ಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಅರಿಮೆ

ಉದಯವಾಣಿ, 19.08.2018:

11F9B2A (1)

 

ವಿಜಯವಾಣಿ,29.07.2018:

http://vijayavani.net/know-the-depths-of-the-earth/

Picture1

ಉದಯವಾಣಿ, 22.07.2018:

1BC2770

ಎಕನಾಮಿಕ್ ಟೈಮ್ಸ್ (Economic Times – 24.06.2018):

Economic_times

ಉದಯವಾಣಿ, 25.03.2018Udayavani_IoT

ಉದಯವಾಣಿ, 25.03.2018

IMG-20180329-WA0006

ಉದಯವಾಣಿ, 04.02.2018

11D6720

ಉದಯವಾಣಿ, 03.12.2017 ; ಶಬ್ದ ಹಲವು ಬಗೆಗಳಲ್ಲಿ ಏಕೆ ಕೇಳಿಸುತ್ತದೆ? 

audio

ಉದಯವಾಣಿ, 05.11.2017

IMG-20171105-WA0001

ಉದಯವಾಣಿ, 15.10.2017

1810B38

ಉದಯವಾಣಿ,  24.09.2017

1DFD704

 

 ಉದಯವಾಣಿ, 06.08.2017 :

Udayavani_gravity_06082017

ಉದಯವಾಣಿ, 09.07.2017 :

16BC6D3

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ, 21.02.2016:

Arime_Prajavani_Feb2016

 

Comments are closed.