ಚುಟುಕು ಯಂತ್ರಗಳಿಗೆ ಈ ಬಾರಿಯ ನೊಬೆಲ್

ಯಂತ್ರಗಳನ್ನು ಯಾರು ಬಳಸುವುದಿಲ್ಲ ಹೇಳಿ? ಕಾರು, ಬಸ್ಸು, ವಿಮಾನದಂತಹ ಸಾಗಾಣಿಕೆಯ ಯಂತ್ರಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ಗ್ರ್ಯಾಂಡರ್, ಪಂಪ್, ಹೊಲಿಗೆ ಯಂತ್ರ ಹೀಗೆ ದೈನಂದಿನ ಹಲವು ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ನಾವಿಂದು ಯಂತ್ರಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಹಿಂದೊಮ್ಮೆ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ಮೈ ಕಸುವನ್ನೇ ನೆಚ್ಚಿಕೊಂಡಿದ್ದ ನಾವು, ಇಂದು ಯಂತ್ರಗಳ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಹೊರೆಯನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದೇವೆ.

ಈಗೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ, ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡ ಯಂತ್ರ ಯಾವುದು? ಹಡಗು, ವಿಮಾನ, ರಾಕೆಟ್ ಹೀಗೆ ಹಲವು ಉತ್ತರಗಳು ಬರಬಹುದು. ಹಾಗಿದ್ದರೆ ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಚಿಕ್ಕ ಯಂತ್ರ ಯಾವುದು? ಮೊಬೈಲ್. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಚಿಕ್ಕದು? ಕೈ ಗಡಿಯಾರ. ಹಾಗಾದರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಚಿಕ್ಕದು? ಇನ್ನೂ ಚಿಕ್ಕದು? ಹೀಗೆ ಕೇಳುತ್ತಾ ಹೊರಟರೆ ಕೊನೆ ಎಲ್ಲಿ? ಆದರೆ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಲೇ, ಅಂತಹ ಕಿರಿದಾದ, ಚುಟುಕಾದ ಯಂತ್ರಗಳನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತಾ ತೋರಿಸಿರುವ ಅರಿಗರ ತಂಡಕ್ಕೆ ಈ ವರುಶದ ನೊಬೆಲ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ದೊರೆತಿದೆ. ಅವರು ಮಾಡಿದ ಚುಟುಕು ಯಂತ್ರಗಳ ಹೆಸರು ಮೊಲಿಕ್ಯುಲಾರ್ ಮಶೀನ್ಸ್ (Molecular Machines) ಅಂದರೆ ಅಣುಕೂಟಗಳ ಯಂತ್ರಗಳು. ಯಾವ ಯಂತ್ರಗಳಿವು? ಏನಿವುಗಳ ಉಪಯೋಗ? ಮುಂತಾದ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ ಬನ್ನಿ.

ಮೊಲಿಕ್ಯುಲಾರ್ ಮಶೀನ್ಸ್  (Molecular Machine) ಅಂದರೇನು?:

’ಮೊಲಿಕ್ಯುಲಾರ್ ಮಶೀನ್’ ಪದದಲ್ಲಿರುವ ಎರಡು ಪದಗಳನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆಯಾಗಿ ಮೊದಲು ನೋಡೋಣ,

ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವಂತೆ ವಸ್ತುಗಳು ಕಿರಿದಾದ ಘಟಕಗಳಾದ ಅಣುಗಳಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತವೆ. ಈ ಅಣುಗಳು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಕಲೆತು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ರಚನೆಯೊಂದನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸುತ್ತವೆ. ಈ ರಚನೆಗಳನ್ನು ’ಮೊಲಿಕ್ಯುಲ್’ (Molecule) ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಮೊಲಿಕ್ಯುಲ್ (Molecule) ಎರಡು ಇಲ್ಲವೇ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಅಣುಗಳಿಂದ ಕೂಡಿರುತ್ತದೆ. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮೊಲಿಕ್ಯುಲ್‍ನ್ನು ಅಣುಕೂಟ ಎಂದು ಕರೆಯಬಹುದು.

Molicul

ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಎರಡು ವಿಷಯಗಳೆಂದರೆ, ಅಣುವಿನ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮಾತನಾಡುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ತುಂಬಾನೇ ಕಿರಿದಾದ ರಚನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಅನ್ನುವುದು ಒಂದು ಮತ್ತು ಜೀವಿಗಳು, ವಸ್ತುಗಳು ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲಿ ಅಡಕವಾಗಿರುವ ರಚನೆಯೊಂದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಅನ್ನುವುದು ಇನ್ನೊಂದು.

ಇನ್ನು, ಎರಡನೆಯ ಪದ ಮಶೀನ್ ಇಲ್ಲವೇ ಯಂತ್ರ. ಮೈ ಶಕ್ತಿ, ರಾಸಾಯನಿಕ ಶಕ್ತಿ, ಮಿಂಚಿನ, ಗಾಳಿಯ ಶಕ್ತಿ ಹೀಗೆ ಯಾವುದಾದರೊಂದು ಬಗೆಯ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು, ಗೊತ್ತುಪಡಿಸಿದ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲವೇ ಚಟುವಟಿಕೆಯೊಂದನ್ನು ಮಾಡುವ ಸಲಕರಣೆಯನ್ನು ಯಂತ್ರ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಕಾರು ಉರುವಲಿನ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಸಾಗಾಣಿಕೆಯ ಚಟುವಟುಕೆಯೊಂದನ್ನು ಮಾಡಬಲ್ಲ ಯಂತ್ರವಾಗಿದೆ. ಹಾಗೆನೇ ಹೊಲಿಗೆ ಯಂತ್ರ ಕರೆಂಟ್ ಇಲ್ಲವೇ ಕಾಲಿನ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಹೊಲಿಯುವ ಸೂಜಿಯನ್ನು ಮೇಲೆ ಕೆಳಗೆ ಆಡಿಸುವ ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನಾಗಿ ಬದಲಾಯಿಸುವ ಯಂತ್ರವಾಗಿದೆ.

ಈಗ ’ಮೊಲಿಕ್ಯುಲಾರ್ ಮಶಿನ್’ ಎಂಬ ಎರಡು ಪದಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸಿದಾಗ ಅದರ ಹುರುಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ತಿಳಿಯಬಹುದು. ವಸ್ತುಗಳಲ್ಲಿನ ಕಿರು ರಚನೆಯಾದ ಅಣುಕೂಟಗಳನ್ನು ಒಂದು ಗೊತ್ತುಪಡಿಸಿದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಂದಿಸಿಕೊಂಡು, ಗೊತ್ತುಪಡಿಸಿದ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡುವ ಯಂತ್ರಗಳೇ ಮೊಲಿಕ್ಯುಲಾರ್ ಮಶಿನ್ಸ್ ಇಲ್ಲವೇ ಅಣುಕೂಟಗಳ ಯಂತ್ರಗಳು.

ಇನ್ನೂ ತಿಳಿಯಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕೆಂದರೆ ಇಂಜಿನ್ನು, ಗಾಲಿ, ಅಡಿಗಟ್ಟು (chassis) ಮುಂತಾದ ರಚನೆಗಳನ್ನು, ಗೊತ್ತುಪಡಿಸಿದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಂದಿಸಿಕೊಂಡು, ನಮ್ಮ ಓಡಾಟಕ್ಕೆ ನೆರವಾಗುವ ’ಕಾರು’ ಎಂಬ ಯಂತ್ರ ಹೇಗಿದೆಯೋ ಹಾಗೆ ವಸ್ತುವಿನಲ್ಲಿನ ಕಿರಿದಾದ ಅಣುಕೂಟಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಯಂತ್ರವೊಂದನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡಿದರೆ ಅದೇ ’ಮೊಲಿಕ್ಯುಲಾರ್ ಮಶೀನ್’ ಆಗುತ್ತದೆ. ಇದರ ಅಳತೆಯನ್ನು ಹೋಲಿಸಿ ಹೇಳಬೇಕೆಂದರೆ, ನಮ್ಮ ಕೂದಲ ಎಳೆಯೊಂದರ ಸುಮಾರು 1000 ಪಟ್ಟು ಚಿಕ್ಕ ಅಳತೆಯದು!

ಮೊಲಿಕ್ಯುಲಾರ್ ಮಶೀನ್ಸ್ (Molecular Machines) ಹೊಸದೇ?:
ಹಾಗೇ ನೋಡಿದರೆ ನಮ್ಮ ಮಯ್ಯಲ್ಲೇ ಸಾವಿರಾರು ಮೊಲಿಕ್ಯುಲಾರ್ ಮಶೀನ್‍ಗಳಿವೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಹಲವು ಪ್ರೋಟಿನ್ ರಚನೆಗಳು ಒಗ್ಗೂಡಿ ನಮ್ಮ ಮಯ್ಯ ರಚನೆಯ ಅಡಿಪಾಯವಾಗಿರುವ ಜೀವಕೋಶಗಳಲ್ಲಿ ಅಡಕಗಳನ್ನು ಒಂದೆಡೆಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ ಸಾಗಿಸುವ ಯಂತ್ರಗಳಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ರಚನೆಗಳು ರಕ್ತ, ಉಸಿರ್ಗಾಳಿ ಸಾಗಾಣಿಕೆಯ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಮೊಲಿಕ್ಯುಲಾರ್ ಮಶೀನ್ ಗಳೆಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಚುಟುಕು ಯಂತ್ರಗಳು ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಕಾಣಸಿಗುತ್ತವೆ.

ಆದರೆ ಈ ಯಂತ್ರಗಳು ನಮಗೆ ಬೇಕಿರುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಲಾರವು, ತಮಗೆ ಗೊತ್ತುಪಡಿಸಿದ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಕೆಲಸವನ್ನಷ್ಟೇ ಅವು ಮಾಡಬಲ್ಲವು. ನಮಗೆ ಬೇಕಾದ, ನಾವು ಗೊತ್ತುಪಡಿಸಿದ ಕೆಲಸವನ್ನೇ ಮಾಡಬಲ್ಲ ಯಂತ್ರಗಳು ಬೇಕಿದ್ದರೆ, ನಾವೇ ಅಂತಹ ಚುಟುಕು ಯಂತ್ರಗಳನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುವುಂತೆ ಆಗಬೇಕು. ಇದೇ ಮೊಲಿಕ್ಯುಲಾರ್ ಮಶೀನ್ ಕುರಿತಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮುಂದಿರುವ ಸವಾಲು.

ಮೊಲಿಕ್ಯುಲಾರ್ ಮಶೀನ್ಸ್  (Molecular Machine) ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ?:
ಈ ಮೇಲೆ ತಿಳಿದುಕೊಂಡಂತೆ, ಮೊಲಿಕ್ಯುಲಾರ್ ಮಶೀನ್ ತುಂಬಾನೇ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರುವುದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಕೈಯಿಂದಾಗಲಿ ಇಲ್ಲವೇ ನಾವು ಕಟ್ಟಿರುವ ಇನ್ನೊಂದು ಯಂತ್ರದಿಂದಾಗಲಿ ತಯಾರಿ ಮಾಡಲು ಆಗದು. ಹಾಗಿದ್ದರೆ ಈ ಚುಟುಕು ಅಣುಕೂಟ ಯಂತ್ರಗಳ ಕಟ್ಟಣೆಯ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ? ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಗೆಲುವು ಕಂಡವರೇ ಈ ಬಾರಿಯ ನೊಬೆಲ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದ ಅರಿಗರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾದ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ದೇಶದ ಜೀನ್-ಪಿರ್ ಸಾವೆಜ್ (Jean-Pierre Sauvage). 1983 ರಲ್ಲಿ ಇವರು ತಾಮ್ರದ ಗುಣವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಅಣುಕೂಟದ ಸರಪಳಿಯೊಂದನ್ನು ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿದರು. ಈ ಕಟ್ಟಣೆಯ ಹಂತಗಳನ್ನು ಕೆಳಗಿನ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ.

Molicular_Machine_1

ಎರಡು ಅಣುಕೂಟಗಳು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಕೊಂಡಿಯಾಗಲು ತಾಮ್ರದ ಹುರುಪಿಯನ್ನು (copper ion) ಸಾವೆಜ್ ಬಳಸಿಕೊಂಡರು. ತಾಮ್ರದ ಹುರುಪಿಯೆಡೆಗೆ ಎರಡು ಅಣುಕೂಟಗಳನ್ನು ತಂದಾಗ, ಅವು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಸೆಳೆಯಲ್ಪಟ್ಟು ಉಂಗುರದ ಆಕಾರದಂತೆ ಕೊಂಡಿಯಾದವು. ಇಂತಹ ಹಲವು ಉಂಗುರುಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿದರೆ ಉಂಗುರದ ಸರಪಳಿಯೊಂದನ್ನು ಆಗ ಮಾಡಬಹುದಾಯಿತು. (ಕಾರಿನ ಕಟ್ಟಣೆಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಗಾಲಿಯಂತಹ ರಚನೆ ಈಗ ತಯಾರಾಯಿತು ಅನ್ನಬಹುದು)

1991 ನೇ ಇಸ್ವಿಯಲ್ಲಿ ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ಉಂಟಾಯಿತು. ಈ ಮೈಲಿಗಲ್ಲನ್ನು ನೆಟ್ಟವರೇ ಈ ಬಾರಿಯ ನೊಬೆಲ್ ಪಡೆದವರಲ್ಲಿ ಎರಡನೆಯವರಾದ ಸ್ಕಾಟ್‍ಲೆಂಡಿನ ಜೇಮ್ಸ್ ಪ್ರೇಸರ್ ಸ್ಟೊಡಾರ್ಟ್ (James Fraser Stoddart). ಅಣುಕೂಟಗಳ ಉಂಗುರಾಕಾರದ ಸರಪಳಿಯನ್ನು ಒಂದು ತಿರುಗೋಲಿನ (axle) ರಚನೆಯಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ಸಾಗುವಂತೆ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಸ್ಟೊಡಾರ್ಟ್ ಗೆಲುವು ಕಂಡರು.

ಕಾವು ನೀಡಿದಾಗ ಅಣುಕೂಟಗಳು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆಯುತ್ತವೆ. ಹೀಗೆ ಹೊಡೆಯುವ ಡಿಕ್ಕಿಯನ್ನು ಒಂದು ಗೊತ್ತುಪಡಿಸಿದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಉಂಟುಮಾಡುವಂತಾದರೆ ತಿರುಗೋಲಿನಲ್ಲಿ ಸಾಗಬಲ್ಲ ಅಣುಕೂಟಗಳ ರಚನೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದೆಂದು ಸ್ಟೊಡಾರ್ಟ್ ತೋರಿಸಿದರು. (ಕಾರಿನ ಕಟ್ಟಣೆಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಗಾಲಿಗಳು ತಿರುಗೋಲಿನಲ್ಲಿ ಸಾಗುವಂತಹ ರಚನೆ ಈಗ ತಯಾರಾಯಿತು ಅನ್ನಬಹುದು). ಇಂತಹ ರಚನೆಯೊಂದನ್ನು ಕೆಳಗಿನ ಓಡುಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು.fig_ke_16_molecularelevator1999 ರಲ್ಲಿ ನೆದರ್ ಲ್ಯಾಂಡಿನ ಬರ್ನಾರ್ಡ್ ಎಲ್ ಫೆರಿಂಗಾ (Bernard L. Feringa) ಎಂಬುವವರು ಮೇಲಿನ ಎರಡು ಮೈಲಿಗಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು, ಜಗತ್ತಿನ ಮೊಟ್ಟಮೊದಲ ಅಣುಕೂಟಗಳ ಕಿರುಕಾರೊಂದನ್ನು ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿದರು. ಈ ಸಾಧನೆಗಾಗಿ ಮೇಲಿನ ಇಬ್ಬರು ಅರಿಗರ ಜತೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಬಾರಿಯ ನೊಬೆಲ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಫೆರಿಂಗಾ ಅವರಿಗೆ ಸಂದಿದೆ. ಫೆರಿಂಗಾ ಅವರು ಮುಂದಿಟ್ಟ ಅಣುಕೂಟಗಳು ಕಲೆತುಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಮಾಡುವ ಬಗೆಯನ್ನು ಕೆಳಗಿನ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು.

Molicular_Machine_3

ಈ ಬಗೆಯಲ್ಲಿ ಹಲವು ಅಣುಕೂಟಗಳನ್ನು ಕಲೆಯುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಹೋದರೆ, ಅಣುಕೂಟಗಳ ಕಿರುಕಾರೊಂದನ್ನೇ ಮಾಡಬಹುದೆಂದು ಫೆರಿಂಗಾ ತೋರಿಸಿದರು. ಈ ಕಿರುಕಾರಿನ (nanocar) ತೋರುಚಿತ್ರವನ್ನು ಕೆಳಗೆ ನೋಡಬಹುದು.

nanocar_Feringa

ಹೀಗೆ ಮೂವರು ಅರಿಗರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅಣುಕೂಟಗಳ ಯಂತ್ರಗಳನ್ನು ಅಂದರೆ ಮೊಲಿಕ್ಯುಲಾರ್ ಮಶೀನ್‍ಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದಾದ ಬಗೆಯನ್ನು ತೋರಿಸಿದ್ದು, ಇದಕ್ಕಾಗಿ 2016 ನೇ ಸಾಲಿನ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಕವಲಿನ ನೊಬೆಲ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಈ ಮೂವರಿಗೂ ಒಟ್ಟಾಗಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

Nobel_luerates

ಈ ಚುಟುಕು ಯಂತ್ರಗಳ ಉಪಯೋಗವೇನು?:

ಕಡುಕಿರಿದಾದ ಯಂತ್ರಗಳನ್ನು ಮಾಡುವ ಬಗೆಯನ್ನೇನೋ ಅರಿಗರು ಮುಂದಿಟ್ಟರು. ಆದರೆ ಈ ಯಂತ್ರಗಳ ಉಪಯೋಗವೇನು? ಅನ್ನುವುದು ಸಹಜವಾದ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಜಾರಿಗೆ ತರಬಲ್ಲ ಬಳಕೆಗಳಿವೆ ಅನ್ನುವ ಉತ್ತರ ಇಂದಿಗೆ ದೊರೆಯದಿದ್ದರೂ, ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇದರ ಬಳಕೆಯ ಹರವು ತುಂಬಾ ಹೆಚ್ಚಲಿದೆ ಅನ್ನುವುದು ಬಲ್ಲವರ ಮಾತು.

ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಹುಣ್ಣನ್ನು ಅದಿರುವಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಕೊಲ್ಲಬಹುದಾದ ಇಲ್ಲವೇ ಅದನ್ನು ಅಲ್ಲಿಂದ ಕತ್ತರಿಸಿ ಹೊರತರಬಹುದಾದ ಮೊಲಿಕ್ಯುಲಾರ್ ಮಶೀನ್ ಮಾಡುವಂತಾದರೆ ರೋಗಗಳನ್ನು ಗುಣಪಡಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಹೆಜ್ಜೆಯನ್ನು ಇಟ್ಟಂತಾಗುತ್ತದೆ. ಹಾಗೆನೇ ಇಂದಿನ ಟ್ರಾನಿಸ್ಟರ್, ಕೆಪ್ಯಾಸಿಟರ್ ಮುಂತಾದ ಬಿಡಿಭಾಗಗಳ ಬದಲಾಗಿ ಅಣುಕೂಟಗಳ ಯಂತ್ರಗಳನ್ನೇ ಬಳಸುವಂತಾದರೇ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ / ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಗಳ ಕವಲಿನಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಂತಿಯನ್ನೇ ಉಂಟುಮಾಡಿದಂತಾಗುವುದು.

ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅಣುಕೂಟಗಳ ಚುಟುಕು ಯಂತ್ರಗಳು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅರಿವಿನ ಹೆಬ್ಬಾಗಿಲನ್ನೇ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ತೆರಿದಿಡಬಹುದು. ಈ ಹೆಬ್ಬಾಗಿಲನ್ನು ತೋರಿದ ಅರಿಗರಿಗೆ ಈ ವರುಷದ ನೊಬೆಲ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ದೊರೆತದ್ದು ನಲಿವಿನ ಸಂಗತಿ.

(ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಚಿತ್ರ ಸೆಲೆಗಳು: Royal Swedish Academy of Science, Washington PostWikipedia)

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail
Bookmark the permalink.

461 Comments

 1. Pingback: Cheap NHL 18 Coins

 2. Pingback: cheap NHL 18 Coins

 3. Pingback: buy PoE orbs

 4. Pingback: buy madden mobile coins

 5. Pingback: Free viagra

 6. Pingback: cialis 20 mg

 7. Pingback: cialis generic name

 8. Pingback: cialis on line

 9. Pingback: how to get cialis

 10. Pingback: Viagra australia

 11. Pingback: Canadian viagra and healthcare

 12. Pingback: albuterol inhaler

 13. Pingback: viagra for sale

 14. Pingback: generic cialis 20 mg

 15. Pingback: ciprofloxacin drug

 16. Pingback: cialis without prescription

 17. Pingback: buy naltrexone

 18. Pingback: generic for cialis

 19. Pingback: cialis online pharmacy

 20. Pingback: viagra samples

 21. Pingback: buy careprost online

 22. Pingback: cialis online canada

 23. Pingback: tylenol acetaminophen

 24. Pingback: viagra without prescription

 25. Pingback: online pharmacy viagra

 26. Pingback: viagra generic

 27. Pingback: viagra generic

 28. Pingback: gnc ed pills

 29. Pingback: online ed pills

 30. Pingback: chloroquine tablets price

 31. Pingback: ed pills online

 32. Pingback: canada pharmacy

 33. Pingback: generic cialis online

 34. Pingback: vardenafil online pharmacy

 35. Pingback: cialis ed

 36. Pingback: online casino

 37. Pingback: sildenafil 100

 38. Pingback: san manuel casino online

 39. Pingback: compare prices viagra generic 100mg

 40. Pingback: bimatoprost ophthalmic solution 0.01% generic

 41. Pingback: cialis without doctor prescription

 42. Pingback: online loans

 43. Pingback: cialis generic

 44. Pingback: generic viagra 24 hours delivery

 45. Pingback: cialis to buy

 46. Pingback: buy hydroxychloroquine online

 47. Pingback: when does viagra go generic

 48. Pingback: http://cialistodo.com/

 49. Pingback: cheap viagra

 50. Pingback: liquid tadalafil

 51. Pingback: cheap viagra

 52. Pingback: cialis tadalafil

 53. Pingback: viagra without prescription

 54. Pingback: cialis generic tadalafil

 55. Pingback: non prescription viagra

 56. Pingback: viagra online for sale

 57. Pingback: canadian express pharmacy

 58. Pingback: generic viagra names

 59. Pingback: buy generic viagra online

 60. Pingback: canadian pharmacy

 61. Pingback: viagra

 62. Pingback: viagra risks

 63. Pingback: cialis price per pill

 64. Pingback: paypal viagra

 65. Pingback: does generic cialis exist

 66. Pingback: generic cialis online

 67. Pingback: generic viagra

 68. Pingback: cheap viagra canada

 69. Pingback: cialis online

 70. Pingback: cvs prescription prices without insurance

 71. Pingback: generic viagra online

 72. Pingback: generic viagra

 73. Pingback: generic viagra cialis

 74. Pingback: cheap cialis

 75. Pingback: safest place to buy viagra online

 76. Pingback: amoxicillin 50 mg tablets

 77. Pingback: buy viagra in new york

 78. Pingback: personal loans

 79. Pingback: how many years can you take viagra

 80. Pingback: does generic cialis work

 81. Pingback: generic cialis

 82. Pingback: order viagra online cheap

 83. Pingback: researchpaperssfk.com

 84. Pingback: dissertation online help

 85. Pingback: https://writemypaperbuyhrd.com

 86. Pingback: https://customessaywriterbyz.com/

 87. Pingback: in an essay help you guide

 88. Pingback: college admission essay writing service

 89. Pingback: thesis printing

 90. Pingback: buy viagra online

 91. Pingback: thesis binding

 92. Pingback: best online canadian pharmacy

 93. Pingback: buy Prednisone

 94. Pingback: which essay writing service is the best

 95. Pingback: buying ed pills online

 96. Pingback: cialis website

 97. Pingback: viagra for women

 98. Pingback: viagra side effects

 99. Pingback: best place to buy generic viagra online

 100. Pingback: approved canadian pharmacies online

 101. Pingback: buy cheap zithromax online

 102. Pingback: order viagra generic

 103. Pingback: buy viagra online

 104. Pingback: generic viagra uk paypal

 105. Pingback: top erection pills

 106. Pingback: cheap Zovirax

 107. Pingback: Fertomid

 108. Pingback: viagra order

 109. Pingback: approved canadian online pharmacies

 110. Pingback: canada drugs online

 111. Pingback: viagra

 112. Pingback: viagra

 113. Pingback: viagra at walmart

 114. Pingback: zithromax prescription online

 115. Pingback: septra antibiotic

 116. Pingback: how much is allegra pills

 117. Pingback: periactin australia

 118. Pingback: online pharmacy viagra

 119. Pingback: best place to buy viagra online

 120. Pingback: can i buy cialis in the philippines

 121. Pingback: buy zithromax online australia

 122. Pingback: buy pfizer viagra online

 123. Pingback: where can you buy amoxicillin over the counter

 124. Pingback: canadian pharmacies shipping to usa

 125. Pingback: generic viagra

 126. Pingback: 5mg cialis

 127. Pingback: tadalafil 20 mg

 128. Pingback: generic cialis tadalafil

 129. Pingback: do you need a scriptro buy viagra from canada

 130. Pingback: cialis super active cheap

 131. Pingback: viagra Without a Doctor Prescription

 132. Pingback: order cialis online no prescription australia

 133. Pingback: sildenafil prescription uk

 134. Pingback: how to buy viagra without a prescription

 135. Pingback: buy cheap viagra

 136. Pingback: benefits of cialis

 137. Pingback: 141generic2Exare

 138. Pingback: pproxylr

 139. Pingback: cheap cialis

 140. Pingback: natural ed remedies

 141. Pingback: mens ed pills

 142. Pingback: nofofvau

 143. Pingback: best erection pills

 144. Pingback: cheapest ed pills

 145. Pingback: how long does it take for viagra to work?

 146. Pingback: what is the side effect of viagra

 147. Pingback: wat kost sildenafil 50 mg

 148. Pingback: hoe koop ik viagra

 149. Pingback: how to measure ivermectin in a dosing tube

 150. Pingback: what medications interact with azithromycin advil

 151. Pingback: where to buy viagra

 152. Pingback: furosemide 100mg

 153. Pingback: super viagra uk

 154. Pingback: order zyvox online

 155. Pingback: order zithromax online

 156. Pingback: ketoconazole generic

 157. Pingback: remedios24 cialis

 158. Pingback: viagra or cialis

 159. Pingback: viagra over the counter

 160. Pingback: order chloromycetin online

 161. Pingback: take cialis with or without food

 162. Pingback: cialis prices 20mg

 163. Pingback: viagra

 164. Pingback: red viagra pills

 165. Pingback: coursework writing service

 166. Pingback: how can i write my research paper on overwight and obesity

 167. Pingback: write my essay uk reviews

 168. Pingback: scholarship will help me essay

 169. Pingback: apa outline for a business ethics essay

 170. Pingback: prescription drugs online without doctor

 171. Pingback: buy amoxicillin

 172. Pingback: lasix 250

 173. Pingback: order zithromax online

 174. Pingback: viagra 100mg price

 175. Pingback: ivermectin cream 1%

 176. Pingback: viagra cost

 177. Pingback: albuterol capsule

 178. Pingback: buy viagra online canada

 179. Pingback: viagra online usa

 180. Pingback: п»їviagra pills

 181. Pingback: zithromax online paypal

 182. Pingback: viagra price

 183. Pingback: what's doxycycline

 184. Pingback: prednisolone brand name

 185. Pingback: medroxyprogesterone and clomid

 186. Pingback: dapoxetine generic

 187. Pingback: diflucan child dose

 188. Pingback: synthroid breastfeeding

 189. Pingback: buy essay online

 190. Pingback: cheap ed pills usa

 191. Pingback: essaywriteris.com

 192. Pingback: buy zithromax 1000 mg online

 193. Pingback: neurontin 300 mg tablet

 194. Pingback: zithromax z-pak price without insurance

 195. Pingback: propecia shed

 196. Pingback: persuasive essay writer

 197. Pingback: cialis drugs

 198. Pingback: india pharmacy

 199. Pingback: neurontin epilepsy

 200. Pingback: metformin extended release

 201. Pingback: usa pharmacy india

 202. Pingback: paxil dick

 203. Pingback: prednisone and plaquenil

 204. Pingback: order erectile dysfunction pills online

 205. Pingback: viagra without a doctor prescription canada

 206. Pingback: where to buy clomid

 207. Pingback: tadalafil cialis 20 mg

 208. Pingback: buy amoxicillin 500mg online

 209. Pingback: metformin price australia

 210. Pingback: propecia buy online

 211. Pingback: propecia uk

 212. Pingback: buy cialis rush

 213. Pingback: drugs for ed

 214. Pingback: was kostet levitra in der apotheke

 215. Pingback: buy lasix online canada

 216. Pingback: non prescription erection pills

 217. Pingback: online pharmacy ed

 218. Pingback: buy cialis with paypal

 219. Pingback: gold pharmacy online

 220. Pingback: cost of cialis without insurance

 221. Pingback: original cialis low price

 222. Pingback: buy cialis online cheap

 223. Pingback: 20 mg cost

 224. Pingback: canada online

 225. Pingback: how long does viagra last

 226. Pingback: faxless payday loans nashua

 227. Pingback: tinder box waldorf md

 228. Pingback: buying viagra online legally

 229. Pingback: buy lisinopril without prescription

 230. Pingback: lisinopril pills

 231. Pingback: Effexor

 232. Pingback: buy cialis toronto

 233. Pingback: buy cheap cialis uk

 234. Pingback: cheapest generic cialis australia

 235. Pingback: cialis for daily use

 236. Pingback: fastest delivery of generic cialis

 237. Pingback: order original cialis online

 238. Pingback: how to buy cialis online uk

 239. Pingback: prescription drugs online

 240. Pingback: can you buy valtrex over the counter

 241. Pingback: best ed treatment pills

 242. Pingback: online meds for ed

 243. Pingback: 100mg viagra

 244. Pingback: best place to buy viagra online

 245. Pingback: online tadalafil 20mg

 246. Pingback: sildenafil women

 247. Pingback: cialis lilly 20mg

 248. Pingback: cialis ingredient

 249. Pingback: viagra sublingual

 250. Pingback: sildenafil cost uk

 251. Pingback: buy gabapentin

 252. Pingback: generic tadalafil pills

 253. Pingback: levitra overdose

 254. Pingback: viagra instructions

 255. Pingback: amlodipine blood pressure

 256. Pingback: side effects atorvastatin

 257. Pingback: doxycycline 100mg tablets

 258. Pingback: meloxicam and ibuprofen

 259. Pingback: metoprolol succ er

 260. Pingback: doxycycline tetracycline

 261. Pingback: warnings for losartan

 262. Pingback: viagra 150mg

 263. Pingback: price of tadalafil

 264. Pingback: bayer levitra

 265. Pingback: duloxetine generic

 266. Pingback: prednisone taper

 267. Pingback: amitriptyline for pain

 268. Pingback: duloxetine hydrochloride

 269. Pingback: what is hydrochlorothiazide

 270. Pingback: metformin 500 mg tabs

 271. Pingback: mirtazapine

 272. Pingback: bupropion 300 mg

 273. Pingback: buy generic buspar

 274. Pingback: celexa dosage

 275. Pingback: zanaflex generic

 276. Pingback: bupropion 100 mg

 277. Pingback: voltaren cream

 278. Pingback: clonidine hydrochloride

 279. Pingback: website

 280. Pingback: finasteride 1 mg

 281. Pingback: carvedilol purpose

 282. Pingback: flagyl for dogs

 283. Pingback: ed products

 284. Pingback: ed drugs online from canada

 285. Pingback: black cialis c800

 286. Pingback: sildenafil citrate 100mg

 287. Pingback: tadalafil troche

 288. Pingback: viagra australia

 289. Pingback: levitra 10mg tablets

 290. Pingback: ivermectin 200mg

 291. Pingback: ivermectin 12

 292. Pingback: aciclovir

 293. Pingback: is amoxicillin penicillin

 294. Pingback: interactions for donepezil

 295. Pingback: augmentin suspension

 296. Pingback: buy zithromax online

 297. Pingback: cefdinir for uti

 298. Pingback: plaquenil 200 mg 60 tab

 299. Pingback: cephalexin medication

 300. Pingback: clindamycin hcl 300 mg

 301. Pingback: erythromycin 250 mg cost

 302. Pingback: cost of plaquenil in us

 303. Pingback: azithromycin 250mg

 304. Pingback: cheap viagra and priligy

 305. Pingback: medication cialis

 306. Pingback: online cialis sales

 307. Pingback: sildenafil vs viagra

 308. Pingback: cialis black market

 309. Pingback: cost of tadalafil generic

 310. Pingback: levitra vs viagra

 311. Pingback: stromectol liquid

 312. Pingback: buy viagra online pharmacy

 313. Pingback: ivermectin 50

 314. Pingback: purchase ivermectin

 315. Pingback: ivermectin 3mg pill

 316. Pingback: hydroxychloroquine 900 mg

 317. Pingback: cost for cialis 20mg

 318. Pingback: cialis 5mg singapore

 319. Pingback: how to get prescription drugs without doctor

 320. Pingback: roman sildenafil

 321. Pingback: canadian rx viagra

 322. Pingback: erectile dysfunction drugs

 323. Pingback: buy medication online

 324. Pingback: viagra paypal

 325. Pingback: sildenafil stronghealthstore

 326. Pingback: viagra sales

 327. Pingback: sildenafil mexico

 328. Pingback: recent hydroxychloroquine study results

 329. Pingback: amlodipine besylate 10 mg

 330. Pingback: cialis 20mg prices

 331. Pingback: metformin pharmacy

 332. Pingback: tadalafil alcohol

 333. Pingback: п»їviagra pills

 334. Pingback: order viagra online

 335. Pingback: amoxicillin for tooth infection

 336. Pingback: doxycycline precautions

 337. Pingback: furosemide mechanism of action

 338. Pingback: xenical price

 339. Pingback: priligy prescription usa

 340. Pingback: finasteride 5mg coupon

 341. Pingback: buy cialis online cheap

 342. Pingback: careprost vs careprost plus

 343. Pingback: much does cialis cost without insurance

 344. Pingback: provera and clomid schedule

 345. Pingback: fluconazole tablet usp

 346. Pingback: motilium canada

 347. Pingback: cialis without prescriptions canada

 348. Pingback: generic name for nolvadex

 349. Pingback: prednisone vs prednisolone gout

 350. Pingback: naltrexone medication dosage

 351. Pingback: valacyclovir dosage cold sore

 352. Pingback: tizanidine for pancreatitis

 353. Pingback: order hydroxychloroquine 200mg

 354. Pingback: oral hydroxychloroquine and rosacea

 355. Pingback: cialis dapoxetine australia

 356. Pingback: cialis review

 357. Pingback: hydroxychloroquine withdrawal side effects

 358. Pingback: ciprofloxacin hydrochloride gas

 359. Pingback: cialis prices walmart

 360. Pingback: cialis savings coupon

 361. Pingback: cialis price

 362. Pingback: sildenafil 50mg

 363. Pingback: genuine viagra canada

 364. Pingback: viagra fuck

 365. Pingback: can ubuy cialis on streets

 366. Pingback: cialis shop online

 367. Pingback: hydroxychloroquine stock

 368. Pingback: windsor canada pharmacy

 369. Pingback: watermelon rind viagra

 370. Pingback: viagra what dosage?

 371. Pingback: ingredient in viagra

 372. Pingback: buy cheap zithromax online

 373. Pingback: zithromax for sale us

 374. Pingback: buy zithromax online cheap

 375. Pingback: diazdeleon marandola acyclovir

 376. Pingback: is there an herbal ivermectil

 377. Pingback: stromectol 3 mg price

 378. Pingback: best canadian online pharmacy

 379. Pingback: best cure for ed

 380. Pingback: plaquenil weight loss

 381. Pingback: cialis mastercard

 382. Pingback: other uses for priligy

 383. Pingback: whats better cialis viagra or levitra

 384. Pingback: cialis mail order

 385. Pingback: prednisone in mexico

 386. Pingback: 30mg prednisone

 387. Pingback: ivermectin 12 mg 5 ml

 388. Pingback: fluoxetine anxiety

 389. Pingback: esomeprazole vs omeprazole

 390. Pingback: banana plaquenil

 391. Pingback: compatible medication to duloxetine

 392. Pingback: an stromectol

 393. Pingback: buy generic viagra

 394. Pingback: cost of ivermectin

 395. Pingback: best generic viagra

 396. Pingback: ivermectin oral

 397. Pingback: viagra alternatives

 398. Pingback: viagra prescription

 399. Pingback: order viagra

 400. Pingback: ed drugs list

 401. Pingback: ed treatment options

 402. Pingback: cialis tadalafil 20 mg tablets

 403. Pingback: homepage

 404. Pingback: buy cialis pills

 405. Pingback: order cialis online

 406. Pingback: purchase cialis

 407. Pingback: generic cialis for sale in the u.k

 408. Pingback: buy generic viagra online

 409. Pingback: best way to take deltasone

 410. Pingback: https://viagragates.com

 411. Pingback: cost of viagra

 412. Pingback: cheap cialis

 413. Pingback: ivermectin for lymphatic filariasis

 414. Pingback: sildenafil citrate 100mg

 415. Pingback: cheap generic viagra fast delivery

 416. Pingback: viagra without a script

 417. Pingback: amoxicillin stomach pain

 418. Pingback: mylan tadalafil

 419. Pingback: viagra online generic

 420. Pingback: clomid dosage

 421. Pingback: price of clomid

 422. Pingback: cheap viagra

 423. Pingback: where can i buy propecia in malaysia

 424. Pingback: ivermectin australia

 425. Pingback: novivermecta 6 stromectol

 426. Pingback: ivermectin

 427. Pingback: cialis 20mg

 428. Pingback: price for 15 prednisone

 429. Pingback: doxycycline generic

 430. Pingback: doxycycline 100mg dogs

 431. Pingback: doxycycline order online

 432. Pingback: viagra online prescription

 433. Pingback: buy soft cialis

 434. Pingback: viagra for sale online australia

 435. Pingback: cialis price

 436. Pingback: cialis usa paypal

 437. Pingback: female viagra online uk

 438. Pingback: how to buy cialis online from canada

 439. Pingback: where to find cheap cialis

 440. Pingback: generic cialis drugstore

 441. Pingback: female viagra brand name

 442. Pingback: ivermectin coronavirus

 443. Pingback: ivermectin uk

 444. Pingback: buy cialis tablets

 445. Pingback: buy zithramax for dogs

 446. Pingback: purchase viagra online from canada

 447. Pingback: i do like to buy viagra from usa

 448. Pingback: how to buy viagra without prescription united states

 449. Pingback: tadalafil cost

 450. Pingback: male enhancement pills

 451. Pingback: ed vacuum pumps

 452. Pingback: buy medications online

 453. Pingback: tadalafil prix en pharmacie

 454. Pingback: buy cialis pills

 455. Pingback: zithromax overnight shipping

 456. Pingback: viagra sale malaysia

 457. Pingback: where can i buy viagra over the counter in canada

 458. Pingback: were can i buy cialis

 459. Pingback: sildenafil for sale

 460. Pingback: sildenafil online

 461. Pingback: mens ed meds

Comments are closed

 • ಹಂಚಿ

  facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail