂತೆ.

ನೇಸರನ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲೇ ವಿಶೇಷವಾದ ಸುತ್ತಣವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ನಮ್ಮ ನೆಲದ ಒಳರಚನೆಯನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವ, ಅದರ ರಚನೆಯ ಏರ್ಪಾಟನ್ನು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳುವ ಇಂತಹ ಕುತೂಹಲ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಹಿಂದಿನಿಂದಲೂ ಇರುವಂತದು. ನೆಲದ ಮೇಲ್ಮೈಯಲ್ಲಿ ಕಡಲುಗಳು ಹೇಗೆ ಉಂಟಾದವು? ಅದರ ಆಳದಲ್ಲೂ ನೀರಿದೆಯೆ? ಅದರ ಆಳದಲ್ಲಿ ಅದಿರುಗಳು, ಜಲ್ಲಿಗಳು ಯಾವ ರೂಪದಲ್ಲಿವೆ? ನೆಲದ ಒಳಪದರುಗಳ ಹಂಚಿಕೆ ಹೇಗಿದೆ? ಹೀಗೆ ಹತ್ತಾರು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಮಂದಿಯ ತಲೆಯನ್ನು ಕೊರೆಯುತ್ತ ಬಂದಿವೆ. ಆದರೆ ನೆಲದಾಳಕ್ಕೆ ತೂರಿ ಇವುಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಅಳವು ದಕ್ಕಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಆಗಿಲ್ಲ.

ನೇರವಾಗಿ ಆಳಕ್ಕೆ ತೂರಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಆಗದಿದ್ದರೂ, ಎಂದಿನಂತೆ ಅರಿಮೆಯ ಚಳಕವನ್ನು ಬಳಸಿ ನೇರವಲ್ಲದ ದಾರಿಯಲ್ಲೇ ನೆಲದ ರಚನೆಯನ್ನು ತಕ್ಕಮಟ್ಟಿಗೆ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ  ಮುಂದಡಿಯಿಡಬೇಕಾಯಿತು. ಅದರಂತೆ ನೆಲನಡುಕದ ಅಲೆಗಳು (seismic waves) ಸಾಗುವ ಬಗೆಯನ್ನು ಅರಿತುಕೊಂಡು ನೆಲದ ರಚನೆಯನ್ನು ಕೆಳಗಿನಂತೆ ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ.

4

ಹೀಗೆ ಗುರುತಿಸಿದ ಇಟ್ಟಳವು (structure) ತಕ್ಕಮಟ್ಟಿಗೆ ಸರಿಯಿದೆಯೆಂದು ಅರಿಮೆಗಾರರು ಒಪ್ಪಿದ್ದರೂ ಆಗಾಗ ಇದರಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವಿಕೆಗಳು ಹೊರಹೊಮ್ಮುತ್ತಲಿವೆ. ಮೇಲ್ಮೈಯಲ್ಲಿರುವ ಕಡಲ ನೀರಿಗಿಂತ ಹಲವು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿನ ನೀರು ನೆಲದಾಳದಲ್ಲಿದೆ ಎಂಬಂತಹ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.

ಏನೇ ಆಗಲಿ, ಮನುಷ್ಯರ ಮೈ ಶಕ್ತಿಗಿಂತ ಅವರ ಅರಿವಿನ ಹಿರಿಮೆ ಹೆಚ್ಚಿನದು. ನಮ್ಮ ನೆಲದಾಳಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ಆಳದ ’ಅರಿವಿನ ತೂತು’ ಕೊರೆದು, ಒಡಲಾಳದ ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ತನ್ನದಾಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ  ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಗೆಲುವು ಸಿಗಬಹುದು.

 (ಮಾಹಿತಿಯ ಮೂಲ: https://en.wikipedia.org/wiki/Kola_Superdeep_Borehole, http://www.autoorb.com)

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail
Bookmark the permalink.

299 Comments

 1. Pingback: How to get viagra

 2. Pingback: generic cialis

 3. Pingback: goodrx cialis

 4. Pingback: canadian cialis

 5. Pingback: cheap cialis online

 6. Pingback: Cialis or viagra

 7. Pingback: Buy cheap viagra online

 8. Pingback: albuterol inhaler generic prices

 9. Pingback: viagra quick delivery

 10. Pingback: ciprofloxacin cost walmart

 11. Pingback: cialis generic tadalafil online

 12. Pingback: viagra erection

 13. Pingback: naltrexone mexico

 14. Pingback: cialis professional

 15. Pingback: cialis savings card

 16. Pingback: generic cialis 2019

 17. Pingback: careprost vs latisse

 18. Pingback: can i buy hydroxychloroquine over the counter

 19. Pingback: cialis on line

 20. Pingback: generic viagra rx

 21. Pingback: buy tylenol

 22. Pingback: where to buy chloroquine

 23. Pingback: online pharmacy viagra

 24. Pingback: online pharmacy viagra

 25. Pingback: viagra generic

 26. Pingback: male erection pills

 27. Pingback: erectile dysfunction drug

 28. Pingback: canadian online pharmacy

 29. Pingback: cialis mastercard

 30. Pingback: levitra price

 31. Pingback: price of sildenafil 100mg

 32. Pingback: buy cialis

 33. Pingback: cheapest viagra

 34. Pingback: best real casino online

 35. Pingback: online casinos

 36. Pingback: order viagra online

 37. Pingback: generic latisse careprost

 38. Pingback: buy cialis online

 39. Pingback: loan online

 40. Pingback: cash advance online

 41. Pingback: buy viagra professional

 42. Pingback: canadian pharmacy viagra legal

 43. Pingback: cialis internet

 44. Pingback: buy hydroxychloroquine online

 45. Pingback: buy cheap cialis

 46. Pingback: buy cialis soft online

 47. Pingback: cialis reviews

 48. Pingback: viagra generic

 49. Pingback: buy viagra online

 50. Pingback: viagra for sale

 51. Pingback: non prescription viagra

 52. Pingback: pink viagra for women

 53. Pingback: walmart cialis price

 54. Pingback: women viagra for sale

 55. Pingback: cialis daily use review

 56. Pingback: what is cialis used for

 57. Pingback: online viagra

 58. Pingback: buy cheap viagra online next day delivery

 59. Pingback: best online pharmacy viagra

 60. Pingback: viagra side effects

 61. Pingback: viagra recreational use

 62. Pingback: cialis price per pill

 63. Pingback: essay writing homework help

 64. Pingback: cialis online

 65. Pingback: where to buy viagra in bali

 66. Pingback: thesisbyd.com

 67. Pingback: research thesis

 68. Pingback: research paper services

 69. Pingback: what is the best essay writing service

 70. Pingback: customessaywriterbyz.com

 71. Pingback: professional dissertation writing service

 72. Pingback: help essay 123

 73. Pingback: write my paper for me in 3 hours

 74. Pingback: cheap cialis

 75. Pingback: side effects of cialis

 76. Pingback: pharmacy online

 77. Pingback: cialis 20 mg

 78. Pingback: viagra ingredients

 79. Pingback: gel viagra

 80. Pingback: Viagra Professional

 81. Pingback: the pharmacy

 82. Pingback: online pharmacy without prescription

 83. Pingback: pharmacy drug store

 84. Pingback: viagra deals

 85. Pingback: viagra

 86. Pingback: buying viagra online legal

 87. Pingback: top rated sites to buy cialis

 88. Pingback: buying viagra overseas

 89. Pingback: generic cialis india safe

 90. Pingback: cialis black

 91. Pingback: which is safer viagra or cialis

 92. Pingback: where do men buy viagra online

 93. Pingback: free cialis medication

 94. Pingback: viagra us overnight mastercard accepted

 95. Pingback: brand name cialis online

 96. Pingback: buy viagra paris

 97. Pingback: 141genericExare

 98. Pingback: cialis generic

 99. Pingback: vetmgphn

 100. Pingback: hoftrtmh

 101. Pingback: viagra where to buy over the counter

 102. Pingback: viagra lasts how long

 103. Pingback: wat kost cialis 20 mg

 104. Pingback: wat doet viagra precies

 105. Pingback: what is ivermectin for dog med

 106. Pingback: where to get zithromax

 107. Pingback: how long does viagra 100 mg last

 108. Pingback: cialis deutschland kaufen

 109. Pingback: cialis farmacia online

 110. Pingback: cialis

 111. Pingback: can i buy viagra over the counter

 112. Pingback: viagra por internet

 113. Pingback: viagra in hong kong

 114. Pingback: essay writing services reviews

 115. Pingback: how to write research statement

 116. Pingback: write my college essay

 117. Pingback: how will a school help me grow college essay

 118. Pingback: essay on ethics in business

 119. Pingback: amoxicillin cost

 120. Pingback: furosemide tablets

 121. Pingback: azithromycin 250mg tabs

 122. Pingback: stromectol price in india

 123. Pingback: purchase ventolin online

 124. Pingback: buy doxycycline online

 125. Pingback: price of prednisolone

 126. Pingback: clomid depression

 127. Pingback: dapoxetine for sale

 128. Pingback: diflucan purchase

 129. Pingback: synthroid and levothyroxine

 130. Pingback: essay about helping others

 131. Pingback: cheapest essays writing services

 132. Pingback: writing a dissertation for dummies

 133. Pingback: writing a thesis paragraph

 134. Pingback: best dissertation writing service

 135. Pingback: propecia testicular pain

 136. Pingback: what should i write my essay on

 137. Pingback: ed. trusted medstore in cialis

 138. Pingback: neurontin for sleeping

 139. Pingback: metformin no prescription

 140. Pingback: paxil marijuana

 141. Pingback: www plaquenil

 142. Pingback: canadian pharmacies without prescriptions

 143. Pingback: canadian pharmacies shipping to usa

 144. Pingback: tadalafil online india

 145. Pingback: Nimotop

 146. Pingback: lasix order online uk

 147. Pingback: Risperdal

 148. Pingback: buy cialis canada paypal

 149. Pingback: viagra preço fortaleza

 150. Pingback: can you take viagra without having ed

 151. Pingback: is tinder safe dating legit

 152. Pingback: is there a generic for viagra

 153. Pingback: free trial dating sites

 154. Pingback: whats better cialis or viagra

 155. Pingback: generic medications cialis

 156. Pingback: cialis different dosages

 157. Pingback: most trusted canadian pharmacies

 158. Pingback: best canadian pharmacy reviews

 159. Pingback: best online to buy cialis

 160. Pingback: rx on line pharmacy

 161. Pingback: cialis sample coupon

 162. Pingback: is 60 mg dapoxetine enough

 163. Pingback: hydroxychloroquine buy online uk

 164. Pingback: hydroxychloroquine sale canada

 165. Pingback: hydroxychloroquine for sale near me

 166. Pingback: oral hydroxychloroquine for humans

 167. Pingback: hydroxychloroquine online canada

 168. Pingback: regcialist.com

 169. Pingback: what was viagra originally used for

 170. Pingback: tylenol with codeine online pharmacy

 171. Pingback: reviews of canadian online pharmacies

 172. Pingback: what happens if women take viagra

 173. Pingback: what is ivermectil soft

 174. Pingback: how do you take priligy

 175. Pingback: stromectol for head lice

 176. Pingback: plaquenil is for

 177. Pingback: amlodipine besylate drug class

 178. Pingback: atorvastatin reviews

 179. Pingback: prozac pills

 180. Pingback: prilosec for ibs

 181. Pingback: medication sertraline

 182. Pingback: seroquel indication

 183. Pingback: stop taking lexapro

 184. Pingback: does shingles make you tired

 185. Pingback: cymbalta manufacturer coupon

 186. Pingback: online viagra

 187. Pingback: stromectol for urinary tract infection

 188. Pingback: coming off hydrochlorothiazide side effects

 189. Pingback: natural viagra

 190. Pingback: que es atorvastatin

 191. Pingback: sildenafil generic

 192. Pingback: viagra prescription

 193. Pingback: viagra 100mg

 194. Pingback: stromectol 1000 mg uses

 195. Pingback: purchase cialis online

 196. Pingback: lexapro withdrawal symptoms list

 197. Pingback: cialis 20 mg daily use

 198. Pingback: cheap cialis

 199. Pingback: cialis pills

 200. Pingback: where can i get cialis online

 201. Pingback: prednisone price canada

 202. Pingback: order generic cialis online

 203. Pingback: buy viagra australia

 204. Pingback: buying generic viagra online

 205. Pingback: buy viagra rite aid

 206. Pingback: 1

 207. Pingback: sildenafil 100mg

 208. Pingback: buy cialis 2.5 mg

 209. Pingback: sex pills cialis

 210. Pingback: cheapest generic viagra

 211. Pingback: womens viagra

 212. Pingback: prescription for amoxil

 213. Pingback: sildenafil citrate 50mg tab

 214. Pingback: generic cialis online canada

 215. Pingback: viagra generic

 216. Pingback: buy sildenafil online

 217. Pingback: where to buy propecia in australia

 218. Pingback: cialis

 219. Pingback: deltasone costs

 220. Pingback: viagrasao.com

 221. Pingback: generic cialis safe

 222. Pingback: how to get viagra prescription australia

 223. Pingback: stromectol online

 224. Pingback: generic viagra online 50mg

 225. Pingback: cialis france

 226. Pingback: ivermectin india

 227. Pingback: ivermectin corona

 228. Pingback: how to buy viagra online usa

 229. Pingback: will ivermectin kill tapeworms

 230. Pingback: ivermectin for covid 19

 231. Pingback: ivermectin for mange

 232. Pingback: buy cialis 20mg

 233. Pingback: zithramax 5 day pack

 234. Pingback: ligit generic viagra sites

 235. Pingback: natural womwn viagra

 236. Pingback: viagra and cialis

 237. Pingback: tadalafil generico

 238. Pingback: cialis coupon

 239. Pingback: zithromax otc

 240. Pingback: viagra para hombres

 241. Pingback: buy discount online viagra

 242. Pingback: sildenafil costs

 243. Pingback: buy ed pills online

 244. Pingback: sildenafil 20 mg

 245. Pingback: can you take viagra while on lisinopril

 246. Pingback: canadian generic viagra

 247. Pingback: can dapoxetine and sildenafil be taken together

 248. Pingback: zithromax otc

 249. Pingback: canadian pharmacy viagra

 250. Pingback: azithromycin over the counter walgreens

 251. Pingback: how do i order viagra online

 252. Pingback: viagra pill

 253. Pingback: low cost viagra with prescription

 254. Pingback: via without doctor prescription

 255. Pingback: brand viagra

 256. Pingback: buy viagra cheap

 257. Pingback: cheap online viagra

 258. Pingback: buy amoxil usa

 259. Pingback: furosemide 40

 260. Pingback: lasix 12.5

 261. Pingback: rx gabapentin

 262. Pingback: uses for plaquenil

 263. Pingback: hydroxychloroquine

 264. Pingback: online prednisone

 265. Pingback: viagra on line

 266. Pingback: buy priligy medicine

 267. Pingback: priligy buy

 268. Pingback: provigil (modafinil)

 269. Pingback: cost of ivermectin

 270. Pingback: ivermectin cost

 271. Pingback: albuterol otc canada

 272. Pingback: zithromax 1000mg

 273. Pingback: azithromycin 250 mg

 274. Pingback: viagra pills over the counter canada

 275. Pingback: homemade viagra

 276. Pingback: cost cialis

 277. Pingback: cost of modafinil

 278. Pingback: ventolin australia

 279. Pingback: viagra alternatives

 280. Pingback: cialis dapoxetine

 281. Pingback: viagra india 100mg

 282. Pingback: viagra cialis

 283. Pingback: lady viagra

 284. Pingback: viagra no prescription

 285. Pingback: viagra sildenafil

 286. Pingback: furry gay sex games

 287. Pingback: female viagra pill

 288. Pingback: cialis versus viagra

 289. Pingback: over the counter stromectol cvs

 290. Pingback: sildenafil teva

 291. Pingback: voguel sildenafil 100mg

 292. Pingback: 36 hour cialis

 293. Pingback: zithromax dosing

 294. Pingback: wire transfer casino

 295. Pingback: revatio vs viagra

 296. Pingback: other pills with sildenafil citrate

 297. Pingback: cialis for bph

 298. Pingback: where can i buy cialis

 299. Pingback: tadalafil citrate dosage

Comments are closed

 • ಹಂಚಿ

  facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail