ಸೂರ್ಯನ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತೇ?

ತೇರಾ ಏರಿ ಅಂಬರದಾಗೆ ನೇಸರ ನಗುತಾನೆ

1

ನೇಸರ, ಸೂರ್ಯ ಹೀಗೆ ಹಲವು ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಹೊತ್ತ ಬಾನಂಗಳದ ಬೆರಗು, ನಮ್ಮ ಇರುವಿಕೆಗೆ, ಬಾಳಿಗೆ ಮುಖ್ಯ  ಕಾರಣಗಳಲ್ಲೊಂದು. ನೇಸರನಿಂದ ದೊರೆಯುವ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡೇ ನೆಲದಲ್ಲಿರುವ ಕೋಟಿಗಟ್ಟಲೆ ಜೀವಿಗಳು ತಮ್ಮ ಬದುಕನ್ನು ಸಾಗಿಸುತ್ತಿವೆ. ಕಬ್ಬಿಗರ ಕವಿತೆಗಳಿಗೆ ನೇಸರನ ಚೆಲುವು ಹೇಗೆ ಹುರುಪು ತುಂಬತ್ತದೋ ಅಂತದೇ ಅಚ್ಚರಿಯ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಅರಿಮೆಯ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಒಡಲೊಳಗೆ ನೇಸರ ಅಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಅಚ್ಚರಿಯ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಬನ್ನಿ.

ಸೂರ್ಯ ಭೂಮಿಯಿಂದ ಸುಮಾರು 15,00,00,000 ಕಿ.ಮೀ. ದೂರದಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ. ಪ್ರತಿ ಸೆಕೆಂಡಿಗೆ ಸುಮಾರು 3,00,000 ಕಿ.ಮೀ. ವೇಗದಲ್ಲಿ ಸಾಗುವ ಬೆಳಕಿಗೆ ಸೂರ್ಯನಿಂದ ಹೊರಟು ನೆಲವನ್ನು ತಲುಪಲು ಸರಿಸುಮಾರು 8 ನಿಮಿಷ, 19 ಸೆಕೆಂಡುಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತವೆ. ಸೂರ್ಯನ ದುಂಡಗಲ (diameter) ಸುಮಾರು 13,92,684 ಕಿ.ಮೀ. ಅಂದರೆ ಇದು ನಮ್ಮ ಭೂಮಿಯ ಸುಮಾರು 109 ಪಟ್ಟು! ಸೂರ್ಯನ ಅಳವಿ (volume) 1.41×1018 ಕಿ.ಮೀ. ಇದು ಭೂಮಿಯ ಅಳವಿಯ ಸುಮಾರು 13,00,000 ಪಟ್ಟು! ಸೂರ್ಯನ ರಾಶಿ (mass) 1.98855×1030 ಕೆ.ಜಿ.ಗಳು, ಈ ರಾಶಿ ಭೂಮಿ ರಾಶಿಯ ಸುಮಾರು 3,33,000 ಪಟ್ಟು!.

ಬುಧ, ಮಂಗಳ, ಭೂಮಿ, ಶುಕ್ರ, ಶನಿ, ಗುರು ಹೀಗೆ ಹಲವು ಬಾನಕಾಯಗಳನ್ನು ತನ್ನ ಹಿಡಿತದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿರುವ ನೇಸರನ ಹೇರಳತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೀಗ ಅರಿವಾಗಿರಬಹುದು. ಇತರ ಬಾನಕಾಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೋಲಿಸುವ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಅಚ್ಚರಿಯಾಗಬಹುದು.

2

ಸೂರ್ಯ ಹುಟ್ಟು:

ಬಾನಂಗಳದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ಕರಾರುವಕ್ಕಾಗಿ ಏರ್ಪಟ್ಟಿರುವ  ‘ಸೂರ್ಯ’ (Sun) ಎಂಬ ಬಾನಕಾಯದ ಹುಟ್ಟು, ಇತರ ನಕ್ಷತ್ರಗಳ ಹುಟ್ಟಿನಂತೆಯೇ ಆಗಿದೆ ಎಂದು ಅರಿಮೆಯ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಊಹಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸುಮಾರು 4.57 ಬಿಲಿಯನ್ ವರುಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಮತ್ತು ಹೀಲಿಯಂ ಅಣುಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ್ದ ದೈತ್ಯ ಅಣುಮೋಡದ ಕುಸಿತದಿಂದ ಸೂರ್ಯ ಉಂಟಾಗಿದೆಯೆಂದು ಅರಿಗರು ಅಂದಾಜಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕುಸಿತ ಉಂಟಾದಾಗ ಹೇರಳವಾದ ಶಕ್ತಿ ಸೂರ್ಯನ ನಡುವಿನಲ್ಲಿ ಅಡಕಗೊಂಡು, ಅಳಿದುಳಿದ ಶಕ್ತಿಯು ತಟ್ಟೆಯ ಆಕಾರದಲ್ಲಿ ಹಲವು ಲಕ್ಷ ಕಿ.ಲೋ.ಗಳಷ್ಟು ದೂರ ಚದುರಿ, ಭೂಮಿಯೂ ಸೇರಿದಂತೆ ಸೂರ್ಯ ಏರ್ಪಾಟಿನಲ್ಲಿರುವ (Solar system) ಇತರ ಬಾನಕಾಯಗಳು ಉಂಟಾಗಿವೆ ಎಂಬುದು ಬಾನರಿಗರ ಅನಿಸಿಕೆ.

ಈ ಮುಂಚೆ ಸೂರ್ಯನಷ್ಟು ಹೊಳಪಿರುವ ಲೆಕ್ಕವಿಲ್ಲದಷ್ಟು ನಕ್ಶತ್ರಗಳು ಬಾನಂಗಳದಲ್ಲಿ ಇವೆಯೆಂದು ನಂಬಲಾಗಿತ್ತು ಆದರೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ಅರಕೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬಂದಿರುವುದೇನೆಂದರೆ ಸೂರ್ಯನ ಹೊಳಪು (brightness), ಹಾಲುಹಾದಿ  (milkyway) ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿಯಲ್ಲಿರುವ ಸುಮಾರು 85% ನಕ್ಶತ್ರಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನದಂತೆ. ಹೊಳಪಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವ ಸಿರಿಯುಸ್ (Sirius) ನಕ್ಷತ್ರದ ಹೊಳಪಿಗಿಂತ ನೇಸರನ ಹೊಳಪು ಸುಮಾರು 13 ಬಿಲಿಯನ್ ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ!.

ಸೂರ್ಯನ ಏರ್ಪಾಡು:

ಬೆಂಕಿಯನ್ನು ಉಗುಳುವ ಬಾನುಂಡೆಯಂತೆ ಕಾಣುವ ಸೂರ್ಯನಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ತಿರುಳು (core), ಸೂಸಿಕೆಯ ಹರವು (radiative zone), ಒಯ್ಯಿಕೆಯ ಹರವು (convective zone), ಬೆಳಕುಗೋಳ (photosphere), ಬಣ್ಣಗೋಳ (chromosphere), ಹೊಳಪುಗೋಳ (corona) ಎಂಬ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ.

3

ತಿರುಳು (core): ಇದು ಸೂರ್ಯನ ನಟ್ಟನಡುವಿನ ಭಾಗ. ಈ ಒಳಭಾಗ ಸೂರ್ಯನ ಒಟ್ಟು ಅಳತೆಯ ಸುಮಾರು 20-25% ನಷ್ಟಿದೆ. ನೇಸರನಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗುವ ಶಕ್ತಿಯ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 99% ಶಕ್ತಿಯು ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿಯೇ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಹೇರಳವಾದ ಶಕ್ತಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುವ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಬಿಸುಪು (temperature) ಸುಮಾರು 1,50,00,000 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ! ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅಣುಗಳ ಬೆಸುಗೆಯಿಂದಾಗಿ (nuclear fusion) ತಿರುಳಿನ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೇರಳವಾದ ಶಕ್ತಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅಣುಗಳ ಬೆಸುಗೆಯ ಬಳಿಕ ಅವುಗಳು ಹೀಲಿಯಂ ಅಣುಗಳಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತವೆ. ಈ ಬೆಸುಗೆಯಲ್ಲಿ ಅಣುಗಳ ರಾಶಿಯ ಕೊಂಚ ಪಾಲು ಶಕ್ತಿಯಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡುತ್ತದೆ.

ಸೂಸಿಕೆಯ ಹರವು (radiative zone): ತಿರುಳಿನಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗುವ ಶಕ್ತಿ ನೇಸರನ ಮೇಲ್ಮೈವರೆಗೆ ತಲುಪಿಸುವಲ್ಲಿ ಇದು ಮೊದಲ ಹಂತ. ಇಲ್ಲಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಮತ್ತು ಹೀಲಿಯಂ ಅಣುಗಳು ಬೆಳಕಿಗಳ (photon) ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕಾವನ್ನು ಸೂಸಿ ಇತರ ಭಾಗಗಳಿಗೆ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಸಾಗಿಸುತ್ತವೆ.

 ಒಯ್ಯಿಕೆಯ ಹರವು (convective zone): ಸೂಸಿಕೆಯ ಹರವಿನ ಬಳಿಕ ಬರುವ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಣುಗಳು ತಮ್ಮ ಸಾಗಾಟಾದ ಮೂಲಕ ಕಾವನ್ನು (heat) ಇತರ ಭಾಗಗಳಿಗೆ ಒಯ್ಯುತ್ತವೆ. ತಿರುಳು ಮತ್ತು ಸೂಸಿಕೆಯ ಹರವಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಿಸುಪು ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತದೆ. 1.5 ಕೋಟಿ ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಇದ್ದ ಬಿಸುಪು, ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 5700 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್‍ಗೆ ಇಳಿಯುತ್ತದೆ.

ಬೆಳಕುಗೋಳ (photosphere): ಹೆಸರೇ ಸೂಚಿಸುವಂತೆ ಸೂರ್ಯನಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗುವ ಶಕ್ತಿ ಬೆಳಕಿನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕಾಣುವುದು ಈ ಭಾಗದಿಂದಾಗಿಯೇ. ಅಚ್ಚರಿಯ ವಿಷಯವೆಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗುವ ಶಕ್ತಿಯ ರೂಪವಾದ ’ಬೆಳಕು’ ಸೂರ್ಯನ ಮೇಲ್ಮೈ ಕಡೆಗೆ ಮತ್ತು ಅದರಾಚೆಗೆ ತೆರುವಿನಲ್ಲಿ (space) ಸಾಗಬಲ್ಲದು ಆದರೆ ಅದು ಸೂರ್ಯನ ಒಳಭಾಗಕ್ಕೆ ಸಾಗಲಾರದು.

ಬೆಳಕುಗೋಳದ ಬಳಿಕ ಸುಮಾರು 500 ಕಿ.ಮೀ. ವರೆಗೆ ಬಿಸುಪು (temperature) ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಬಿಸುಪು ಸೂರ್ಯನ ಇತರೆಡೆಗಳಿಗಿಂತ ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಎನ್ನಬಹುದಾದ 4700 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಮಟ್ಟವನ್ನು ತಲಪುತ್ತದೆ. ಬೆಳಕುಗೋಳವಾದ ಮೇಲೆ ಕಾಣುವ ಬಣ್ಣಗೋಳ, ಹೊಳಪುಗೋಳ ಮುಂತಾದ ನೇಸರನ ಇತರೆ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಸೂರ್ಯನ ಸುತ್ತಣ (Sun’s atmosphere) ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಬಣ್ಣಗೋಳ (chromosphere): ಕಡಿಮೆ ಬಿಸುಪು ಹೊಂದಿರುವ ಭಾಗದ ಬಳಿಕ ಇರುವುದೇ ಬಣ್ಣಗೋಳ. ಸುಮಾರು 2000 ಕಿ.ಮೀ. ಆಳದಷ್ಟು ಹರಡಿಕೊಂಡಿರುವ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಿಸುಪು ಮತ್ತೇ ಏರತೊಡಗುತ್ತದೆ. ಈ ಭಾಗದ ಹೊರಮೈಯಲ್ಲಿ ಸರಿಸುಮಾರು 20,000 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಬಿಸುಪಿರುತ್ತದೆ. ಗ್ರಹಣ (Solar eclipse) ಉಂಟಾದಾಗ ಈ ಭಾಗ ಬಣ್ಣದ ಮಿಂಚಿನಂತೆ ಹೊಳೆಯುವುದರಿಂದ ಇದನ್ನು ಬಣ್ಣಗೋಳ ಅಂತಾ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಹೊಳಪುಗೋಳ (corona): ಇದು ಬಣ್ಣಗೋಳದ ಬಳಿಕ ಬರುವ ನೇಸರನ ಸುತ್ತಣದ ಭಾಗ. ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಿಸುಪು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಬಿಸುಪು ಸುಮಾರು 20,00,000 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ವರೆಗೆ ತಲುಪುತ್ತದೆ. ಬಣ್ಣಗೋಳ ಮತ್ತು ಹೊಳಪುಗೋಳದಲ್ಲಿ ಬಿಸುಪು ಹೆಚ್ಚಿರಲು ಕಾರಣವೇನೆಂದು ಇನ್ನೂ ಸರಿಯಾಗಿ ತಿಳಿದಿಲ್ಲವಾದರೂ, ಇದಕ್ಕೆ ಆಲ್ಪವಿನ್ ಅಲೆಗಳು (Alfvén waves) ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುವ ಕಾವಿನ ಅಲೆಗಳು ಕಾರಣವೆಂದು ಊಹಿಸಲಾಗಿದೆ. ಗ್ರಹಣದ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಈ ಭಾಗ ಸೂರ್ಯನ ಸುತ್ತ ಉಂಗುರದಂತೆ ಹೊಳೆಯುತ್ತದೆ.

ಹೊಳಪುಗೋಳವು ಸೂರ್ಯನ ಹೊರಭಾಗವಾಗಿದ್ದರೂ ಅದಾದ ಮೇಲೆಯೂ ಹಲವು ಲಕ್ಷ ಕಿ.ಮೀ.ಗಳಷ್ಟು ದೂರದವರೆಗೆ ಸೂರ್ಯನಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗುವ ಕಾವಿನ ಅಲೆಗಳು ಹಬ್ಬುತ್ತವೆ. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಈ ಅಲೆಗಳನ್ನು ಸೂರ್ಯನ ಗಾಳಿ (Solar wind) ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಸೂರ್ಯನಲ್ಲಿರುವ ಅಡಕಗಳು:

ಸೂರ್ಯನಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿ ಉಂಟಾಗಲು ಕಾರಣವಾದ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿದೆ. ಸೂರ್ಯನಲ್ಲಿರುವ ಅಡಕಗಳ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು.

4

ಸೂರ್ಯನ ಸಾವು:

ಹುಟ್ಟಿದ ಎಲ್ಲವೂ ಒಂದು ದಿನ ಸಾವಿಗೆ ಶರಣಾಗಬೇಕು ಅನ್ನುವ ಮಾತು ಅರಿಮೆಯ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯನಿಗೂ ತಪ್ಪಿದ್ದಲ್ಲ. ಸೂರ್ಯನಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿ ಉಂಟಾಗಲು ಕಾರಣವಾದ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅಣುಗಳು ತೀರಿದ ಮೇಲೆ, ಸೂರ್ಯ ಸಾವಿನಂಚಿಗೆ ತಲುಪಲಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯನ ಗಾತ್ರ ದೊಡ್ದದಾಗುತ್ತ ಹೋಗಿ ಬುಧ, ಶುಕ್ರ ಮತ್ತು ಭೂಮಿಯ ದೂರವನ್ನು ನುಂಗಿಹಾಕುವಷ್ಟು ಅಗಲವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಾನೆ. ಹಾ! ಈಗಲೇ ಚಿಂತಿಸಬೇಡಿ ಅದಕ್ಕಿನ್ನೂ 5.7 ಬಿಲಿಯನ್ ವರ್ಷಗಳು ಬೇಕು.

(ಮಾಹಿತಿ ಸೆಲೆಗಳು: http://www.dirish.com/http://en.wikipedia.org/wiki/Sunhttp://www.thunderbolts.info/)

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail
Bookmark the permalink.

469 Comments

 1. Pingback: Approved viagra pharmacy

 2. Pingback: cialis 20 mg price

 3. Pingback: cialis on line

 4. Pingback: cialis coupon

 5. Pingback: is cialis generic

 6. Pingback: Canadian viagra 50mg

 7. Pingback: Discount viagra without prescription

 8. Pingback: cialis online

 9. Pingback: viagra buy

 10. Pingback: albuterol inhaler

 11. Pingback: buy ciprofloxacin

 12. Pingback: generic cialis

 13. Pingback: naltrexone weight loss

 14. Pingback: cialis 20 mg

 15. Pingback: cialis price costco

 16. Pingback: is there a generic for cialis

 17. Pingback: viagra online

 18. Pingback: online pharmacy viagra

 19. Pingback: levitra vs viagra

 20. Pingback: viagra 50mg

 21. Pingback: viagra generic

 22. Pingback: ed meds online without doctor prescription

 23. Pingback: erectile dysfunction drugs

 24. Pingback: buy chloroquine

 25. Pingback: canada online pharmacy

 26. Pingback: walmart pharmacy

 27. Pingback: best online pharmacy

 28. Pingback: cialis visa

 29. Pingback: cialis generic

 30. Pingback: levitra

 31. Pingback: vardenafil price

 32. Pingback: levitra 20mg

 33. Pingback: ed enhancers for sale

 34. Pingback: order cialis

 35. Pingback: buy viagra

 36. Pingback: real money casino online usa

 37. Pingback: online slots for real money

 38. Pingback: cheap 25mg viagra

 39. Pingback: how long does cialis last

 40. Pingback: installment loans

 41. Pingback: viagra 50 mg

 42. Pingback: viagra jelly

 43. Pingback: buy chloroquine phosphate

 44. Pingback: cialis price

 45. Pingback: http://droga5.net

 46. Pingback: generic viagra

 47. Pingback: viagra generique livre sous 48h

 48. Pingback: price of viagra

 49. Pingback: generic viagra online

 50. Pingback: ED Pills

 51. Pingback: viagra online sales

 52. Pingback: cash advance

 53. Pingback: essay editing services

 54. Pingback: cialis

 55. Pingback: college research paper help

 56. Pingback: thesisbyd.com

 57. Pingback: thesis statement for research paper

 58. Pingback: best essay service

 59. Pingback: https://dissertationhelpvfh.com

 60. Pingback: customessaywriterbyz.com

 61. Pingback: persuasive essay helper

 62. Pingback: write my paper for cheap

 63. Pingback: viagra

 64. Pingback: best online canadian pharmacy

 65. Pingback: generic Amoxil

 66. Pingback: essay writing services recommendations

 67. Pingback: online drugstore

 68. Pingback: daily cialis

 69. Pingback: online pharmacy

 70. Pingback: is viagra government funded

 71. Pingback: how long does viagra last

 72. Pingback: viagra generic name

 73. Pingback: viagra pill

 74. Pingback: canadian pharmacy online

 75. Pingback: where to buy zithromax in canada

 76. Pingback: generic viagra

 77. Pingback: generic viagra 100mg

 78. Pingback: medication costs

 79. Pingback: ed meds rx

 80. Pingback: best canadian online pharmacy

 81. Pingback: trusted online pharmacy reviews

 82. Pingback: Valtrex

 83. Pingback: canadian pharmacy drugs online

 84. Pingback: approved canadian online pharmacies

 85. Pingback: canada online pharmacy

 86. Pingback: viagra

 87. Pingback: viagra cheap

 88. Pingback: cheap generic viagra

 89. Pingback: what is a natural antibiotic

 90. Pingback: zyrtec 10mg pills

 91. Pingback: prescription zyrtec tablet

 92. Pingback: mexican viagra

 93. Pingback: viagra online canadian pharmacy

 94. Pingback: canadian express pharmacy

 95. Pingback: buy zithromax canada

 96. Pingback: amoxicillin 250 mg capsule

 97. Pingback: canadian drugs without prescription

 98. Pingback: buy cheap viagra

 99. Pingback: viagra/cialis black and gold 800

 100. Pingback: buy cialis online canada

 101. Pingback: cheap cialis

 102. Pingback: cialis generic

 103. Pingback: buy cialis online in australia

 104. Pingback: buy cheap prescription viagra online

 105. Pingback: buy brand cialis online

 106. Pingback: can i buy viagra in shoppers drug mart

 107. Pingback: sildenafil citrate online

 108. Pingback: buy cheap viagra

 109. Pingback: gwxwsrqo

 110. Pingback: buy cheap tadalafil

 111. Pingback: ed drugs compared

 112. Pingback: best ed pills

 113. Pingback: ggbuaqtk

 114. Pingback: best ed pills online

 115. Pingback: male ed drugs

 116. Pingback: how long does levitra last

 117. Pingback: where to buy viagra australia

 118. Pingback: sildenafil waar te koop

 119. Pingback: waar koop ik echte viagra

 120. Pingback: what does ivermectin kill in dors

 121. Pingback: how do you take zithromax

 122. Pingback: viagra without a prescription

 123. Pingback: lasix medication

 124. Pingback: keftab price

 125. Pingback: buy nitrofurantoin online

 126. Pingback: cefixime generic

 127. Pingback: osu cialis generico italia

 128. Pingback: keftab generic

 129. Pingback: cialis sin receta

 130. Pingback: strongest viagra pill

 131. Pingback: does viagra or cialis help with pe

 132. Pingback: generic cialis without prescription

 133. Pingback: essay writing services australia

 134. Pingback: how to write abstract for research paper

 135. Pingback: write my essay paper

 136. Pingback: help me with my essay

 137. Pingback: business ethics essay structure

 138. Pingback: generic pills for ed

 139. Pingback: augmentin generic price

 140. Pingback: furosemide order online

 141. Pingback: buy zithromax 500mg

 142. Pingback: azithromycin where can i buy

 143. Pingback: buying viagra online

 144. Pingback: stromectol where to buy

 145. Pingback: albuterol generic canada

 146. Pingback: albuterol otc usa

 147. Pingback: where can i buy augmentin online

 148. Pingback: viagra from canada

 149. Pingback: viagra online usa

 150. Pingback: cheap viagra online

 151. Pingback: viagra discount

 152. Pingback: buy generic zithromax no prescription

 153. Pingback: online doctor prescription for viagra

 154. Pingback: doxycycline acne treatment

 155. Pingback: generic prednisolone

 156. Pingback: clomid in mexico

 157. Pingback: viagra dapoxetine

 158. Pingback: tadalafil dapoxetine combination

 159. Pingback: diflucan 150 mg

 160. Pingback: synthroid coupon cvs

 161. Pingback: best website to buy essays

 162. Pingback: buy ed pills

 163. Pingback: who to write a thesis

 164. Pingback: dissertation editor

 165. Pingback: buy zithromax canada

 166. Pingback: phd thesis proposal

 167. Pingback: cheapest custom essays

 168. Pingback: neurontin 600 mg tablet

 169. Pingback: college essay review services

 170. Pingback: zithromax 600 mg tablets

 171. Pingback: buy generic propecia

 172. Pingback: cheap essays to buy

 173. Pingback: where can i find someone to write my paper

 174. Pingback: cheap online pharmacies from india

 175. Pingback: neurontin dosage fibromyalgia

 176. Pingback: baclofen and neurontin

 177. Pingback: januvia and metformin

 178. Pingback: phentermine and metformin

 179. Pingback: paxil brand name

 180. Pingback: paxil erectile dysfunction

 181. Pingback: plaquenil blood thinner

 182. Pingback: overseas pharmacies shipping to usa

 183. Pingback: best online canadian pharmacy

 184. Pingback: viagra pills

 185. Pingback: online medicine shopping

 186. Pingback: viagra online without prescription

 187. Pingback: cialis 5mg 10mg no prescription

 188. Pingback: clomid online no prescription

 189. Pingback: liquid tadalafil forum

 190. Pingback: amoxicillin for sale online

 191. Pingback: metformin 825 mg

 192. Pingback: propecia generic finasteride

 193. Pingback: merck propecia

 194. Pingback: cholesterol

 195. Pingback: how long before sex should levitra be taken

 196. Pingback: best ed medications

 197. Pingback: medications for ed

 198. Pingback: buy cialis with paypal

 199. Pingback: canadian prescriptions online

 200. Pingback: pharmacy com

 201. Pingback: Nortriptyline

 202. Pingback: foreign pharmacy online

 203. Pingback: generic cialis without prescription

 204. Pingback: buy cialis online cheap

 205. Pingback: cialis 20mg usa

 206. Pingback: buy cialis united kingdom

 207. Pingback: 20mg for sale

 208. Pingback: generic canadian

 209. Pingback: viagra generic

 210. Pingback: hvor kan man kjøpe viagra

 211. Pingback: viagra et stress

 212. Pingback: tinder box fairy tale

 213. Pingback: cash advance beloit

 214. Pingback: what is viagra for

 215. Pingback: lisinopril 3.5 mg

 216. Pingback: whats better viagra or cialis

 217. Pingback: how often can you take 20mg cialis

 218. Pingback: lisinopril 10 mg for sale without prescription

 219. Pingback: is it legal to buy prescription drugs online from canada

 220. Pingback: buy generic viagra online

 221. Pingback: grapefruit cialis

 222. Pingback: buy cialis tadalafil0 with pay pal

 223. Pingback: buy cialis insurancecialis online without prescription

 224. Pingback: generic cialis 20 mg tadalafil

 225. Pingback: buy cialis in miami

 226. Pingback: п»їhow much does cialis cost with insurance

 227. Pingback: cheap generic cialis

 228. Pingback: best pills for ed

 229. Pingback: valtrex price

 230. Pingback: ed meds

 231. Pingback: impotence pills

 232. Pingback: price of viagra

 233. Pingback: order viagra online

 234. Pingback: doxycycline 100 mg

 235. Pingback: male ed drugs

 236. Pingback: canadian drugs online

 237. Pingback: cat antibiotics without pet prescription

 238. Pingback: ed meds online canada

 239. Pingback: ivermectin 3mg tablets price

 240. Pingback: ivermectin 18mg

 241. Pingback: priligy equivalent

 242. Pingback: plaquenil cheap

 243. Pingback: plaquenil 0 2g

 244. Pingback: ivermectin price usa

 245. Pingback: how much does ivermectin cost

 246. Pingback: stromectol liquid

 247. Pingback: ed in men

 248. Pingback: buy ed pills

 249. Pingback: doctors who recommend hydroxychloroquine

 250. Pingback: male erectile dysfunction

 251. Pingback: hydroxychloroquine sulfate drug class

 252. Pingback: viagra 100mg price

 253. Pingback: viagra cost

 254. Pingback: viagra cost per pill

 255. Pingback: cialis soft tablet

 256. Pingback: buy cialis insurance

 257. Pingback: hydroxychloroquine coronavirus successes

 258. Pingback: hydroxychloroquine for swine

 259. Pingback: viagra cialis combo

 260. Pingback: price generic cialis

 261. Pingback: when will cialis be over the counter

 262. Pingback: viagra tumblr

 263. Pingback: registered canadian pharmacies

 264. Pingback: hydroxychloroquine dosage for prevention

 265. Pingback: ingredients in viagra

 266. Pingback: viagra cialis or levitra

 267. Pingback: does online viagra work

 268. Pingback: viagra with alcohol

 269. Pingback: zithromax tablets

 270. Pingback: zithromax canadian pharmacy

 271. Pingback: order zithromax without prescription

 272. Pingback: regcialist.com

 273. Pingback: best ivermectil prices in mexico

 274. Pingback: ivermectin 5 mg price

 275. Pingback: stromectol without prescription

 276. Pingback: buy prescription drugs

 277. Pingback: cure for ed

 278. Pingback: cheap erectile dysfunction

 279. Pingback: hydroxychloroquine 200 mg price

 280. Pingback: plaquenil 200 mg online

 281. Pingback: where can you buy priligy

 282. Pingback: what is in cialis ingredients

 283. Pingback: cialis sales canadian

 284. Pingback: how to buy generic cialis online

 285. Pingback: 30mg prednisone

 286. Pingback: no prescription online prednisone

 287. Pingback: stromectol for head lice

 288. Pingback: amlodipine and grapefruit

 289. Pingback: is atorvastatin and lipitor the same thing

 290. Pingback: side effects of coming off fluoxetine

 291. Pingback: sertraline contraindications

 292. Pingback: risperidone vs quetiapine

 293. Pingback: blue pill from canada

 294. Pingback: lyrica pregabalin

 295. Pingback: escitalopram 40mg

 296. Pingback: best online pharmacies in canada

 297. Pingback: best time to take cymbalta

 298. Pingback: viagra sale

 299. Pingback: ivermectin cream canada cost

 300. Pingback: ivermectin 3 mg tabs

 301. Pingback: viagra prices

 302. Pingback: oral ivermectin cost

 303. Pingback: amlodipine/atorvastatin

 304. Pingback: cheapest viagra

 305. Pingback: buy real viagra online

 306. Pingback: levitra without a doctor prescription

 307. Pingback: erectile dysfunction medication

 308. Pingback: purchase cialis online cheap

 309. Pingback: pills for ed

 310. Pingback: erection pills cialis

 311. Pingback: lexapro vs zoloft for anxiety

 312. Pingback: cialis by mail

 313. Pingback: http://viagrakari.com

 314. Pingback: buy viagra qld

 315. Pingback: order generic cialis in canada

 316. Pingback: sildenafil

 317. Pingback: 1

 318. Pingback: how to buy cialis

 319. Pingback: viagra buy in usa

 320. Pingback: ivermectin capsule 12mg

 321. Pingback: how to get cialis

 322. Pingback: buy viagra online cheap

 323. Pingback: where to buy sildenafil

 324. Pingback: cost of 100mg viagra

 325. Pingback: amoxicillin antibiotic uses

 326. Pingback: cheap generic viagra online

 327. Pingback: clomid generic

 328. Pingback: propecia for cheap

 329. Pingback: clomid 100mg

 330. Pingback: viagra online generic

 331. Pingback: ivermectin for humans

 332. Pingback: ivermectin 1% cream generic

 333. Pingback: ivermectin tablets order

 334. Pingback: cialis on the web

 335. Pingback: prednisone 300mg

 336. Pingback: order doxycycline 100mg without prescription

 337. Pingback: stromectol for dental infection

 338. Pingback: free viagra

 339. Pingback: buy doxycycline without prescription

 340. Pingback: generic tadalafil price

 341. Pingback: expired stromectol

 342. Pingback: ivermectin rosacea before and after

 343. Pingback: viagra soft flavoured

 344. Pingback: cialis soft tabs canada

 345. Pingback: viagra 5 mg

 346. Pingback: use paypal to buy cialis

 347. Pingback: cialis 20mg online

 348. Pingback: oral ivermectin

 349. Pingback: best viagra online australia

 350. Pingback: cialis pills australia

 351. Pingback: order generic cialis online 20 mg 20 pills

 352. Pingback: ivermectin 6mg uses

 353. Pingback: where can i buy cialis cheap

 354. Pingback: zithramax symptoms

 355. Pingback: when does viagra go generic in canada

 356. Pingback: difference between viagra and cialis

 357. Pingback: canadian alternative to viagra

 358. Pingback: tadalafil generic

 359. Pingback: cheapest cialis on the net

 360. Pingback: men with ed

 361. Pingback: buy tadalafil without prescription

 362. Pingback: how to overcome ed

 363. Pingback: zithromax 1 gram for chlamydia

 364. Pingback: buy viagra dubai

 365. Pingback: buy viagra in china

 366. Pingback: instant natural viagra

 367. Pingback: sildenafil 50mg

 368. Pingback: best ed pills over the counter

 369. Pingback: lisinopril alcohol tolerance

 370. Pingback: same day cash

 371. Pingback: viagra online usa

 372. Pingback: buy dapoxetine 60mg uk

 373. Pingback: tamoxifen skin changes

 374. Pingback: tamoxifen citrate pct

 375. Pingback: how to prevent hair loss while on tamoxifen

 376. Pingback: buy prednisone without a prescription best price

 377. Pingback: prednisone in uk

 378. Pingback: buy prednisone mexico

 379. Pingback: stromectol ivermectin tablets

 380. Pingback: ivermectin oral

 381. Pingback: ivermectin syrup

 382. Pingback: clamelle over the counter

 383. Pingback: pain meds without written prescription

 384. Pingback: dog antibiotics without vet prescription

 385. Pingback: viagra online canada

 386. Pingback: clamelle over the counter

 387. Pingback: cialis viagra levitra for sale

 388. Pingback: ed meds online without doctor prescription

 389. Pingback: viagra generico

 390. Pingback: viagra no doctor prescription

 391. Pingback: prednisone 10mg tablet cost

 392. Pingback: 200mg viagra without a doctor prescription

 393. Pingback: prednisone brand name us

 394. Pingback: viagra no prescription

 395. Pingback: viagra government funded

 396. Pingback: viagra wirkung

 397. Pingback: stromectol prices

 398. Pingback: ivermectin buy online

 399. Pingback: generic amoxil 500 mg

 400. Pingback: ivermectin 1% cream generic

 401. Pingback: visual viagra

 402. Pingback: order amoxil

 403. Pingback: lasix order online uk

 404. Pingback: furosemide price uk

 405. Pingback: female viagra

 406. Pingback: neurontin generic

 407. Pingback: plaquenil 200mg

 408. Pingback: prednisone 10mg cost

 409. Pingback: prednisone 25 mg tabs

 410. Pingback: viagra users group

 411. Pingback: priligy usa sale

 412. Pingback: priligy online uk

 413. Pingback: adderall modafinil

 414. Pingback: benefits of modafinil

 415. Pingback: ivermectin tablets

 416. Pingback: ventolin 70

 417. Pingback: buy viagra pills

 418. Pingback: buy albuterol online

 419. Pingback: cost of zithromax

 420. Pingback: azithromycin pill

 421. Pingback: order viagra pills online

 422. Pingback: female viagra pill

 423. Pingback: chloroquine online

 424. Pingback: cialis wikipedia

 425. Pingback: stromectol ivermectin

 426. Pingback: tadalafil 25mg

 427. Pingback: how to get valtrex without a prescription

 428. Pingback: buy valtrex online

 429. Pingback: viagra foods

 430. Pingback: where can you purchase valtrex

 431. Pingback: mexican viagra

 432. Pingback: order valtrex online

 433. Pingback: viagra bestellen

 434. Pingback: viagra sildenafil

 435. Pingback: cvs viagra

 436. Pingback: buy pills online cheap

 437. Pingback: buy generic drugs online

 438. Pingback: cialis medication

 439. Pingback: cialis dosage recommendations

 440. Pingback: cialis risks and side effects

 441. Pingback: cialis dosage recommendations frequency

 442. Pingback: plaquenil 200mg price in india

 443. Pingback: plaquenil 200 mg prices

 444. Pingback: plaquenil generic price

 445. Pingback: roman sildenafil

 446. Pingback: cheap viagra

 447. Pingback: viagra pills

 448. Pingback: buy ivermectin for humans uk

 449. Pingback: buy ivermectin nz

 450. Pingback: viagra pfizer 50 mg online

 451. Pingback: hydroxychloroquine sulfate cost

 452. Pingback: ivermectin cream 5%

 453. Pingback: ivermectin 4000 mcg

 454. Pingback: ivermectin generic name

 455. Pingback: cialis blac

 456. Pingback: cipla tadalafil

 457. Pingback: zithromax generic

 458. Pingback: buy cialis with paypal

 459. Pingback: stromectol uk buy

 460. Pingback: new ed pills

 461. Pingback: ed pills for sale

 462. Pingback: ebay viagra pills

 463. Pingback: top casino on the internet

 464. Pingback: viagra shop

 465. Pingback: rhino pills vs viagra

 466. Pingback: 80 volt kobalt lawn mower

 467. Pingback: sildenafil prices

 468. Pingback: walgreen cialis price

 469. Pingback: cialis liquid dosage

Comments are closed

 • ಹಂಚಿ

  facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail