ವಿಮಾನ ಹೇಗೆ ಹಾರಬಲ್ಲದು?

vimana_1_1

ಹಕ್ಕಿಯಂತೆ ಹಾರುವ ಹಂಬಲ ಮತ್ತು ಅದರೆಡೆಗೆ ಮಾಡಿದ ಹಲವಾರು ಮೊಗಸುಗಳು ಮನುಷ್ಯರ ಏಳಿಗೆಯ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯವಾದ ಹೆಜ್ಜೆಗಳಾಗಿವೆ.

ಹಿಂದಿನಿಂದಲೂ ಹಾರಾಟದೆಡೆಗೆ ತುಡಿತಗಳು, ಕೆಲಸಗಳು ನಡೆದಿರುವುದು ತಿಳಿದಿವೆಯಾದರೂ, ಅಮೇರಿಕಾದ ಆರವಿಲ್ ರೈಟ್ (Orville Wright) ಮತ್ತು ವಿಲ್ಬರ್ ರೈಟ್ (Wilbur Wright) ಎಂಬ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದಿರು ಡಿಸೆಂಬರ್ 17, 1903 ರಂದು ಮೊಟ್ಟಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ವಿಮಾನವನ್ನು ಹಾರಿಸುವಲ್ಲಿ ಗೆಲುವು ಕಂಡರು. ಅಲ್ಲಿಂದೀಚೆಗೆ ಬಾನೋಡ, ವಿಮಾನ ಮುಂತಾದ ಹೆಸರುಗಳಿಂದ ಗುರುತಿಸಲ್ಪಡುವ ಏರ್‍ಪ್ಲೇನ್‍ಗಳು ಸಾಗಾಣಿಕೆಯ ಹೊತ್ತನ್ನು ಬೆರಗುಗೊಳಿಸಿಸುವಂತೆ ಇಳಿಸಿವೆ.

ತೂಕದ ವಸ್ತುವೊಂದು ನಮ್ಮನ್ನು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಸರಕುಗಳನ್ನು ಹೊತ್ತು ಹೇಗೆ ಹಾರಬಲ್ಲದು? ಅದರ ಹಿಂದಿರುವ ಚಳಕವೇನು? ಮುಂತಾದ ವಿಮಾನಗಳ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಈ ಬರಹದಲ್ಲಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ.

ಹಾರಾಟ ನಡೆಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವ ವಸ್ತುವು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾಲ್ಕು ಬಗೆಯ ಬಲಗಳಿಗೆ ಒಳಪಡುತ್ತದೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡು ಬಲಗಳು ಸುತ್ತಣ (environment) ಒಡ್ಡುವ ತಡೆಗಳಾಗಿದ್ದರೆ ಉಳಿದೆರಡು ಬಲಗಳು ಆ ತಡೆಗಳನ್ನು ಮೀರಿ ಹಾರಾಟಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುವಂತವು. ಈ ಬಲಗಳನ್ನು ಕೆಳಗಿನ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ.

forces-airplane

1) ನೆಲಸೆಳೆತ: ವಸ್ತುವೊಂದು ತನ್ನೊಳಗೆ ಅಡಕಗೊಳಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ’ರಾಶಿ’ (mass) ಅನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಒಂದು ಗಾತ್ರದ ’ಕಲ್ಲು’ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಸ್ತುವನ್ನು ಅಡಕಗೊಳಿಸಿಕೊಂಡು, ಹೆಚ್ಚಿನ ರಾಶಿ ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ಅಷ್ಟೇ ಗಾತ್ರದ ’ಹತ್ತಿ’ (cotton) ಕಡಿಮೆ ವಸ್ತುವನ್ನು ಅಡಕಗೊಳಿಸಿಕೊಂಡು, ಕಡಿಮೆ ರಾಶಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ.

ವಸ್ತುವಿನ ರಾಶಿಗೂ (mass) ಮತ್ತು ತೂಕಕ್ಕೂ (weight) ನೇರವಾದ ನಂಟಿದೆ. ರಾಶಿ ಹೆಚ್ಚಿದೆ ಅಂದರೆ ಅದರ ತೂಕವೂ ಹೆಚ್ಚಿದೆ ಅಂತಾನೂ ತಿಳಿಯಬಹುದು.

ಐಸಾಕ್ ನ್ಯೂಟನ್ (Isaac Newton) ಅವರು ತಮ್ಮ ಅರಕೆಯಿಂದ ವಸ್ತುಗಳ ಕುರಿತಾಗಿ ಈ ಕೆಳಗಿನದನ್ನು ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ,

ಎರಡು ವಸ್ತುಗಳ ರಾಶಿಗೆ (mass) ಸಾಟಿಯಾಗಿ ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ನಡುವಿರುವ ದೂರಕ್ಕೆ ತಿರುವಾಗಿ (inversely proportional) ಸೆಳೆಯುವ ಬಲವೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಬಲವನ್ನು ರಾಶಿಸೆಳೆತ ಇಲ್ಲವೇ ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣೆ (gravity) ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ.

 

ಈ ನಂಟನ್ನು ಗಣಿತದ ಕಟ್ಟಲೆಗಳಿಂದ ಹೀಗೆ ತೋರಿಸಬಹುದು,

F = (G * m1 * m2) / r2

ಇಲ್ಲಿ, m1= ವಸ್ತು-1 ರ ರಾಶಿ, m2 = ವಸ್ತು-2 ರ ರಾಶಿ, G= ರಾಶಿಸೆಳೆತದಿಂದಾಗುವ ವೇಗಮಾರ‍್ಪು (acceleration due to gravity), r = ವಸ್ತುಗಳ ನಡುವಿರುವ ದೂರ

ಇದನ್ನು ನೆಲ ಮತ್ತು ನೆಲದ ಮೇಲಿನ ವಸ್ತುವೊಂದಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಸಿದಾಗ, ನೆಲದ ರಾಶಿ ವಸ್ತುವೊಂದರ ರಾಶಿಗಿಂತ ತುಂಬಾ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ನೆಲ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ತನ್ನೆಡೆಗೆ ಸೆಳೆಯುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನೇ ‘ನೆಲಸೆಳೆತ’ (Earth’s gravity) ಅನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂದ ತಿಳಿದುಬರುವುದೇನೆಂದರೆ, ಹೆಚ್ಚು ರಾಶಿಯಿರುವ ವಸ್ತುವನ್ನು ನೆಲಸೆಳೆತದ ಎದುರಾಗಿ ಸಾಗಿಸಲು ಹೆಚ್ಚು ಬಲ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ವಿಮಾನವನ್ನು ನೆಲಸೆಳೆತದ ಎದುರಾಗಿ ಮೇಲೆತ್ತಲು ಅದರ ತೂಕಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಲ ಹಾಕಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

2) ಎತ್ತುವಿಕೆ: ನೆಲಸೆಳೆತಕ್ಕೆ ಎದುರಾಗಿ ವಿಮಾನವನ್ನು ಮೇಲೆ ಹಾರಿಸಬಲ್ಲ ಬಲವಿದು. ನೆಲಸೆಳೆತಕ್ಕಿಂತ ಎತ್ತುವಿಕೆಯ ಬಲವು ಹೆಚ್ಚಾದಂತೆಲ್ಲಾ ವಿಮಾನ ಮೇಲೆ ಹಾರುತ್ತದೆ. ಅದೇ ಎತ್ತುವಿಕೆಯ ಬಲ ಕಡಿಮೆಯಾದಂತೆ ವಿಮಾನ ಕೆಳಗಿಳಿಯುತ್ತದೆ. ವಿಮಾನ ಹಾರುವಂತೆ ಮಾಡುವ ’ಎತ್ತುವಿಕೆಯ ಬಲ’ವನ್ನು ಹೇಗೆ ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದೆಂದು ಮುಂದೆ ನೋಡೋಣ.

3) ಎಳೆತ: ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ವಸ್ತುವೊಂದು ಸಾಗುವಾಗ ಇಲ್ಲವೇ ಬೀಸುವ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿಯೇ ವಸ್ತುವೊಂದು ನೆಲೆನಿಂತಾಗ, ವಸ್ತುವಿನ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಬಗೆಯ ಬಲ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ’ಎಳೆತ’ ಅನ್ನುತ್ತಾರೆ. ರೈಲುಬಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗುವಾಗ ಕೈಯನ್ನು ಹೊರಗೆ ಚಾಚಿದರೆ ಕೈಗೆ ಗಾಳಿ ತಾಕಿ, ಒಂದು ತರಹದ ’ಎಳೆದುಕೊಂಡು’ ಹೋಗುವಂತ ಅನುಬವ ನಿಮಗೂ ಆಗಿರಬಹುದು. ಇದೇ ಗಾಳಿಯ ’ಎಳೆತ’. ವಿಮಾನ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗುವಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ತಡೆಯೊಡ್ಡುವ ಬಲವಿದು.

4) ನೂಕುವಿಕೆ: ಗಾಳಿ ಒಡ್ಡುವ ಎಳೆತವನ್ನು ಮೀರಿ ವಿಮಾನವು ಮುಂದೆ ಸಾಗಬೇಕಾದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಎಳೆತವನ್ನು ಹಿಮ್ಮೆಟ್ಟಿಸುವ ಬಲವೊಂದು ಬೇಕು. ಇದೇ ’ನೂಕುವಿಕೆ’. ಗಾಳಿಯನ್ನು ನೂಕುತ್ತಾ ಸಾಗಲು ಬೇಕಾದ ಈ ಬಲವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಅಳವಡಿಸಿರುವ ಏರ‍್ಪಾಟು ವಿಮಾನದ ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯವಾದ ಭಾಗ.

ನೂಕುವಿಕೆಯ ಬಲವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಹಳೆ ತಲೆಮಾರಿನ ವಿಮಾನಗಳಲ್ಲಿ (ಚಿಕ್ಕ ವಿಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ಇಂದು ಕೂಡ) ತಳ್ಳುಕ ಇಂಜಿನ್ (propeller engine) ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ಬಗೆಯ ಇಂಜಿನ್‍ನಲ್ಲಿ ಕಾರಿನಲ್ಲಿರುವಂತೆ ಆಡುಬೆಣೆಯ ಇಂಜಿನ್ (reciprocating engine) ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇಂಜಿನ್‍ನಲ್ಲಿ ಉರುವಲು ಉರಿದಾಗ ಹೊಮ್ಮುವ ಕಸುವಿನಿಂದ ತಳ್ಳುಕವನ್ನು ತಿರುಗಿಸಲು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಹೊಸ ತಲೆಮಾರಿನ ವಿಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ನೂಕುವಿಕೆಯನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಲು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಗಾಳಿದೂಡುಕ (gas turbine) ಇಂಜಿನ್ ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಲಿನ ಗಾಳಿಯನ್ನು ಒಳಗೆ ಎಳೆದುಕೊಂಡು ಉರುವಲಿನ ಜೊತೆ ಉರಿಸಿ ಬಿಸಿಗಾಳಿಯನ್ನು ಹೊರಗಡೆ ಚಿಮ್ಮಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗೆ ಚಿಮ್ಮಲ್ಪಟ್ಟ ಉರಿಗಾಳಿಯು ನೂಕುವಿಕೆಯ ಬಲವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.

propeller-turbo1

ಮೇಲೆ ತಿಳಿದುಕೊಂಡ ನಾಲ್ಕು ಬಲಗಳಾದ ನೆಲಸೆಳೆತ, ಎಳೆತ, ಎತ್ತುವಿಕೆ ಮತ್ತು ನೂಕುವಿಕೆಗಳು, ವಿಮಾನ ಹಾರಲು ಇಲ್ಲವೇ ಇಳಿಯಲು ಹೇಗೆ ನೆರವಾಗುತ್ತವೆ ಎಂದು ಈಗ ಅರಿಯೋಣ.

ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿರುವ ಇಂಜಿನ್ ಉರಿಗಾಳಿಯನ್ನು ಚಿಮ್ಮುತ್ತಾ ಹೊರಟಂತೆ ’ನೂಕುವಿಕೆ’ಯ ಬಲವು ಇಡೀ ವಿಮಾನವನ್ನು ಮುಂದೆ ತಳ್ಳುತ್ತದೆ. ವಿಮಾನ ಹೀಗೆ ನೂಕುವಿಕೆಯಿಂದ ಮುಂದೆ ಬಿರುಸಾಗಿ ಓಡುತ್ತಿರುವಾಗ ಗಾಳಿಯ ’ಎಳೆತ’ ಅದಕ್ಕೆ ತಡೆಯೊಡ್ಡುತ್ತದೆ. ಈಗ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಇಳಿಯುವುದೇ ವಿಮಾನದ ರೆಕ್ಕೆಗಳು. ಈ ರೆಕ್ಕೆಗಳು ಬಿರುಸಾಗಿ ಸಾಗುತ್ತಿರುವ ಗಾಳಿಯ ದಾರಿಯನ್ನು ಎರಡು ಕವಲುಗಳಾಗಿ ಸೀಳುತ್ತವೆ.

ವಿಮಾನದ ಮೈ ಅದರಲ್ಲೂ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅದರ ರೆಕ್ಕೆಗಳು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಉಬ್ಬಿರುವ ಆಕಾರ ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. ಈ ಆಕಾರದಿಂದಾಗಿ ಎರಡು ಕವಲುಗಳಾಗಿ ಸೀಳಲ್ಪಟ್ಟ ಗಾಳಿಯ ದಾರಿ, ಎರಡು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೂರವನ್ನು ದಾಟಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಉಬ್ಬಿದ ಆಕಾರದಿಂದಾಗಿ ರೆಕ್ಕೆಯ ಕೆಳಗಡೆಯ ದಾರಿ ಗಾಳಿಗೆ ಹತ್ತಿರವಾದರೆ, ಮೇಲಗಡೆ ಸಾಗುವ ದಾರಿ ದೂರವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ರೆಕ್ಕೆಯ ಮೇಲಗಡೆ ಗಾಳಿಯ ಒತ್ತಡ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಅದೇ ರೆಕ್ಕೆಯ ಕೆಳಗಡೆ ಒತ್ತಡ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಕೆಳಗಡೆಯ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು.

rekkeya_seelunota

ಹೀಗೆ ವಿಮಾನದ ರೆಕ್ಕೆಯ ಕೆಳಗಡೆ ಏರ‍್ಪಟ್ಟ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒತ್ತಡ ವಿಮಾನವನ್ನು ಮೇಲೆತ್ತಲು ತೊಡಗುತ್ತದೆ. ಎತ್ತುವಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಬೇಕಾದರೆ ನೂಕುವಿಕೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬೇಕು ಇಲ್ಲವೇ ರೆಕ್ಕೆಯ ಆಕಾರಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿಸುತ್ತಾ ಇರಬೇಕು ಅನ್ನುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸಬಹುದು. ಹೀಗೆ ಉಂಟಾದ ’ಎತ್ತುವಿಕೆ’ಯ ಬಲ ನೆಲಸೆಳೆತಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾದಂತೆಲ್ಲಾ ವಿಮಾನ ಮೇಲೆ ಹಾರುತ್ತದೆ. ಈ ತರನಾಗಿ ಗಾಳಿಯ ಬೀಸುವಿಕೆಯನ್ನೇ ಹಾರಾಟದ ಸಲಕರಣೆಯಾಗಿ ವಿಮಾನ ತನ್ನ ಮೈ ಆಕಾರ ಮತ್ತು ರೆಕ್ಕೆಯ ಮೂಲಕ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.

ಮೇಲೆ ಹಾರಿದ ವಿಮಾನವನ್ನು ಹೇಗೆ ಹಿಡಿತದಲ್ಲಿಡಲಾಗುತ್ತದೆ? ವಿಮಾನದ ಮೈಗೆ ಅಂಟಿರುವ ಬಾಲ ಮತ್ತು ಪಟ್ಟಿಗಳ ಕೆಲಸವೇನು? ಮುಂತಾದ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಮುಂದಿನ ಬರಹದಲ್ಲಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ.

(ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಚಿತ್ರ ಸೆಲೆಗಳು: howstuffworks, wikipedia, engineeringexpert, fineartamerica, hdwallpaperstop

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail
Bookmark the permalink.

325 Comments

 1. Pingback: Get viagra

 2. Pingback: levitra vs cialis

 3. Pingback: cheap cialis online

 4. Pingback: cialis from canada

 5. Pingback: Generic viagra canadian

 6. Pingback: Best price viagra

 7. Pingback: viagra for sale in canada

 8. Pingback: is there a generic for cialis

 9. Pingback: generic ventolin

 10. Pingback: cialis 5 mg

 11. Pingback: naltrexone coupon

 12. Pingback: cialis black

 13. Pingback: buy real cialis online

 14. Pingback: viagra without doctor prescription

 15. Pingback: generic cialis

 16. Pingback: cheap viagra

 17. Pingback: viagra generic

 18. Pingback: sildenafil generic

 19. Pingback: viagra 50mg

 20. Pingback: cheapest ed pills

 21. Pingback: ed pills online

 22. Pingback: chloroquine tablets brand india

 23. Pingback: online ed medications

 24. Pingback: canada pharmacy

 25. Pingback: Buy cialis online

 26. Pingback: vardenafil generic

 27. Pingback: cialis dosage

 28. Pingback: casino games

 29. Pingback: casino slots gambling

 30. Pingback: canadian pharmacy viagra

 31. Pingback: lumigan eye drops coupon

 32. Pingback: payday advance

 33. Pingback: cialis 5 mg

 34. Pingback: best viagra alternative

 35. Pingback: us viagra sales

 36. Pingback: buy hydroxychloroquine online

 37. Pingback: best online casino real money

 38. Pingback: viagra sildenafil

 39. Pingback: canada viagra

 40. Pingback: how much does viagra cost at walmart

 41. Pingback: cialis 20 mg

 42. Pingback: cheapest tadalafil

 43. Pingback: tadalafil

 44. Pingback: sildenafil

 45. Pingback: viagra dosage

 46. Pingback: viagra cheap

 47. Pingback: viagra dosage

 48. Pingback: natural alternatives to viagra

 49. Pingback: buy cialis in mexico

 50. Pingback: edmonton viagra

 51. Pingback: cialis price rite aid

 52. Pingback: generic cialis super active

 53. Pingback: viagra instructions

 54. Pingback: viagra online sales

 55. Pingback: viagra online reviews

 56. Pingback: viagra bangkok online

 57. Pingback: discount viagra

 58. Pingback: how much is cialis with insurance

 59. Pingback: generic cialis

 60. Pingback: cheap custom essay writing services

 61. Pingback: viagra samples overnight

 62. Pingback: order custom essay online

 63. Pingback: help with dissertation

 64. Pingback: admissions essay help

 65. Pingback: write my psychology paper

 66. Pingback: research methodology thesis

 67. Pingback: custom college essay

 68. Pingback: generic cialis india

 69. Pingback: generic viagra cost

 70. Pingback: viagra kidney stones

 71. Pingback: canadian drugstore online

 72. Pingback: pharmacy discount card

 73. Pingback: Duricef

 74. Pingback: ecs netpharmaworld viagra

 75. Pingback: viagra

 76. Pingback: buy viagra with no prescription

 77. Pingback: cialis active ingredient

 78. Pingback: female viagra uk

 79. Pingback: san antonio cialis doctor

 80. Pingback: buy viagra with out prescription

 81. Pingback: viagra und sex

 82. Pingback: buy viagra hong kong

 83. Pingback: 141genericExare

 84. Pingback: buy generic cialis us seller

 85. Pingback: vwtegusv

 86. Pingback: when do you take cialis

 87. Pingback: wanneer cialis innemen

 88. Pingback: what is ivermectin a treatment for

 89. Pingback: india viagra

 90. Pingback: precio de la cialis en mexico

 91. Pingback: cialis 5 mg precio en farmacia espaГ±a

 92. Pingback: ciatic like viagra

 93. Pingback: augmentin 500 mg cost

 94. Pingback: buy furosemide 20 mg online

 95. Pingback: zithromax 500mg pills

 96. Pingback: ivermectin ebay

 97. Pingback: albuterol 5 mg

 98. Pingback: doxycycline sinus infection

 99. Pingback: prednisolone diabetes

 100. Pingback: cycle after clomid

 101. Pingback: priligy en france

 102. Pingback: diflucan dosing

 103. Pingback: synthroid 50mcg

 104. Pingback: buy essays for college

 105. Pingback: college application essay service

 106. Pingback: dissertation writing tips

 107. Pingback: thesis research proposal

 108. Pingback: writing essays custom

 109. Pingback: admission essay editing services

 110. Pingback: propecia 2mg

 111. Pingback: buy resume paper

 112. Pingback: cialis purchase canada

 113. Pingback: neurontin weakness

 114. Pingback: metformin interactions

 115. Pingback: paxil withdrawals

 116. Pingback: plaquenil without prescription

 117. Pingback: best canadian mail order pharmacies

 118. Pingback: much does cialis cost without insurance

 119. Pingback: cheap viagra online canadian pharmacy

 120. Pingback: buy furosemide 100

 121. Pingback: buy cialis online overnight

 122. Pingback: cost of tadalafil without insurance

 123. Pingback: buy online best price

 124. Pingback: viagra retinal detachment

 125. Pingback: viagra corticoides

 126. Pingback: tinder blue tick meaning

 127. Pingback: fast cash advance new york

 128. Pingback: how much does cost with insurance

 129. Pingback: how much does cost with insurance

 130. Pingback: free dating sites free messaging

 131. Pingback: cialis tablets in australia

 132. Pingback: buy ativan online from canada

 133. Pingback: difference between priligy and dapoxetine

 134. Pingback: hydroxychloroquine ingredients list

 135. Pingback: Google

 136. Pingback: escort bayan

 137. Pingback: Roofing Company

 138. Pingback: s racer chair

 139. Pingback: Canadian Marble Fox

 140. Pingback: states banning hydroxychloroquine

 141. Pingback: 450 bushmaster ammo

 142. Pingback: how to lose belly fat in a week

 143. Pingback: hydroxychloroquine coronavirus successes

 144. Pingback: hydroxychloroquine tablets

 145. Pingback: sex toys for men

 146. Pingback: visit website

 147. Pingback: HBCUC

 148. Pingback: Google

 149. Pingback: juul pods cucumber

 150. Pingback: معرفة هوية المتصل

 151. Pingback: buy medical marijuana online in usa

 152. Pingback: ruger american for sale

 153. Pingback: which countries use hydroxychloroquine

 154. Pingback: realistic male stroker

 155. Pingback: TREATING HAEMORRHOIDS

 156. Pingback: butterfly vibrator

 157. Pingback: realistic penis sleeve

 158. Pingback: penis enlargement pump

 159. Pingback: erotic story

 160. Pingback: kucukcekmece escort

 161. Pingback: canada pharmacy

 162. Pingback: Buy Oxycontin Online

 163. Pingback: US News

 164. Pingback: ทางเข้า happyluke

 165. Pingback: happyluke

 166. Pingback: vibrator

 167. Pingback: best male toys

 168. Pingback: fake vagina

 169. Pingback: cleaning male sex toys

 170. Pingback: AMI Healthcare International Hospital Operations Management

 171. Pingback: besiktas escort

 172. Pingback: istanbul escort

 173. Pingback: stromectol for sinus infection

 174. Pingback: ben wah balls

 175. Pingback: Magic Mushroom Chocolates

 176. Pingback: thrusting rabbit

 177. Pingback: canadianpharmacyking.com

 178. Pingback: gay toys

 179. Pingback: silicone prostate vibrator

 180. Pingback: mersin escort

 181. Pingback: Order Weed Online Usa due to Stress

 182. Pingback: Takeout

 183. Pingback: fun88

 184. Pingback: mexican stromectol 6mg

 185. Pingback: prostate massage

 186. Pingback: remote control panty vibe

 187. Pingback: waterproof vibrator

 188. Pingback: vibrating pocket stroker

 189. Pingback: Invacare portable oxygen concentrator

 190. Pingback: best vagina pump

 191. Pingback: visit website

 192. Pingback: Best Realistic Masturbator

 193. Pingback: สมัคร lottovip

 194. Pingback: uses of priligy

 195. Pingback: hosting deals

 196. Pingback: MILF Porn

 197. Pingback: commercial real estate

 198. Pingback: lottovip สมัครสมาชิก

 199. Pingback: ruay lotto

 200. Pingback: male prostate vibrator

 201. Pingback: male stroker

 202. Pingback: huge dildo review

 203. Pingback: most realistic dildo

 204. Pingback: معرفة صاحب الرقم

 205. Pingback: French bulldog

 206. Pingback: arnavutkoy escort

 207. Pingback: Peer-to-Peer crypto platfrom

 208. Pingback: covered car transport

 209. Pingback: streamcomplet

 210. Pingback: french streaming

 211. Pingback: site de streaming

 212. Pingback: melhores smartphones

 213. Pingback: Trade popular cryptocurrency

 214. Pingback: download video tw

 215. Pingback: realistic pocket pussy

 216. Pingback: side effects prilosec

 217. Pingback: sex facts

 218. Pingback: best vibrating cock ring

 219. Pingback: anal toys

 220. Pingback: quetiapine 150 mg

 221. Pingback: sertraline hcl dosage

 222. Pingback: thrusting rabbit toy

 223. Pingback: w888

 224. Pingback: best pocket pussy

 225. Pingback: best in ottawa

 226. Pingback: does lyrica get you high like vicodin

 227. Pingback: lexapro starting dose

 228. Pingback: bright avenue school

 229. Pingback: glock 30 sf for sale

 230. Pingback: viagra cheap

 231. Pingback: 토토사이트

 232. Pingback: 피망머니상

 233. Pingback: otc viagra

 234. Pingback: www.viagrahati.com

 235. Pingback: khokhloma spoons

 236. Pingback: viagra generic online

 237. Pingback: murchison falls Uganda

 238. Pingback: viagra coupon

 239. Pingback: stromectol for head lice parasite

 240. Pingback: stromectol 1000 mg twice a day

 241. Pingback: Dank vapes

 242. Pingback: cialis online uk

 243. Pingback: australian

 244. Pingback: plaquenil 200mg capsules for humans antimalaria

 245. Pingback: big chief carts price

 246. Pingback: cialis 20 mg daily use

 247. Pingback: how do you get cialis

 248. Pingback: nitrofurantoin and stromectol at same time

 249. Pingback: cialis soft tabs

 250. Pingback: African gray for sale near me

 251. Pingback: Pitbull puppies for sale near me

 252. Pingback: ADDERALL FOR SALE

 253. Pingback: viagra online canadian pharmacy

 254. Pingback: approved pharmacies

 255. Pingback: Medlock Primary School

 256. Pingback: blowjob

 257. Pingback: suction cup dildo

 258. Pingback: where to buy sildenafil

 259. Pingback: 1

 260. Pingback: بديل تروكولر

 261. Pingback: aranżacja wnętrz Gdynia

 262. Pingback: cheapest viagra

 263. Pingback: free download for pc

 264. Pingback: free download for windows 10

 265. Pingback: laptop app free download

 266. Pingback: pc games for windows 10

 267. Pingback: games for pc download

 268. Pingback: mail order cialis

 269. Pingback: games for pc download

 270. Pingback: mp3 dowloader

 271. Pingback: viagra online canada

 272. Pingback: viagra daily use

 273. Pingback: Capuchin Monkey For Sale

 274. Pingback: Referencement web

 275. Pingback: Sig Sauer Guns For Sale

 276. Pingback: Computer Repair Somerset

 277. Pingback: viagra prescription cost canada

 278. Pingback: use of clavulanic acid

 279. Pingback: generic tadalafil

 280. Pingback: sildenafil viagra

 281. Pingback: Pinball Machines for Sale

 282. Pingback: Mac akku tausch pfäffikon

 283. Pingback: Gorilla trekking in Mgahinga 

 284. Pingback: propecia and erectile dysfunction

 285. Pingback: Livestock for sale

 286. Pingback: Macbook pro akku tauschen schmerikon

 287. Pingback: cialis pills for sale

 288. Pingback: prednisone for sale

 289. Pingback: best doc johnson sex toys

 290. Pingback: FARM EQUIPMENT FOR SALE IN PRETORIA

 291. Pingback: cheap viagra

 292. Pingback: shipping containers for sale

 293. Pingback: Serengeti tours

 294. Pingback: ارقام بنات

 295. Pingback: aromatherapy company

 296. Pingback: buy cialis canadian pharmacy

 297. Pingback: how ivermectin works

 298. Pingback: cheap sildenafil uk

 299. Pingback: cheapest price for sildenafil 100 mg

 300. Pingback: tadalafil daily 5mg

 301. Pingback: viagra for women

 302. Pingback: stromectol pill for head lice

 303. Pingback: izrada web sajtova

 304. Pingback: myloweslife

 305. Pingback: purchase cialis online cheap

 306. Pingback: will zpack treat uti

 307. Pingback: viagra natural remedy

 308. Pingback: remington v3 realtree timber

 309. Pingback: taurus g3c

 310. Pingback: is viagra gone generic

 311. Pingback: taurus pt92

 312. Pingback: sig p320x carry

 313. Pingback: vartan gaming chair

 314. Pingback: mossberg 930 jm pro for sale

 315. Pingback: le tadalafil

 316. Pingback: buy nembutal online

 317. Pingback: buy stiiizy online

 318. Pingback: magic mushrooms

 319. Pingback: magic mushrooms

 320. Pingback: buy liquid tadalafil

 321. Pingback: zithromax online australia

 322. Pingback: can you buy generic viagra in thailand

 323. Pingback: top shelf weed

 324. Pingback: background check website

 325. Pingback: sildenafil 100mg

Comments are closed

 • ಹಂಚಿ

  facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail