ಭೂಮಿಯನ್ನು ಅಳೆದವರಾರು?

ದುಂಡಾಕಾರವಾಗಿರುವ ಭೂಮಿಯ ದುಂಡಗಲ (diameter) 12,756 ಕಿಲೋ ಮೀಟರಗಳು ಮತ್ತು ಅದರ ತೂಕ 5.97219 × 10‌‍24 ಕಿಲೋ ಗ್ರಾಂ. ಇಂತಹ ಸಾಲುಗಳನ್ನು ಓದಿದೊಡನೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಎರಡು ವಿಷಯಗಳು ಬೆರೆಗುಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ. ಮೊದಲನೆಯದು ಇಷ್ಟೊಂದು  ದೊಡ್ಡದಾದ ಅಂಕಿಗಳು ಮತ್ತು ಎರಡನೆಯದು ಅವುಗಳನ್ನು ಅಳೆದುದು ಹೇಗೆ?.

Image EM1
ಇನ್ನೊಂದು ಅಚ್ಚರಿಯ ವಿಷಯವೆಂದರೆ ಭೂಮಿಯ ದುಂಡಗಲವನ್ನು ಮೊಟ್ಟಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಅಳೆದದ್ದು ಸರಿಸುಮಾರು 2200 ವರುಶಗಳ ಹಿಂದೆ! ಬನ್ನಿ, ಅವರಾರು? ಹೇಗೆ ಅಳೆದರು? ಎಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ.
ಕ್ರಿ.ಪೂ. ಸುಮಾರು 200 ರಲ್ಲಿ ಈಜಿಪ್ಟಿನ ಎರತೊಸ್ತನೀಸ್ (Eratosthenes) ಎಂಬ ಗಣಿತದರಿಗ ಭೂಮಿಯ ದುಂಡಗಲವನ್ನು ಅಳೆದವರಲ್ಲಿ ಮೊದಲಿಗ. ಅದೂ ತನ್ನ ನಾಡಿನಲ್ಲೇ ಇದ್ದುಕೊಂಡು ಅರಿಮೆಯ ನೆರವಿನಿಂದ ಈ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿದಾತ.

ಎರತೊಸ್ತನೀಸ್‍ರಿಗೆ ತನ್ನ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಆಗುಹೋಗುಗಳು ತುಂಬಾ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿದಂತವು. ಬೇಸಿಗೆಯ ಒಂದು ಗೊತ್ತುಪಡಿಸಿದ ಹೊತ್ತಿನಂದು ಸಿಯನ್ ಊರಿನ ಬಾವಿಯ ಮೇಲೆ ಹಾದುಹೋಗುವ ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣಗಳು, ಆ ಬಾವಿಯ ನಟ್ಟನಡುವೆ ಬೀಳುತ್ತಿದ್ದುದು ಮತ್ತು ಅದೇ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಸುಮಾರು 750 ಕೀಲೋ ಮೀಟರಗಳಷ್ಟು ದೂರವಿರುವ ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡ್ರಿಯಾದ ಕಂಬವೊಂದರ ಮೇಲೆ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕಿನಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ನೆರಳು ನೇರವಾಗಿರದೇ ಒಂದು ಕೋನದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಿದ್ದುದು, ಎರತೋಸ್ತೇನಸ್ ರ ಕುತೂಹಲ ಕೆರಳಿಸಿದ್ದವು.

ಸೂರ್ಯನ ನೆಟ್ಟ ನೇರವಾದ ಕಿರಣಗಳು ಉಂಟುಮಾಡುವ ನೆರಳು ಸಿಯಾನ್ ಊರಿನಲ್ಲಿ ನೇರವಾಗಿ ಮತ್ತು ಅದೇ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡ್ರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೋನದಲ್ಲಿದ್ದದ್ದು, ನಮ್ಮ ಭೂಮಿ ಚಪ್ಪಟೆಯಾಗಿರದೇ ದುಂಡಾಗಿದೆ ಅನ್ನುವಂತ ವಿಷಯವನ್ನು ಎರತೊಸ್ತನೀಸ್‍ರಿಗೆ ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದವು. ಗಣಿತವನ್ನರಿತಿದ್ದ ಎರತೊಸ್ತನೀಸ್‍ರಿಗೆ ಇದನ್ನು ಬಳಸಿಯೇ ಭೂಮಿಯ  ಸುತ್ತಳತೆಯನ್ನು ಅಳೆಯುವ ಹೊಳಹು ಹೊಮ್ಮಿತು.

Image EM2ಸಿಯಾನ್ ಊರಿನ ಬಾವಿಯ ಮೇಲೆ ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣಗಳು ನೇರವಾಗಿ ಬೀಳುತ್ತಿದ್ದ ಹೊತ್ತಿಗೆ ತನ್ನೂರು ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡ್ರಿಯಾದಲ್ಲಿದ್ದ ಕಂಬದ ನೆರಳು ಬೀಳುತ್ತಿದ್ದ ಕೋನವನ್ನು ಎರತೋಸ್ತೇನಸ್ ಅಳೆದರು. ಕಂಬ ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ನೆರಳಿನ ಕೋನವು 7.2°  ಎಂದು ಗೊತ್ತಾಯಿತು.

ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡ್ರಿಯಾ ಮತ್ತು ಸಿಯನ್ ಊರುಗಳ ದೂರ ತಿಳಿದಿದ್ದ ಎರತೋಸ್ತೇನಸ್ ಗಣಿತದ ನಂಟುಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಭೂಮಿಯ ಸುತ್ತಳತೆ ಮತ್ತು ದುಂಡಗಲವನ್ನು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ಎಣಿಕೆಹಾಕಿದರು.

Image EM3ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡ್ರಿಯಾ ಕಂಬದ ನೆರಳಿನ ಕೋನ = 7.2°

ಒಂದು ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಇರುವ ಕೋನಗಳು = 360°

ಅಂದರೆ, ದುಂಡಾಗಿರುವ ಭೂಮಿಯ ಸುತ್ತಳತೆ ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡ್ರಿಯಾ ಮತ್ತು ಸಿಯಾನ್ ಊರುಗಳ ದೂರದ 360/7.2 = 50 ರಷ್ಟು ಇರಬೇಕು.

ಇನ್ನು, ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡ್ರಿಯಾ ಮತ್ತು ಸಿಯನ್ ಊರುಗಳ ನಡುವಿನ ದೂರ = 5000 ಸ್ಟೇಡಿಯಾ
(ಸ್ಟೇಡಿಯಾ/Stadia – ದೂರವನ್ನು ಅಳೆಯಲು ಎರತೊಸ್ತನೀಸ್ ಬಳಸಿದ ಅಳತೆಗೋಲು)

ಹಾಗಾಗಿ,  ಭೂಮಿಯ ಸುತ್ತಳತೆ = 50 x 5000 = 250000 ಸ್ಟೇಡಿಯಾ = 40,000 ಕಿಲೋ ಮೀಟರಗಳು
(1 ಸ್ಟೇಡಿಯಾ = 0.15 ಕಿ.ಮೀ.)

ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವಂತೆ, ಸುತ್ತಳತೆ = 3.142 x ದುಂಡಗಲ (Circumference = 3.142 x diameter)

ಹಾಗಾಗಿ, ಎರತೊಸ್ತನೀಸ್ ಎಣಿಕೆ ಹಾಕಿದ ಭೂಮಿಯ ದುಂಡಗಲ (diameter) = 40000/3.142 = 12730.7 ಕಿ.ಮೀ.

ಹೀಗೆ ಸುಮಾರು 2200 ವರುಶಗಳ ಹಿಂದೆ ಕೋನಗಳನ್ನು  ಬಳಸಿ ಎರತೋಸ್ತೇನಸ್ ಅಳೆದದ್ದು, ಹೊಸಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಉಪಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಕರಾರುವಕ್ಕಾಗಿ ಅಳೆಯಲಾದ ಭೂಮಿಯ ದುಂಡಗಲ 12,756 ಕಿಲೋ ಮೀಟರಗಳಿಗೆ ತುಂಬಾ ಹತ್ತಿರವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಅರಿಮೆಯ ’ಹಿರಿಮೆ’  ಮನದಟ್ಟಾಗುತ್ತದೆ.

(ಸೆಲೆ: heasarc.nasa.govhte.si.edu, en.wikipedia.org, emaze.com)

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail
Bookmark the permalink.

441 Comments

 1. Pingback: Free viagra samples

 2. Pingback: cialis 20

 3. Pingback: coupon for cialis

 4. Pingback: 50mg viagra

 5. Pingback: cheapest place to buy sildenafil without a prescription

 6. Pingback: online prescription cialis

 7. Pingback: naltrexone generic brand

 8. Pingback: is there a generic cialis available in the us

 9. Pingback: buy cialis online

 10. Pingback: hydroxychloroquine for sale

 11. Pingback: acetaminophen

 12. Pingback: generic viagra 100mg

 13. Pingback: viagra generic

 14. Pingback: ed medications

 15. Pingback: medicine for impotence

 16. Pingback: best ed pills

 17. Pingback: can you buy chloroquine over the counter

 18. Pingback: best online pharmacy

 19. Pingback: pharmacy online

 20. Pingback: Get cialis

 21. Pingback: vardenafil cost

 22. Pingback: levitra 10mg

 23. Pingback: vardenafil

 24. Pingback: best place to buy generic viagra online

 25. Pingback: cialis 20mg

 26. Pingback: viagra alternative

 27. Pingback: cialis online pharmacy

 28. Pingback: loans for bad credit

 29. Pingback: cheapest 50mg generic viagra

 30. Pingback: viagra overnight delivery

 31. Pingback: 5 mg cialis

 32. Pingback: buy hydroxychloroquine online

 33. Pingback: buying cialis online

 34. Pingback: generic viagra pills

 35. Pingback: viagra

 36. Pingback: buy viagra generic

 37. Pingback: generic cialis reviews webmd

 38. Pingback: generic viagra

 39. Pingback: sildenafil

 40. Pingback: cialis generic cialis

 41. Pingback: buy tadalafil online

 42. Pingback: viagra cheap

 43. Pingback: buy viagra online

 44. Pingback: viagra

 45. Pingback: canadian mail-order pharmacy

 46. Pingback: medications without a doctor's prescription

 47. Pingback: order viagra online

 48. Pingback: cheap generic viagra

 49. Pingback: viagra sans ordonnance en belgique

 50. Pingback: viagra price nz

 51. Pingback: tadalafil

 52. Pingback: cialis pro

 53. Pingback: buy medication without an rx

 54. Pingback: viagra professional online

 55. Pingback: ingredients in cialis

 56. Pingback: viagra for sale

 57. Pingback: how long for cialis to work

 58. Pingback: trusted online sites for viagra

 59. Pingback: buy tadalafil

 60. Pingback: viagra no doctor prescription

 61. Pingback: ed meds pills drugs

 62. Pingback: buy viagra

 63. Pingback: ED Pills

 64. Pingback: buy viagra pfizer

 65. Pingback: tadalafil

 66. Pingback: over the counter ed treatment

 67. Pingback: best ed pills

 68. Pingback: where can i buy viagra online safely

 69. Pingback: amoxicillin 500mg price canada

 70. Pingback: viagra 50 mg

 71. Pingback: payday loans no credit check instant approval

 72. Pingback: viagra blood pressure

 73. Pingback: buy cialis online with paypal

 74. Pingback: help writing grad school essay

 75. Pingback: cialis online

 76. Pingback: https://thesiswritinghelpsjj.com

 77. Pingback: is amlodipine besylate like viagra

 78. Pingback: customessaywriterbyz.com

 79. Pingback: phd dissertation writing service

 80. Pingback: college essays help

 81. Pingback: graduate school essay writing service

 82. Pingback: buy viagra online

 83. Pingback: research papers writing help

 84. Pingback: thesis editing services

 85. Pingback: write my paper for me cheap

 86. Pingback: generic viagra

 87. Pingback: canadian online pharmacy

 88. Pingback: buy Doxycyline

 89. Pingback: mens ed pills

 90. Pingback: cialis professional

 91. Pingback: cialis without a doctor prescription

 92. Pingback: what can i take to enhance cialis

 93. Pingback: buy generic 100mg viagra online

 94. Pingback: how much icariin equals viagra

 95. Pingback: viagra ingredients

 96. Pingback: generic viagra

 97. Pingback: viagra canada

 98. Pingback: canadian pharmacy

 99. Pingback: generic zithromax medicine

 100. Pingback: buy generic viagra

 101. Pingback: generic pills

 102. Pingback: wild viagra

 103. Pingback: cheap erectile dysfunction pills online

 104. Pingback: walmart pharmacy online

 105. Pingback: http://www.fjsh.cy.edu.tw/modedu/netlin ... illusa.com

 106. Pingback: cheap Valtrex

 107. Pingback: viagra from canada

 108. Pingback: canadian online pharmacies

 109. Pingback: fast viagra 3 5 days

 110. Pingback: viagra

 111. Pingback: canada drugs online

 112. Pingback: buy cheap viagra

 113. Pingback: buy viagra online

 114. Pingback: how much is viagra in south africa

 115. Pingback: antibiotic resistant gonorrhea

 116. Pingback: antibiotic amoxicillin

 117. Pingback: benadryl uk

 118. Pingback: viagra without a doctor prescription usa

 119. Pingback: cheap viagra

 120. Pingback: best place buy cialis without prescription

 121. Pingback: zithromax capsules

 122. Pingback: is viagra super active safe

 123. Pingback: prescription for amoxicillin

 124. Pingback: drugs without prescription

 125. Pingback: cheap viagra

 126. Pingback: buy cialis 20mg tablets

 127. Pingback: dapoxetine with cialis

 128. Pingback: cialis generic

 129. Pingback: generic cialis

 130. Pingback: cialis 20 mg best price

 131. Pingback: can you buy viagra online in canada

 132. Pingback: meds without a doctor prescription

 133. Pingback: bootleg cialis

 134. Pingback: viagra on ine

 135. Pingback: cheap sildenafil uk

 136. Pingback: viagra not generic

 137. Pingback: cheap generic viagra

 138. Pingback: generic cialis

 139. Pingback: buy viagra and get bonus cialis pills

 140. Pingback: yycerrgd

 141. Pingback: ed treatment drugs

 142. Pingback: ffmtoscm

 143. Pingback: ed pills

 144. Pingback: new ed drugs

 145. Pingback: where to buy kamagra in bangkok

 146. Pingback: when is the best time to take cialis 5mg

 147. Pingback: wat kost cialis 10 mg bij de apotheek

 148. Pingback: hoe gebruik ik viagra

 149. Pingback: what kills warbles ivermectin?

 150. Pingback: how much will generic viagra cost

 151. Pingback: how long before zithromax works

 152. Pingback: lasix 100 mg

 153. Pingback: viagra women effects

 154. Pingback: buy ciplox generic

 155. Pingback: zyvox price

 156. Pingback: buy cefixime

 157. Pingback: buy minocin online

 158. Pingback: cialis definizione

 159. Pingback: comprar cialis generico barato

 160. Pingback: cialis 5mg price walmart

 161. Pingback: buy viagra

 162. Pingback: fda warning list cialis

 163. Pingback: cheap cialis

 164. Pingback: farmacia online viagra

 165. Pingback: viagra gel

 166. Pingback: essay writing service australia

 167. Pingback: how to write a historical research paper

 168. Pingback: i need help writing my college essay

 169. Pingback: help me with my essay online

 170. Pingback: how to write a business essay

 171. Pingback: cheap generic drugs from india

 172. Pingback: best place to buy viagra online

 173. Pingback: buy amoxicillin 500 mg

 174. Pingback: buy furosemide 20 mg

 175. Pingback: price of viagra

 176. Pingback: azithromycin 3080

 177. Pingback: stromectol 3 mg price

 178. Pingback: ventolin capsule

 179. Pingback: cost of viagra

 180. Pingback: zithromax azithromycin

 181. Pingback: viagra without a doctor prescription

 182. Pingback: doxycycline for std

 183. Pingback: prednisolone en espaГ±ol

 184. Pingback: iui with clomid

 185. Pingback: priligy nerede satД±lД±r

 186. Pingback: diflucan oral suspension

 187. Pingback: classification of synthroid

 188. Pingback: buy essays online for college

 189. Pingback: ed pills online

 190. Pingback: writing a thesis outline

 191. Pingback: online essay service

 192. Pingback: help with dissertation writing

 193. Pingback: how to get zithromax over the counter

 194. Pingback: help in thesis writing

 195. Pingback: neurontin buy online

 196. Pingback: someone to write my essay

 197. Pingback: zithromax tablets

 198. Pingback: education dissertation topics

 199. Pingback: propecia testicular pain

 200. Pingback: professional college essay writers

 201. Pingback: buy papers for college

 202. Pingback: buy cialisonline

 203. Pingback: buy cialis without doctor prescription

 204. Pingback: india pharmacy without dr prescriptions

 205. Pingback: neurontin dizziness

 206. Pingback: metformin and surgery

 207. Pingback: generic paxil

 208. Pingback: india pharmacy drugs

 209. Pingback: plaquenil prices

 210. Pingback: buy erectile dysfunction pills online

 211. Pingback: reputable canadian mail order pharmacies

 212. Pingback: buying viagra online without prescription

 213. Pingback: cialis price comparison no prescription

 214. Pingback: clomid purchase

 215. Pingback: amoxicillin 500mg price canada

 216. Pingback: metformin 500 mg for sale

 217. Pingback: buy finasteride

 218. Pingback: finasteride price

 219. Pingback: pharmacy drug store

 220. Pingback: cialis for daily use

 221. Pingback: buying ed pills online

 222. Pingback: mens ed pills

 223. Pingback: can i buy lasix over the counter in australia

 224. Pingback: online pharmacy without a prescription

 225. Pingback: online pharmacy same day delivery

 226. Pingback: cialis online without prescription

 227. Pingback: order medicine online

 228. Pingback: canadian pharmacy victoza

 229. Pingback: buy cialis online

 230. Pingback: cialis 20 mg cost

 231. Pingback: inexpensive real cialis

 232. Pingback: real cialis

 233. Pingback: cialis soft tablet

 234. Pingback: buy cialis ebay

 235. Pingback: buy tadalafil tablets

 236. Pingback: buy viagra

 237. Pingback: retin a without prescription usa

 238. Pingback: where can i buy viagra in durban

 239. Pingback: canada viagra drugs

 240. Pingback: how to unsubscribe from tinder gold android

 241. Pingback: faxless payday loans st peters

 242. Pingback: main ingredient in viagra

 243. Pingback: lisinopril for sale uk

 244. Pingback: lisinopril 2018

 245. Pingback: buy philippines

 246. Pingback: free online dating sex

 247. Pingback: does medicare part d cover cialis

 248. Pingback: cialis l\'espresso

 249. Pingback: cialis review

 250. Pingback: cialis 5mg tablet

 251. Pingback: free online chatting dating site

 252. Pingback: 100 free dating canada

 253. Pingback: generic ativan buy

 254. Pingback: rx express pharmacy panama city fl

 255. Pingback: international pharmacies that ship to the usa

 256. Pingback: cialis 30 day trial

 257. Pingback: can i get cialis over the counter

 258. Pingback: buy cialis with paypal

 259. Pingback: generic cialis 20 mg tadalafil

 260. Pingback: free dating sites no email required

 261. Pingback: free speed dating dc

 262. Pingback: can i buy cialis online

 263. Pingback: buy cialis insurance

 264. Pingback: canada cialis online

 265. Pingback: disabled dating uk free

 266. Pingback: best drugs for ed

 267. Pingback: best online dating site for free

 268. Pingback: 100 free no credit card required dating sites

 269. Pingback: home remedies for ed

 270. Pingback: free dating sites in finland

 271. Pingback: how to get valtrex prescription

 272. Pingback: valtrex 2000 mg

 273. Pingback: canada discount pharmacy

 274. Pingback: medicine erectile dysfunction

 275. Pingback: ed treatment natural

 276. Pingback: buy generic 100mg viagra online

 277. Pingback: viagra from india

 278. Pingback: buy doxycycline online

 279. Pingback: single free dating sites without registering

 280. Pingback: 100 free granny dating

 281. Pingback: free phone dating line

 282. Pingback: best dating site in germany for free

 283. Pingback: best place to buy viagra online

 284. Pingback: dating game online free

 285. Pingback: pumps for ed

 286. Pingback: best pill for ed

 287. Pingback: what causes ed

 288. Pingback: stromectol 12mg

 289. Pingback: stromectol over the counter

 290. Pingback: priligy 60 mg price

 291. Pingback: plaquenil for psoriatic arthritis

 292. Pingback: plaquenil price in india

 293. Pingback: what is keto flu

 294. Pingback: keto diet side effects long term

 295. Pingback: keto cheese sauce

 296. Pingback: stromectol 6 mg dosage

 297. Pingback: stromectol online pharmacy

 298. Pingback: stromectol pill

 299. Pingback: stromectol nz

 300. Pingback: albuterol nebulizer machine

 301. Pingback: ed drugs

 302. Pingback: medication drugs

 303. Pingback: plaquenil hydroxychloroquine who manufactures

 304. Pingback: ed treatment pills

 305. Pingback: hydroxychloroquine prescription label

 306. Pingback: viagra 100mg price

 307. Pingback: best place to buy viagra online

 308. Pingback: best place to buy viagra online

 309. Pingback: cost of cialis without insurance

 310. Pingback: buy cialis online europe

 311. Pingback: hydroxychloroquine tab 200mg

 312. Pingback: cost of plaquenil

 313. Pingback: plaquenil 10 mg

 314. Pingback: is generic cialis safe

 315. Pingback: cialis and dapoxetine tabs in usa

 316. Pingback: cialis payment paypal

 317. Pingback: buy viagra online australia no prescription

 318. Pingback: hydroxychloroquine sulfate tablets 200mg

 319. Pingback: what does cialis look like

 320. Pingback: viagra for men price

 321. Pingback: when viagra doesnt work

 322. Pingback: canada pharmacy sarasota fl

 323. Pingback: canadian pharmacy vipps approved

 324. Pingback: viagra online overnight delivery

 325. Pingback: is sildenafil 20 mg the same as viagra?

 326. Pingback: viagra chep

 327. Pingback: zithromax online paypal

 328. Pingback: zithromax tablets for sale

 329. Pingback: 3d gay dating game

 330. Pingback: gay torture dating

 331. Pingback: best free gay dating site

 332. Pingback: buy zithromax online with mastercard

 333. Pingback: seriuos online gay dating

 334. Pingback: regcialist.com

 335. Pingback: reviews from men taking ivermectil

 336. Pingback: ivermectin 1

 337. Pingback: pump for ed

 338. Pingback: new treatments for ed

 339. Pingback: plaquenil tab 200mg cost

 340. Pingback: hydroxychloroquine 200mg tablets

 341. Pingback: cialis online mastercard

 342. Pingback: stromectol 875mg

 343. Pingback: buy cialis no prescription overnight

 344. Pingback: priligy benefits for heart

 345. Pingback: cialis no script

 346. Pingback: prednisone cream over the counter

 347. Pingback: amlodipine besylate 2.5mg tab

 348. Pingback: best time of day to take atorvastatin

 349. Pingback: fluoxetine davis

 350. Pingback: prilosec alternative

 351. Pingback: is quetiapine fumarate the same as seroquel

 352. Pingback: zoloft initial side effects

 353. Pingback: website for gay dating

 354. Pingback: gay prison dating

 355. Pingback: ed pills from canada

 356. Pingback: gay senior dating site

 357. Pingback: liryca

 358. Pingback: weight loss pills from canada

 359. Pingback: side effects for escitalopram

 360. Pingback: canadian approved online pharmacies

 361. Pingback: spontaneous ejaculation induced by duloxetine

 362. Pingback: top ten gay dating sites

 363. Pingback: gay snap dating

 364. Pingback: canadian generic viagra

 365. Pingback: dating gay lesbian

 366. Pingback: ivermectin purchase

 367. Pingback: does hydrochlorothiazide cause gout

 368. Pingback: pravachol vs lipitor

 369. Pingback: ivermectin 500ml

 370. Pingback: viagra pills

 371. Pingback: cheapest viagra

 372. Pingback: viagra pill

 373. Pingback: ed symptoms

 374. Pingback: ed meds online without prescription or membership

 375. Pingback: will deltasone treat bv

 376. Pingback: stromectol treats

 377. Pingback: where to buy cheap cialis

 378. Pingback: escitalopram twice a day best time of day

 379. Pingback: drug prices

 380. Pingback: cialis usa

 381. Pingback: how to order cialis

 382. Pingback: can you buy cialis online

 383. Pingback: stromectol 125 mg tablet

 384. Pingback: order cialis online in canada

 385. Pingback: generic viagra online canadian pharmacy

 386. Pingback: how does cymbalta make you feel

 387. Pingback: 1

 388. Pingback: viagra buy online

 389. Pingback: humans antimalaria prescription

 390. Pingback: sildenafil

 391. Pingback: how to buy generic cialis

 392. Pingback: cialis free trial

 393. Pingback: online pharmacy viagra

 394. Pingback: viagra soft tabs

 395. Pingback: 007 viagra

 396. Pingback: teva 3109 for tooth infection

 397. Pingback: is cialis covered by insurance

 398. Pingback: purchase viagra

 399. Pingback: buying clomid online

 400. Pingback: clomid generic name

 401. Pingback: viagra cheap

 402. Pingback: buy ivermectin uk

 403. Pingback: ivermectin rx

 404. Pingback: propecia skroutz

 405. Pingback: ivermectin 3

 406. Pingback: cialis mg

 407. Pingback: prednisone brand name canada

 408. Pingback: generic doxycycline

 409. Pingback: viagra generic

 410. Pingback: stromectol online without prescription

 411. Pingback: buy doxycycline for dogs

 412. Pingback: cialis 2.5 mg coupon

 413. Pingback: viagra prescription cost canada

 414. Pingback: ivermectin and covid

 415. Pingback: sildenafil india buy

 416. Pingback: buy black cialis

 417. Pingback: canadian cialis online

 418. Pingback: cialis cost in nz

 419. Pingback: ivermectin uses

 420. Pingback: supreme suppliers cialis

 421. Pingback: generic viagra 100mg india

 422. Pingback: is ivermectin safe for pregnant goats

 423. Pingback: tractor supply ivermectin pour on

 424. Pingback: ivermectin in covid

 425. Pingback: valley vet ivermectin

 426. Pingback: how to store zithramax liquid

 427. Pingback: get cialis

 428. Pingback: pfizerviagra

 429. Pingback: viagra pill how it works

 430. Pingback: where to buy generic viagra

 431. Pingback: cialis tadalafil tablets

 432. Pingback: cialis canada

 433. Pingback: prescription drugs without doctor approval

 434. Pingback: ed drugs over the counter

 435. Pingback: cost of zpack without insurance

 436. Pingback: cialis 20mg

 437. Pingback: buy viagra

 438. Pingback: buy viagra on amazon

 439. Pingback: natural treatment for ed

 440. Pingback: generic viagra without subscription walmart

 441. Pingback: how long does it take to get off lisinopril

Comments are closed

 • ಹಂಚಿ

  facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail