ಭೂಮಿಯನ್ನು ಅಳೆದವರಾರು?

ದುಂಡಾಕಾರವಾಗಿರುವ ಭೂಮಿಯ ದುಂಡಗಲ (diameter) 12,756 ಕಿಲೋ ಮೀಟರಗಳು ಮತ್ತು ಅದರ ತೂಕ 5.97219 × 10‌‍24 ಕಿಲೋ ಗ್ರಾಂ. ಇಂತಹ ಸಾಲುಗಳನ್ನು ಓದಿದೊಡನೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಎರಡು ವಿಷಯಗಳು ಬೆರೆಗುಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ. ಮೊದಲನೆಯದು ಇಷ್ಟೊಂದು  ದೊಡ್ಡದಾದ ಅಂಕಿಗಳು ಮತ್ತು ಎರಡನೆಯದು ಅವುಗಳನ್ನು ಅಳೆದುದು ಹೇಗೆ?.

Image EM1
ಇನ್ನೊಂದು ಅಚ್ಚರಿಯ ವಿಷಯವೆಂದರೆ ಭೂಮಿಯ ದುಂಡಗಲವನ್ನು ಮೊಟ್ಟಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಅಳೆದದ್ದು ಸರಿಸುಮಾರು 2200 ವರುಶಗಳ ಹಿಂದೆ! ಬನ್ನಿ, ಅವರಾರು? ಹೇಗೆ ಅಳೆದರು? ಎಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ.
ಕ್ರಿ.ಪೂ. ಸುಮಾರು 200 ರಲ್ಲಿ ಈಜಿಪ್ಟಿನ ಎರತೊಸ್ತನೀಸ್ (Eratosthenes) ಎಂಬ ಗಣಿತದರಿಗ ಭೂಮಿಯ ದುಂಡಗಲವನ್ನು ಅಳೆದವರಲ್ಲಿ ಮೊದಲಿಗ. ಅದೂ ತನ್ನ ನಾಡಿನಲ್ಲೇ ಇದ್ದುಕೊಂಡು ಅರಿಮೆಯ ನೆರವಿನಿಂದ ಈ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿದಾತ.

ಎರತೊಸ್ತನೀಸ್‍ರಿಗೆ ತನ್ನ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಆಗುಹೋಗುಗಳು ತುಂಬಾ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿದಂತವು. ಬೇಸಿಗೆಯ ಒಂದು ಗೊತ್ತುಪಡಿಸಿದ ಹೊತ್ತಿನಂದು ಸಿಯನ್ ಊರಿನ ಬಾವಿಯ ಮೇಲೆ ಹಾದುಹೋಗುವ ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣಗಳು, ಆ ಬಾವಿಯ ನಟ್ಟನಡುವೆ ಬೀಳುತ್ತಿದ್ದುದು ಮತ್ತು ಅದೇ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಸುಮಾರು 750 ಕೀಲೋ ಮೀಟರಗಳಷ್ಟು ದೂರವಿರುವ ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡ್ರಿಯಾದ ಕಂಬವೊಂದರ ಮೇಲೆ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕಿನಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ನೆರಳು ನೇರವಾಗಿರದೇ ಒಂದು ಕೋನದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಿದ್ದುದು, ಎರತೋಸ್ತೇನಸ್ ರ ಕುತೂಹಲ ಕೆರಳಿಸಿದ್ದವು.

ಸೂರ್ಯನ ನೆಟ್ಟ ನೇರವಾದ ಕಿರಣಗಳು ಉಂಟುಮಾಡುವ ನೆರಳು ಸಿಯಾನ್ ಊರಿನಲ್ಲಿ ನೇರವಾಗಿ ಮತ್ತು ಅದೇ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡ್ರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೋನದಲ್ಲಿದ್ದದ್ದು, ನಮ್ಮ ಭೂಮಿ ಚಪ್ಪಟೆಯಾಗಿರದೇ ದುಂಡಾಗಿದೆ ಅನ್ನುವಂತ ವಿಷಯವನ್ನು ಎರತೊಸ್ತನೀಸ್‍ರಿಗೆ ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದವು. ಗಣಿತವನ್ನರಿತಿದ್ದ ಎರತೊಸ್ತನೀಸ್‍ರಿಗೆ ಇದನ್ನು ಬಳಸಿಯೇ ಭೂಮಿಯ  ಸುತ್ತಳತೆಯನ್ನು ಅಳೆಯುವ ಹೊಳಹು ಹೊಮ್ಮಿತು.

Image EM2ಸಿಯಾನ್ ಊರಿನ ಬಾವಿಯ ಮೇಲೆ ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣಗಳು ನೇರವಾಗಿ ಬೀಳುತ್ತಿದ್ದ ಹೊತ್ತಿಗೆ ತನ್ನೂರು ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡ್ರಿಯಾದಲ್ಲಿದ್ದ ಕಂಬದ ನೆರಳು ಬೀಳುತ್ತಿದ್ದ ಕೋನವನ್ನು ಎರತೋಸ್ತೇನಸ್ ಅಳೆದರು. ಕಂಬ ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ನೆರಳಿನ ಕೋನವು 7.2°  ಎಂದು ಗೊತ್ತಾಯಿತು.

ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡ್ರಿಯಾ ಮತ್ತು ಸಿಯನ್ ಊರುಗಳ ದೂರ ತಿಳಿದಿದ್ದ ಎರತೋಸ್ತೇನಸ್ ಗಣಿತದ ನಂಟುಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಭೂಮಿಯ ಸುತ್ತಳತೆ ಮತ್ತು ದುಂಡಗಲವನ್ನು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ಎಣಿಕೆಹಾಕಿದರು.

Image EM3ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡ್ರಿಯಾ ಕಂಬದ ನೆರಳಿನ ಕೋನ = 7.2°

ಒಂದು ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಇರುವ ಕೋನಗಳು = 360°

ಅಂದರೆ, ದುಂಡಾಗಿರುವ ಭೂಮಿಯ ಸುತ್ತಳತೆ ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡ್ರಿಯಾ ಮತ್ತು ಸಿಯಾನ್ ಊರುಗಳ ದೂರದ 360/7.2 = 50 ರಷ್ಟು ಇರಬೇಕು.

ಇನ್ನು, ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡ್ರಿಯಾ ಮತ್ತು ಸಿಯನ್ ಊರುಗಳ ನಡುವಿನ ದೂರ = 5000 ಸ್ಟೇಡಿಯಾ
(ಸ್ಟೇಡಿಯಾ/Stadia – ದೂರವನ್ನು ಅಳೆಯಲು ಎರತೊಸ್ತನೀಸ್ ಬಳಸಿದ ಅಳತೆಗೋಲು)

ಹಾಗಾಗಿ,  ಭೂಮಿಯ ಸುತ್ತಳತೆ = 50 x 5000 = 250000 ಸ್ಟೇಡಿಯಾ = 40,000 ಕಿಲೋ ಮೀಟರಗಳು
(1 ಸ್ಟೇಡಿಯಾ = 0.15 ಕಿ.ಮೀ.)

ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವಂತೆ, ಸುತ್ತಳತೆ = 3.142 x ದುಂಡಗಲ (Circumference = 3.142 x diameter)

ಹಾಗಾಗಿ, ಎರತೊಸ್ತನೀಸ್ ಎಣಿಕೆ ಹಾಕಿದ ಭೂಮಿಯ ದುಂಡಗಲ (diameter) = 40000/3.142 = 12730.7 ಕಿ.ಮೀ.

ಹೀಗೆ ಸುಮಾರು 2200 ವರುಶಗಳ ಹಿಂದೆ ಕೋನಗಳನ್ನು  ಬಳಸಿ ಎರತೋಸ್ತೇನಸ್ ಅಳೆದದ್ದು, ಹೊಸಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಉಪಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಕರಾರುವಕ್ಕಾಗಿ ಅಳೆಯಲಾದ ಭೂಮಿಯ ದುಂಡಗಲ 12,756 ಕಿಲೋ ಮೀಟರಗಳಿಗೆ ತುಂಬಾ ಹತ್ತಿರವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಅರಿಮೆಯ ’ಹಿರಿಮೆ’  ಮನದಟ್ಟಾಗುತ್ತದೆ.

(ಸೆಲೆ: heasarc.nasa.govhte.si.edu, en.wikipedia.org, emaze.com)

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail
Bookmark the permalink.

170 Comments

 1. Pingback: Free viagra samples

 2. Pingback: cialis 20

 3. Pingback: coupon for cialis

 4. Pingback: 50mg viagra

 5. Pingback: cheapest place to buy sildenafil without a prescription

 6. Pingback: online prescription cialis

 7. Pingback: naltrexone generic brand

 8. Pingback: is there a generic cialis available in the us

 9. Pingback: buy cialis online

 10. Pingback: hydroxychloroquine for sale

 11. Pingback: acetaminophen

 12. Pingback: generic viagra 100mg

 13. Pingback: viagra generic

 14. Pingback: ed medications

 15. Pingback: medicine for impotence

 16. Pingback: best ed pills

 17. Pingback: can you buy chloroquine over the counter

 18. Pingback: best online pharmacy

 19. Pingback: pharmacy online

 20. Pingback: Get cialis

 21. Pingback: vardenafil cost

 22. Pingback: levitra 10mg

 23. Pingback: vardenafil

 24. Pingback: best place to buy generic viagra online

 25. Pingback: cialis 20mg

 26. Pingback: viagra alternative

 27. Pingback: cialis online pharmacy

 28. Pingback: loans for bad credit

 29. Pingback: cheapest 50mg generic viagra

 30. Pingback: viagra overnight delivery

 31. Pingback: 5 mg cialis

 32. Pingback: buy hydroxychloroquine online

 33. Pingback: buying cialis online

 34. Pingback: generic viagra pills

 35. Pingback: viagra

 36. Pingback: buy viagra generic

 37. Pingback: generic cialis reviews webmd

 38. Pingback: generic viagra

 39. Pingback: sildenafil

 40. Pingback: cialis generic cialis

 41. Pingback: buy tadalafil online

 42. Pingback: viagra cheap

 43. Pingback: buy viagra online

 44. Pingback: viagra

 45. Pingback: canadian mail-order pharmacy

 46. Pingback: medications without a doctor's prescription

 47. Pingback: order viagra online

 48. Pingback: cheap generic viagra

 49. Pingback: viagra sans ordonnance en belgique

 50. Pingback: viagra price nz

 51. Pingback: tadalafil

 52. Pingback: cialis pro

 53. Pingback: buy medication without an rx

 54. Pingback: viagra professional online

 55. Pingback: ingredients in cialis

 56. Pingback: viagra for sale

 57. Pingback: how long for cialis to work

 58. Pingback: trusted online sites for viagra

 59. Pingback: buy tadalafil

 60. Pingback: viagra no doctor prescription

 61. Pingback: ed meds pills drugs

 62. Pingback: buy viagra

 63. Pingback: ED Pills

 64. Pingback: buy viagra pfizer

 65. Pingback: tadalafil

 66. Pingback: over the counter ed treatment

 67. Pingback: best ed pills

 68. Pingback: where can i buy viagra online safely

 69. Pingback: amoxicillin 500mg price canada

 70. Pingback: viagra 50 mg

 71. Pingback: payday loans no credit check instant approval

 72. Pingback: viagra blood pressure

 73. Pingback: buy cialis online with paypal

 74. Pingback: help writing grad school essay

 75. Pingback: cialis online

 76. Pingback: https://thesiswritinghelpsjj.com

 77. Pingback: is amlodipine besylate like viagra

 78. Pingback: customessaywriterbyz.com

 79. Pingback: phd dissertation writing service

 80. Pingback: college essays help

 81. Pingback: graduate school essay writing service

 82. Pingback: buy viagra online

 83. Pingback: research papers writing help

 84. Pingback: thesis editing services

 85. Pingback: write my paper for me cheap

 86. Pingback: generic viagra

 87. Pingback: canadian online pharmacy

 88. Pingback: buy Doxycyline

 89. Pingback: mens ed pills

 90. Pingback: cialis professional

 91. Pingback: cialis without a doctor prescription

 92. Pingback: what can i take to enhance cialis

 93. Pingback: buy generic 100mg viagra online

 94. Pingback: how much icariin equals viagra

 95. Pingback: viagra ingredients

 96. Pingback: generic viagra

 97. Pingback: viagra canada

 98. Pingback: canadian pharmacy

 99. Pingback: generic zithromax medicine

 100. Pingback: buy generic viagra

 101. Pingback: generic pills

 102. Pingback: wild viagra

 103. Pingback: cheap erectile dysfunction pills online

 104. Pingback: walmart pharmacy online

 105. Pingback: http://www.fjsh.cy.edu.tw/modedu/netlin ... illusa.com

 106. Pingback: cheap Valtrex

 107. Pingback: viagra from canada

 108. Pingback: canadian online pharmacies

 109. Pingback: fast viagra 3 5 days

 110. Pingback: viagra

 111. Pingback: canada drugs online

 112. Pingback: buy cheap viagra

 113. Pingback: buy viagra online

 114. Pingback: how much is viagra in south africa

 115. Pingback: antibiotic resistant gonorrhea

 116. Pingback: antibiotic amoxicillin

 117. Pingback: benadryl uk

 118. Pingback: viagra without a doctor prescription usa

 119. Pingback: cheap viagra

 120. Pingback: best place buy cialis without prescription

 121. Pingback: zithromax capsules

 122. Pingback: is viagra super active safe

 123. Pingback: prescription for amoxicillin

 124. Pingback: drugs without prescription

 125. Pingback: cheap viagra

 126. Pingback: buy cialis 20mg tablets

 127. Pingback: dapoxetine with cialis

 128. Pingback: cialis generic

 129. Pingback: generic cialis

 130. Pingback: cialis 20 mg best price

 131. Pingback: can you buy viagra online in canada

 132. Pingback: meds without a doctor prescription

 133. Pingback: bootleg cialis

 134. Pingback: viagra on ine

 135. Pingback: cheap sildenafil uk

 136. Pingback: viagra not generic

 137. Pingback: cheap generic viagra

 138. Pingback: generic cialis

 139. Pingback: buy viagra and get bonus cialis pills

 140. Pingback: yycerrgd

 141. Pingback: ed treatment drugs

 142. Pingback: ffmtoscm

 143. Pingback: ed pills

 144. Pingback: new ed drugs

 145. Pingback: where to buy kamagra in bangkok

 146. Pingback: when is the best time to take cialis 5mg

 147. Pingback: wat kost cialis 10 mg bij de apotheek

 148. Pingback: hoe gebruik ik viagra

 149. Pingback: what kills warbles ivermectin?

 150. Pingback: how much will generic viagra cost

 151. Pingback: how long before zithromax works

 152. Pingback: lasix 100 mg

 153. Pingback: viagra women effects

 154. Pingback: buy ciplox generic

 155. Pingback: zyvox price

 156. Pingback: buy cefixime

 157. Pingback: buy minocin online

 158. Pingback: cialis definizione

 159. Pingback: comprar cialis generico barato

 160. Pingback: cialis 5mg price walmart

 161. Pingback: buy viagra

 162. Pingback: fda warning list cialis

 163. Pingback: cheap cialis

 164. Pingback: farmacia online viagra

 165. Pingback: viagra gel

 166. Pingback: essay writing service australia

 167. Pingback: how to write a historical research paper

 168. Pingback: i need help writing my college essay

 169. Pingback: help me with my essay online

 170. Pingback: how to write a business essay

Comments are closed

 • ಹಂಚಿ

  facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail