ಭೂಮಿಯನ್ನು ಅಳೆದವರಾರು?

ದುಂಡಾಕಾರವಾಗಿರುವ ಭೂಮಿಯ ದುಂಡಗಲ (diameter) 12,756 ಕಿಲೋ ಮೀಟರಗಳು ಮತ್ತು ಅದರ ತೂಕ 5.97219 × 10‌‍24 ಕಿಲೋ ಗ್ರಾಂ. ಇಂತಹ ಸಾಲುಗಳನ್ನು ಓದಿದೊಡನೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಎರಡು ವಿಷಯಗಳು ಬೆರೆಗುಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ. ಮೊದಲನೆಯದು ಇಷ್ಟೊಂದು  ದೊಡ್ಡದಾದ ಅಂಕಿಗಳು ಮತ್ತು ಎರಡನೆಯದು ಅವುಗಳನ್ನು ಅಳೆದುದು ಹೇಗೆ?.

Image EM1
ಇನ್ನೊಂದು ಅಚ್ಚರಿಯ ವಿಷಯವೆಂದರೆ ಭೂಮಿಯ ದುಂಡಗಲವನ್ನು ಮೊಟ್ಟಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಅಳೆದದ್ದು ಸರಿಸುಮಾರು 2200 ವರುಶಗಳ ಹಿಂದೆ! ಬನ್ನಿ, ಅವರಾರು? ಹೇಗೆ ಅಳೆದರು? ಎಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ.
ಕ್ರಿ.ಪೂ. ಸುಮಾರು 200 ರಲ್ಲಿ ಈಜಿಪ್ಟಿನ ಎರತೊಸ್ತನೀಸ್ (Eratosthenes) ಎಂಬ ಗಣಿತದರಿಗ ಭೂಮಿಯ ದುಂಡಗಲವನ್ನು ಅಳೆದವರಲ್ಲಿ ಮೊದಲಿಗ. ಅದೂ ತನ್ನ ನಾಡಿನಲ್ಲೇ ಇದ್ದುಕೊಂಡು ಅರಿಮೆಯ ನೆರವಿನಿಂದ ಈ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿದಾತ.

ಎರತೊಸ್ತನೀಸ್‍ರಿಗೆ ತನ್ನ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಆಗುಹೋಗುಗಳು ತುಂಬಾ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿದಂತವು. ಬೇಸಿಗೆಯ ಒಂದು ಗೊತ್ತುಪಡಿಸಿದ ಹೊತ್ತಿನಂದು ಸಿಯನ್ ಊರಿನ ಬಾವಿಯ ಮೇಲೆ ಹಾದುಹೋಗುವ ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣಗಳು, ಆ ಬಾವಿಯ ನಟ್ಟನಡುವೆ ಬೀಳುತ್ತಿದ್ದುದು ಮತ್ತು ಅದೇ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಸುಮಾರು 750 ಕೀಲೋ ಮೀಟರಗಳಷ್ಟು ದೂರವಿರುವ ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡ್ರಿಯಾದ ಕಂಬವೊಂದರ ಮೇಲೆ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕಿನಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ನೆರಳು ನೇರವಾಗಿರದೇ ಒಂದು ಕೋನದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಿದ್ದುದು, ಎರತೋಸ್ತೇನಸ್ ರ ಕುತೂಹಲ ಕೆರಳಿಸಿದ್ದವು.

ಸೂರ್ಯನ ನೆಟ್ಟ ನೇರವಾದ ಕಿರಣಗಳು ಉಂಟುಮಾಡುವ ನೆರಳು ಸಿಯಾನ್ ಊರಿನಲ್ಲಿ ನೇರವಾಗಿ ಮತ್ತು ಅದೇ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡ್ರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೋನದಲ್ಲಿದ್ದದ್ದು, ನಮ್ಮ ಭೂಮಿ ಚಪ್ಪಟೆಯಾಗಿರದೇ ದುಂಡಾಗಿದೆ ಅನ್ನುವಂತ ವಿಷಯವನ್ನು ಎರತೊಸ್ತನೀಸ್‍ರಿಗೆ ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದವು. ಗಣಿತವನ್ನರಿತಿದ್ದ ಎರತೊಸ್ತನೀಸ್‍ರಿಗೆ ಇದನ್ನು ಬಳಸಿಯೇ ಭೂಮಿಯ  ಸುತ್ತಳತೆಯನ್ನು ಅಳೆಯುವ ಹೊಳಹು ಹೊಮ್ಮಿತು.

Image EM2ಸಿಯಾನ್ ಊರಿನ ಬಾವಿಯ ಮೇಲೆ ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣಗಳು ನೇರವಾಗಿ ಬೀಳುತ್ತಿದ್ದ ಹೊತ್ತಿಗೆ ತನ್ನೂರು ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡ್ರಿಯಾದಲ್ಲಿದ್ದ ಕಂಬದ ನೆರಳು ಬೀಳುತ್ತಿದ್ದ ಕೋನವನ್ನು ಎರತೋಸ್ತೇನಸ್ ಅಳೆದರು. ಕಂಬ ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ನೆರಳಿನ ಕೋನವು 7.2°  ಎಂದು ಗೊತ್ತಾಯಿತು.

ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡ್ರಿಯಾ ಮತ್ತು ಸಿಯನ್ ಊರುಗಳ ದೂರ ತಿಳಿದಿದ್ದ ಎರತೋಸ್ತೇನಸ್ ಗಣಿತದ ನಂಟುಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಭೂಮಿಯ ಸುತ್ತಳತೆ ಮತ್ತು ದುಂಡಗಲವನ್ನು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ಎಣಿಕೆಹಾಕಿದರು.

Image EM3ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡ್ರಿಯಾ ಕಂಬದ ನೆರಳಿನ ಕೋನ = 7.2°

ಒಂದು ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಇರುವ ಕೋನಗಳು = 360°

ಅಂದರೆ, ದುಂಡಾಗಿರುವ ಭೂಮಿಯ ಸುತ್ತಳತೆ ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡ್ರಿಯಾ ಮತ್ತು ಸಿಯಾನ್ ಊರುಗಳ ದೂರದ 360/7.2 = 50 ರಷ್ಟು ಇರಬೇಕು.

ಇನ್ನು, ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡ್ರಿಯಾ ಮತ್ತು ಸಿಯನ್ ಊರುಗಳ ನಡುವಿನ ದೂರ = 5000 ಸ್ಟೇಡಿಯಾ
(ಸ್ಟೇಡಿಯಾ/Stadia – ದೂರವನ್ನು ಅಳೆಯಲು ಎರತೊಸ್ತನೀಸ್ ಬಳಸಿದ ಅಳತೆಗೋಲು)

ಹಾಗಾಗಿ,  ಭೂಮಿಯ ಸುತ್ತಳತೆ = 50 x 5000 = 250000 ಸ್ಟೇಡಿಯಾ = 40,000 ಕಿಲೋ ಮೀಟರಗಳು
(1 ಸ್ಟೇಡಿಯಾ = 0.15 ಕಿ.ಮೀ.)

ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವಂತೆ, ಸುತ್ತಳತೆ = 3.142 x ದುಂಡಗಲ (Circumference = 3.142 x diameter)

ಹಾಗಾಗಿ, ಎರತೊಸ್ತನೀಸ್ ಎಣಿಕೆ ಹಾಕಿದ ಭೂಮಿಯ ದುಂಡಗಲ (diameter) = 40000/3.142 = 12730.7 ಕಿ.ಮೀ.

ಹೀಗೆ ಸುಮಾರು 2200 ವರುಶಗಳ ಹಿಂದೆ ಕೋನಗಳನ್ನು  ಬಳಸಿ ಎರತೋಸ್ತೇನಸ್ ಅಳೆದದ್ದು, ಹೊಸಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಉಪಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಕರಾರುವಕ್ಕಾಗಿ ಅಳೆಯಲಾದ ಭೂಮಿಯ ದುಂಡಗಲ 12,756 ಕಿಲೋ ಮೀಟರಗಳಿಗೆ ತುಂಬಾ ಹತ್ತಿರವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಅರಿಮೆಯ ’ಹಿರಿಮೆ’  ಮನದಟ್ಟಾಗುತ್ತದೆ.

(ಸೆಲೆ: heasarc.nasa.govhte.si.edu, en.wikipedia.org, emaze.com)

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail
Bookmark the permalink.

532 Comments

  1. Pingback: Free viagra samples

  2. Pingback: cialis 20

  3. Pingback: coupon for cialis

  4. Pingback: 50mg viagra

  5. Pingback: cheapest place to buy sildenafil without a prescription

  6. Pingback: online prescription cialis

  7. Pingback: naltrexone generic brand

  8. Pingback: is there a generic cialis available in the us

  9. Pingback: buy cialis online

  10. Pingback: hydroxychloroquine for sale

  11. Pingback: acetaminophen

  12. Pingback: generic viagra 100mg

  13. Pingback: viagra generic

  14. Pingback: ed medications

  15. Pingback: medicine for impotence

  16. Pingback: best ed pills

  17. Pingback: can you buy chloroquine over the counter

  18. Pingback: best online pharmacy

  19. Pingback: pharmacy online

  20. Pingback: Get cialis

  21. Pingback: vardenafil cost

  22. Pingback: levitra 10mg

  23. Pingback: vardenafil

  24. Pingback: best place to buy generic viagra online

  25. Pingback: cialis 20mg

  26. Pingback: viagra alternative

  27. Pingback: cialis online pharmacy

  28. Pingback: loans for bad credit

  29. Pingback: cheapest 50mg generic viagra

  30. Pingback: viagra overnight delivery

  31. Pingback: 5 mg cialis

  32. Pingback: buy hydroxychloroquine online

  33. Pingback: buying cialis online

  34. Pingback: generic viagra pills

  35. Pingback: viagra

  36. Pingback: buy viagra generic

  37. Pingback: generic cialis reviews webmd

  38. Pingback: generic viagra

  39. Pingback: sildenafil

  40. Pingback: cialis generic cialis

  41. Pingback: buy tadalafil online

  42. Pingback: viagra cheap

  43. Pingback: buy viagra online

  44. Pingback: viagra

  45. Pingback: canadian mail-order pharmacy

  46. Pingback: medications without a doctor's prescription

  47. Pingback: order viagra online

  48. Pingback: cheap generic viagra

  49. Pingback: viagra sans ordonnance en belgique

  50. Pingback: viagra price nz

  51. Pingback: tadalafil

  52. Pingback: cialis pro

  53. Pingback: buy medication without an rx

  54. Pingback: viagra professional online

  55. Pingback: ingredients in cialis

  56. Pingback: viagra for sale

  57. Pingback: how long for cialis to work

  58. Pingback: trusted online sites for viagra

  59. Pingback: buy tadalafil

  60. Pingback: viagra no doctor prescription

  61. Pingback: ed meds pills drugs

  62. Pingback: buy viagra

  63. Pingback: ED Pills

  64. Pingback: buy viagra pfizer

  65. Pingback: tadalafil

  66. Pingback: over the counter ed treatment

  67. Pingback: best ed pills

  68. Pingback: where can i buy viagra online safely

  69. Pingback: amoxicillin 500mg price canada

  70. Pingback: viagra 50 mg

  71. Pingback: payday loans no credit check instant approval

  72. Pingback: viagra blood pressure

  73. Pingback: buy cialis online with paypal

  74. Pingback: help writing grad school essay

  75. Pingback: cialis online

  76. Pingback: https://thesiswritinghelpsjj.com

  77. Pingback: is amlodipine besylate like viagra

  78. Pingback: customessaywriterbyz.com

  79. Pingback: phd dissertation writing service

  80. Pingback: college essays help

  81. Pingback: graduate school essay writing service

  82. Pingback: buy viagra online

  83. Pingback: research papers writing help

  84. Pingback: thesis editing services

  85. Pingback: write my paper for me cheap

  86. Pingback: generic viagra

  87. Pingback: canadian online pharmacy

  88. Pingback: buy Doxycyline

  89. Pingback: mens ed pills

  90. Pingback: cialis professional

  91. Pingback: cialis without a doctor prescription

  92. Pingback: what can i take to enhance cialis

  93. Pingback: buy generic 100mg viagra online

  94. Pingback: how much icariin equals viagra

  95. Pingback: viagra ingredients

  96. Pingback: generic viagra

  97. Pingback: viagra canada

  98. Pingback: canadian pharmacy

  99. Pingback: generic zithromax medicine

  100. Pingback: buy generic viagra

  101. Pingback: generic pills

  102. Pingback: wild viagra

  103. Pingback: cheap erectile dysfunction pills online

  104. Pingback: walmart pharmacy online

  105. Pingback: http://www.fjsh.cy.edu.tw/modedu/netlin ... illusa.com

  106. Pingback: cheap Valtrex

  107. Pingback: viagra from canada

  108. Pingback: canadian online pharmacies

  109. Pingback: fast viagra 3 5 days

  110. Pingback: viagra

  111. Pingback: canada drugs online

  112. Pingback: buy cheap viagra

  113. Pingback: buy viagra online

  114. Pingback: how much is viagra in south africa

  115. Pingback: antibiotic resistant gonorrhea

  116. Pingback: antibiotic amoxicillin

  117. Pingback: benadryl uk

  118. Pingback: viagra without a doctor prescription usa

  119. Pingback: cheap viagra

  120. Pingback: best place buy cialis without prescription

  121. Pingback: zithromax capsules

  122. Pingback: is viagra super active safe

  123. Pingback: prescription for amoxicillin

  124. Pingback: drugs without prescription

  125. Pingback: cheap viagra

  126. Pingback: buy cialis 20mg tablets

  127. Pingback: dapoxetine with cialis

  128. Pingback: cialis generic

  129. Pingback: generic cialis

  130. Pingback: cialis 20 mg best price

  131. Pingback: can you buy viagra online in canada

  132. Pingback: meds without a doctor prescription

  133. Pingback: bootleg cialis

  134. Pingback: viagra on ine

  135. Pingback: cheap sildenafil uk

  136. Pingback: viagra not generic

  137. Pingback: cheap generic viagra

  138. Pingback: generic cialis

  139. Pingback: buy viagra and get bonus cialis pills

  140. Pingback: yycerrgd

  141. Pingback: ed treatment drugs

  142. Pingback: ffmtoscm

  143. Pingback: ed pills

  144. Pingback: new ed drugs

  145. Pingback: where to buy kamagra in bangkok

  146. Pingback: when is the best time to take cialis 5mg

  147. Pingback: wat kost cialis 10 mg bij de apotheek

  148. Pingback: hoe gebruik ik viagra

  149. Pingback: what kills warbles ivermectin?

  150. Pingback: how much will generic viagra cost

  151. Pingback: how long before zithromax works

  152. Pingback: lasix 100 mg

  153. Pingback: viagra women effects

  154. Pingback: buy ciplox generic

  155. Pingback: zyvox price

  156. Pingback: buy cefixime

  157. Pingback: buy minocin online

  158. Pingback: cialis definizione

  159. Pingback: comprar cialis generico barato

  160. Pingback: cialis 5mg price walmart

  161. Pingback: buy viagra

  162. Pingback: fda warning list cialis

  163. Pingback: cheap cialis

  164. Pingback: farmacia online viagra

  165. Pingback: viagra gel

  166. Pingback: essay writing service australia

  167. Pingback: how to write a historical research paper

  168. Pingback: i need help writing my college essay

  169. Pingback: help me with my essay online

  170. Pingback: how to write a business essay

  171. Pingback: cheap generic drugs from india

  172. Pingback: best place to buy viagra online

  173. Pingback: buy amoxicillin 500 mg

  174. Pingback: buy furosemide 20 mg

  175. Pingback: price of viagra

  176. Pingback: azithromycin 3080

  177. Pingback: stromectol 3 mg price

  178. Pingback: ventolin capsule

  179. Pingback: cost of viagra

  180. Pingback: zithromax azithromycin

  181. Pingback: viagra without a doctor prescription

  182. Pingback: doxycycline for std

  183. Pingback: prednisolone en espaГ±ol

  184. Pingback: iui with clomid

  185. Pingback: priligy nerede satД±lД±r

  186. Pingback: diflucan oral suspension

  187. Pingback: classification of synthroid

  188. Pingback: buy essays online for college

  189. Pingback: ed pills online

  190. Pingback: writing a thesis outline

  191. Pingback: online essay service

  192. Pingback: help with dissertation writing

  193. Pingback: how to get zithromax over the counter

  194. Pingback: help in thesis writing

  195. Pingback: neurontin buy online

  196. Pingback: someone to write my essay

  197. Pingback: zithromax tablets

  198. Pingback: education dissertation topics

  199. Pingback: propecia testicular pain

  200. Pingback: professional college essay writers

  201. Pingback: buy papers for college

  202. Pingback: buy cialisonline

  203. Pingback: buy cialis without doctor prescription

  204. Pingback: india pharmacy without dr prescriptions

  205. Pingback: neurontin dizziness

  206. Pingback: metformin and surgery

  207. Pingback: generic paxil

  208. Pingback: india pharmacy drugs

  209. Pingback: plaquenil prices

  210. Pingback: buy erectile dysfunction pills online

  211. Pingback: reputable canadian mail order pharmacies

  212. Pingback: buying viagra online without prescription

  213. Pingback: cialis price comparison no prescription

  214. Pingback: clomid purchase

  215. Pingback: amoxicillin 500mg price canada

  216. Pingback: metformin 500 mg for sale

  217. Pingback: buy finasteride

  218. Pingback: finasteride price

  219. Pingback: pharmacy drug store

  220. Pingback: cialis for daily use

  221. Pingback: buying ed pills online

  222. Pingback: mens ed pills

  223. Pingback: can i buy lasix over the counter in australia

  224. Pingback: online pharmacy without a prescription

  225. Pingback: online pharmacy same day delivery

  226. Pingback: cialis online without prescription

  227. Pingback: order medicine online

  228. Pingback: canadian pharmacy victoza

  229. Pingback: buy cialis online

  230. Pingback: cialis 20 mg cost

  231. Pingback: inexpensive real cialis

  232. Pingback: real cialis

  233. Pingback: cialis soft tablet

  234. Pingback: buy cialis ebay

  235. Pingback: buy tadalafil tablets

  236. Pingback: buy viagra

  237. Pingback: retin a without prescription usa

  238. Pingback: where can i buy viagra in durban

  239. Pingback: canada viagra drugs

  240. Pingback: how to unsubscribe from tinder gold android

  241. Pingback: faxless payday loans st peters

  242. Pingback: main ingredient in viagra

  243. Pingback: lisinopril for sale uk

  244. Pingback: lisinopril 2018

  245. Pingback: buy philippines

  246. Pingback: free online dating sex

  247. Pingback: does medicare part d cover cialis

  248. Pingback: cialis l\'espresso

  249. Pingback: cialis review

  250. Pingback: cialis 5mg tablet

  251. Pingback: free online chatting dating site

  252. Pingback: 100 free dating canada

  253. Pingback: generic ativan buy

  254. Pingback: rx express pharmacy panama city fl

  255. Pingback: international pharmacies that ship to the usa

  256. Pingback: cialis 30 day trial

  257. Pingback: can i get cialis over the counter

  258. Pingback: buy cialis with paypal

  259. Pingback: generic cialis 20 mg tadalafil

  260. Pingback: free dating sites no email required

  261. Pingback: free speed dating dc

  262. Pingback: can i buy cialis online

  263. Pingback: buy cialis insurance

  264. Pingback: canada cialis online

  265. Pingback: disabled dating uk free

  266. Pingback: best drugs for ed

  267. Pingback: best online dating site for free

  268. Pingback: 100 free no credit card required dating sites

  269. Pingback: home remedies for ed

  270. Pingback: free dating sites in finland

  271. Pingback: how to get valtrex prescription

  272. Pingback: valtrex 2000 mg

  273. Pingback: canada discount pharmacy

  274. Pingback: medicine erectile dysfunction

  275. Pingback: ed treatment natural

  276. Pingback: buy generic 100mg viagra online

  277. Pingback: viagra from india

  278. Pingback: buy doxycycline online

  279. Pingback: single free dating sites without registering

  280. Pingback: 100 free granny dating

  281. Pingback: free phone dating line

  282. Pingback: best dating site in germany for free

  283. Pingback: best place to buy viagra online

  284. Pingback: dating game online free

  285. Pingback: pumps for ed

  286. Pingback: best pill for ed

  287. Pingback: what causes ed

  288. Pingback: stromectol 12mg

  289. Pingback: stromectol over the counter

  290. Pingback: priligy 60 mg price

  291. Pingback: plaquenil for psoriatic arthritis

  292. Pingback: plaquenil price in india

  293. Pingback: what is keto flu

  294. Pingback: keto diet side effects long term

  295. Pingback: keto cheese sauce

  296. Pingback: stromectol 6 mg dosage

  297. Pingback: stromectol online pharmacy

  298. Pingback: stromectol pill

  299. Pingback: stromectol nz

  300. Pingback: albuterol nebulizer machine

  301. Pingback: ed drugs

  302. Pingback: medication drugs

  303. Pingback: plaquenil hydroxychloroquine who manufactures

  304. Pingback: ed treatment pills

  305. Pingback: hydroxychloroquine prescription label

  306. Pingback: viagra 100mg price

  307. Pingback: best place to buy viagra online

  308. Pingback: best place to buy viagra online

  309. Pingback: cost of cialis without insurance

  310. Pingback: buy cialis online europe

  311. Pingback: hydroxychloroquine tab 200mg

  312. Pingback: cost of plaquenil

  313. Pingback: plaquenil 10 mg

  314. Pingback: is generic cialis safe

  315. Pingback: cialis and dapoxetine tabs in usa

  316. Pingback: cialis payment paypal

  317. Pingback: buy viagra online australia no prescription

  318. Pingback: hydroxychloroquine sulfate tablets 200mg

  319. Pingback: what does cialis look like

  320. Pingback: viagra for men price

  321. Pingback: when viagra doesnt work

  322. Pingback: canada pharmacy sarasota fl

  323. Pingback: canadian pharmacy vipps approved

  324. Pingback: viagra online overnight delivery

  325. Pingback: is sildenafil 20 mg the same as viagra?

  326. Pingback: viagra chep

  327. Pingback: zithromax online paypal

  328. Pingback: zithromax tablets for sale

  329. Pingback: 3d gay dating game

  330. Pingback: gay torture dating

  331. Pingback: best free gay dating site

  332. Pingback: buy zithromax online with mastercard

  333. Pingback: seriuos online gay dating

  334. Pingback: regcialist.com

  335. Pingback: reviews from men taking ivermectil

  336. Pingback: ivermectin 1

  337. Pingback: pump for ed

  338. Pingback: new treatments for ed

  339. Pingback: plaquenil tab 200mg cost

  340. Pingback: hydroxychloroquine 200mg tablets

  341. Pingback: cialis online mastercard

  342. Pingback: stromectol 875mg

  343. Pingback: buy cialis no prescription overnight

  344. Pingback: priligy benefits for heart

  345. Pingback: cialis no script

  346. Pingback: prednisone cream over the counter

  347. Pingback: amlodipine besylate 2.5mg tab

  348. Pingback: best time of day to take atorvastatin

  349. Pingback: fluoxetine davis

  350. Pingback: prilosec alternative

  351. Pingback: is quetiapine fumarate the same as seroquel

  352. Pingback: zoloft initial side effects

  353. Pingback: website for gay dating

  354. Pingback: gay prison dating

  355. Pingback: ed pills from canada

  356. Pingback: gay senior dating site

  357. Pingback: liryca

  358. Pingback: weight loss pills from canada

  359. Pingback: side effects for escitalopram

  360. Pingback: canadian approved online pharmacies

  361. Pingback: spontaneous ejaculation induced by duloxetine

  362. Pingback: top ten gay dating sites

  363. Pingback: gay snap dating

  364. Pingback: canadian generic viagra

  365. Pingback: dating gay lesbian

  366. Pingback: ivermectin purchase

  367. Pingback: does hydrochlorothiazide cause gout

  368. Pingback: pravachol vs lipitor

  369. Pingback: ivermectin 500ml

  370. Pingback: viagra pills

  371. Pingback: cheapest viagra

  372. Pingback: viagra pill

  373. Pingback: ed symptoms

  374. Pingback: ed meds online without prescription or membership

  375. Pingback: will deltasone treat bv

  376. Pingback: stromectol treats

  377. Pingback: where to buy cheap cialis

  378. Pingback: escitalopram twice a day best time of day

  379. Pingback: drug prices

  380. Pingback: cialis usa

  381. Pingback: how to order cialis

  382. Pingback: can you buy cialis online

  383. Pingback: stromectol 125 mg tablet

  384. Pingback: order cialis online in canada

  385. Pingback: generic viagra online canadian pharmacy

  386. Pingback: how does cymbalta make you feel

  387. Pingback: 1

  388. Pingback: viagra buy online

  389. Pingback: humans antimalaria prescription

  390. Pingback: sildenafil

  391. Pingback: how to buy generic cialis

  392. Pingback: cialis free trial

  393. Pingback: online pharmacy viagra

  394. Pingback: viagra soft tabs

  395. Pingback: 007 viagra

  396. Pingback: teva 3109 for tooth infection

  397. Pingback: is cialis covered by insurance

  398. Pingback: purchase viagra

  399. Pingback: buying clomid online

  400. Pingback: clomid generic name

  401. Pingback: viagra cheap

  402. Pingback: buy ivermectin uk

  403. Pingback: ivermectin rx

  404. Pingback: propecia skroutz

  405. Pingback: ivermectin 3

  406. Pingback: cialis mg

  407. Pingback: prednisone brand name canada

  408. Pingback: generic doxycycline

  409. Pingback: viagra generic

  410. Pingback: stromectol online without prescription

  411. Pingback: buy doxycycline for dogs

  412. Pingback: cialis 2.5 mg coupon

  413. Pingback: viagra prescription cost canada

  414. Pingback: ivermectin and covid

  415. Pingback: sildenafil india buy

  416. Pingback: buy black cialis

  417. Pingback: canadian cialis online

  418. Pingback: cialis cost in nz

  419. Pingback: ivermectin uses

  420. Pingback: supreme suppliers cialis

  421. Pingback: generic viagra 100mg india

  422. Pingback: is ivermectin safe for pregnant goats

  423. Pingback: tractor supply ivermectin pour on

  424. Pingback: ivermectin in covid

  425. Pingback: valley vet ivermectin

  426. Pingback: how to store zithramax liquid

  427. Pingback: get cialis

  428. Pingback: pfizerviagra

  429. Pingback: viagra pill how it works

  430. Pingback: where to buy generic viagra

  431. Pingback: cialis tadalafil tablets

  432. Pingback: cialis canada

  433. Pingback: prescription drugs without doctor approval

  434. Pingback: ed drugs over the counter

  435. Pingback: cost of zpack without insurance

  436. Pingback: cialis 20mg

  437. Pingback: buy viagra

  438. Pingback: buy viagra on amazon

  439. Pingback: natural treatment for ed

  440. Pingback: generic viagra without subscription walmart

  441. Pingback: how long does it take to get off lisinopril

  442. Pingback: sildenafil 20mg

  443. Pingback: generic viagra cost

  444. Pingback: dapoxetine in china

  445. Pingback: tamoxifen and antidepressants

  446. Pingback: nolvadex pills

  447. Pingback: tamoxifen depression

  448. Pingback: prednisone online australia

  449. Pingback: how to buy prednisone online

  450. Pingback: prednisone 5mg daily

  451. Pingback: ivermectin lice oral

  452. Pingback: ivermectin 400 mg brands

  453. Pingback: ivermectin 1 topical cream

  454. Pingback: generic z pack over the counter

  455. Pingback: buy prescription drugs from india

  456. Pingback: viagra sale

  457. Pingback: azithromycin otc

  458. Pingback: can you buy viagra vietnam

  459. Pingback: viagra otc

  460. Pingback: dog antibiotics without vet prescription

  461. Pingback: online prescription for ed meds

  462. Pingback: viagra non-prescription

  463. Pingback: mail order prednisone

  464. Pingback: prednisone uk over the counter

  465. Pingback: prednisone 5 mg

  466. Pingback: viagra without a doctor prescription walmart

  467. Pingback: online viagra

  468. Pingback: viagra men

  469. Pingback: generic ivermectin for humans

  470. Pingback: ivermectin generic cream

  471. Pingback: viagra meaning

  472. Pingback: amoxicillin sleep

  473. Pingback: order amoxil 500mg

  474. Pingback: lasix 100 mg online

  475. Pingback: buy viagra online without a prescription

  476. Pingback: 4000mg gabapentin

  477. Pingback: neurontin medicine

  478. Pingback: plaquenil for lupus

  479. Pingback: plaquenil brand

  480. Pingback: prednisone 10 tablet

  481. Pingback: women take viagra

  482. Pingback: 3131 avana

  483. Pingback: provigil 200mg

  484. Pingback: modafinil nootropic

  485. Pingback: ivermectin drug

  486. Pingback: ivermectin online

  487. Pingback: ventolin generic

  488. Pingback: cheap viagra

  489. Pingback: zithromax pills

  490. Pingback: azithromycin pills

  491. Pingback: viagra para mujeres

  492. Pingback: buy viagra over the counter in australia

  493. Pingback: cialis vs viagra

  494. Pingback: prednisone deltasone

  495. Pingback: albuterol buy online

  496. Pingback: viagra history

  497. Pingback: prescription for valtrex

  498. Pingback: valtrex generic over the counter

  499. Pingback: cost of valtrex canada

  500. Pingback: viagra pour homme

  501. Pingback: how much is valtrex generic

  502. Pingback: viagra for men

  503. Pingback: sildenafil over the counter

  504. Pingback: pfizer viagra

  505. Pingback: generic pills

  506. Pingback: generic drugs online

  507. Pingback: family sex simulator games

  508. Pingback: side effects of cialis 5mg

  509. Pingback: normal dosage of cialis

  510. Pingback: cialis dosage recommendations frequency

  511. Pingback: 20mg cialis side effects

  512. Pingback: sildenafil prices

  513. Pingback: buy viagra

  514. Pingback: hydroxychloroquine 900mg

  515. Pingback: plaquenil 200

  516. Pingback: plaquenil brand name cost

  517. Pingback: hims viagra

  518. Pingback: ivermectin oral

  519. Pingback: where to buy stromectol online

  520. Pingback: low price viagra

  521. Pingback: sildenafil citrate 50mg

  522. Pingback: plaquenil headache

  523. Pingback: buy stromectol canada

  524. Pingback: stromectol pill

  525. Pingback: stromectol where to buy

  526. Pingback: purchase cheap cialis

  527. Pingback: lisinopril and cialis

  528. Pingback: stromectol medicine

  529. Pingback: medicine for erectile

  530. Pingback: best medication for ed

  531. Pingback: cialis 40 mg

  532. Pingback: cialis generika

Comments are closed

  • ಹಂಚಿ

    facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail